Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Sytuacje podatkowe Pożyczki od znajomych

Pożyczki od znajomych

620x100 dziecinnie proste

Gdy pilnie potrzebujemy zastrzyku gótówki pożyczamy pieniądze.
Z naszego zastrzyku korzysta również urząd skarbowy.
Ponieważ i pożyczki są opodatkowane.

Podatek, jaki musimy zapłacić w związku z pożyczką, to podatek od czynności cywilnoprawanych (PCC). Wynosi on 2% wartości pożyczki.

Pożyczki od znajomych

Należy go uiścić w terminie 14 dni od otrzymania pożyczki wraz ze złożeniem deklaracji PCC-3.

Umowa pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w dwóch sytuacjach:

  1. gdy przedmiotem pożyczki są rzeczy znajdujące się w Polsce lub prawa majątkowe wykonywane w Polsce,
  2. gdy przedmiotem pożyczki są rzeczy znajdujące się za granicą, a nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce i umowa pożyczki została zawarta w Polsce.

Podatek od pożyczki wyniesie 20% gdy np. w toku kontroli urzędu skarbowego powołamy się na pożyczkę jako źródło dochodów, a podatek PCC nie został zapłacony. Jest to karna stawka podatku.

Warto dla własnego bezpieczeństwa, a także ze względu na ewentualne rozmowy z przedstawicielami fiskusa, zadbać o nadanie pożyczce formy pisemnej.

 
ZWOLNIENIE Z PODATKU

Podatku nie musimy płacić:

a) Od pożyczek zawieranych z osobami z I grupy podatkowej (małżonkiem, zstępnymi, wstępnymi, pasierbami, rodzeństwem, ojczymem i macochą), pod warunkiem, że osoby te przekażą nam kwotę na rachunek bankowy lub na rachunek SKOK. A my powiadomimy urząd skarbowy o otrzymaniu pożyczki. Jeżeli pożyczamy kwotę mniejszą niż 9 637 zł, to nie musismy tego faktu zgłaszać do urzędu (zobacz: otrzymanie darowizny).

b) Jeżeli nasze pożyczki od jednego podmiotu (innego niż wymienionych w pkt. a) nie przekroczyły 5 000 zł w ciągu trzech kolejnych lat.

c) Jeżeli nasze pożyczki od kilku podmiotów (innych niż wymienionych w pkt.a) nie przekroczyły 25 000 zł w ciągu trzech kolejnych lat.

d) od pożyczek z kas lub funduszów zakładowych, funduszów związków zawodowych, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych działających w wojsku oraz z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

e) Od pożyczek rzeczy zindywidualizowanych, np. obraz, samochod.

f) Od pożyczek udzielonych przez przedsiębiorców niemających w Polsce siedziby lub zarządu, prowadzących działalność w zakresie kredytowania oraz udzielania pożyczek.

Przykład.

Ania pożyczyła koleżance Kasi 12 000 zł. Jaki podatek powinna zapłacić Kasia?

1. Należy obliczyć różnicę między kwotą pożyczki a kwotą zwolnioną z opodatkowania.

12 000 zł - 5 000 zł = 7 000 zł.

2. Podatek wynosi 140 zł. (2% * 7 000).

Słowa kluczowe: podatek od pożyczki, podatek od czynności cywilnoprawnych, PCC, zwolnienie z podatku od pożyczek

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00