Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Rozliczenie PIT-8C - instrukcja dla płatnika

Rozliczenie PIT-8C - instrukcja dla płatnika

▪ 31 stycznia 2024 r. ▪ Zaktualizowano: 31 stycznia 2024 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Upływa termin na wypełnienie i przekazanie informacji PIT-8C. Do jej sporządzenia zobowiązani są płatnicy, za pośrednictwem których został uzyskany dochód z kapitałów pieniężnych. Jak wypełnić PIT-8C za 2024 rok?

Rozliczenie PIT-8C - instrukcja dla płatnika
PIT-8C (11) - rozliczenie PIT za 2024/2025 r.

Do kiedy PIT-8C?

PIT-8C jest jedną z podstawowych informacji sporządzanych przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Formularz PIT-8C dotyczą te same terminy, jak w przypadku druków PIT-R, PIT-11, PIT-11A/PIT-40A, mianowicie:

 • Na przekazanie prawidłowo uzupełnionego PIT-8C właściwemu urzędowi skarbowemu, płatnik ma czas do końca stycznia. W przypadku, gdy adresatem informacji jest fiskus, informacja sporządzana przez płatnika musi zostać przygotowana i wysłana w wersji elektronicznej.
 • Znacznie więcej czasu jest na udostępnienie druku PIT-8C podatnikowi, którego informacja dotyczy. W tym zakresie płatnik podatku powinien zadbać o przekazanie PIT-8C nie później niż ostatniego dnia lutego.

Płatnik powinien pamiętać, że informację PIT-8C należy sporządzić wg wzoru obowiązującego względem danego roku podatkowego.

Na potrzeby rozliczenia przychodów osiągniętych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. należy skorzystać z druku PIT-8C w wersji (11).

W przypadku wysyłki elektronicznej należy zadbać o zachowanie standardów prywatności i bezpieczeństwa np. poprzez opatrzenie informacji PIT-8C podpisem elektronicznym. Ponadto rolą płatnika jest utwierdzić się w przekonaniu, że nadana informacja PIT-8C dotarła do właściwego odbiorcy w ustawowym terminie do końca lutego.

Są również sytuacje, w których płatnik powinien przekazać podatnikowi informację PIT-8C we wcześniejszym terminie niż 28/29 lutego 2025. Z takimi przypadkami będziemy mieli do czynienia, gdy:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona przez płatnika zostanie zakończona przed końcem stycznia/lutego roku następującego po roku rozliczeniowym;

 • w sytuacji, gdy podatnik nie posiada polskiej rezydencji podatkowej, wówczas - w następstwie złożenia wniosku przez obcokrajowca - płatnik powinien w ciągu 14 dni przesłać informację PIT-8C (zarówno urzędowi skarbowemu, jak również podatnikowi)

Jak poprawnie wypełnić PIT-8C - instrukcja krok po kroku

NIP płatnika oraz rok podatkowy

W pierwszej kolejności należy pamiętać o upewnieniu się w zakresie danych identyfikacyjnych płatnika wypełniającego informację PIT-8C, jak również podatnika, którego formularz dotyczy.

Praktyka urzędów skarbowych przyjmujących dokumenty rozliczeniowe pokazywała, że podatnicy i płatnicy wielokrotnie podawali nieprawidłowe dane identyfikacyjne poprzez podanie nr PESEL lub NIP w postaci 22222222222. Aktualnie nie ma możliwości skutecznego przesłania informacji podatkowej PIT z wpisaniem ciągu tych samych cyfr.

W dalszej części omawianego druku (poz. 4) należy wskazać okres rozliczeniowy, którego dotyczy informacja sporządzana przez płatnika.

Na gruncie art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa generalną zasadą jest, że rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Jak wskazano na wstępie niniejszego artykułu, nr formularza obowiązującym w 2025 r. (rozliczenie PIT za 2024 r.) jest PIT-8C (11).

Wskazanie miejsca i celu składania PIT-8C

Pozycja 5. służy wskazaniu właściwego organu podatkowego. Właściwość urzędu skarbowego należy ustalić przez pryzmat podatnika, którego dotyczy informacja PIT-8C.

Ustalenie prawidłowego organu nie powinno nastręczać trudności ponieważ generalną regułą jest uwzględnienie miejsca zamieszkania podatnika.

Jednak w przypadku przychodów nierezydenta podatkowego PIT-8C należy skierować do organu podatkowego właściwego w sprawie rozliczeń obcokrajowców.

Jako cel składania PIT-8C (poz. 6) należy określić, czy płatnik składa informację dotyczącą danego roku podatkowego:

 1. po raz pierwszy lub
 2. koryguje uprzednio złożony formularz.

Dane identyfikacyjne płatnika

W tej sekcji płatnik powinien wskazać czy prowadzone przez niego przedsiębiorstwo ma osobowość prawną lub czy działa jako osoba fizyczna (poz. 7). Niezależnie od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej należy podać pełną nazwę firmy (poz. 8). W razie, gdy płatnik sporządza informację PIT-8C jako osoba fizyczna nie ma obowiązku uzupełniania poz. 9.

Dane identyfikacyjne i adresowe podatnika

W poz. 10-22 należy podać przedłożone płatnikowi dane personalne podatnika. Adres zamieszkania podatnika przedstawiony płatnikowi posłuży do ustalenia właściwości miejscowej organu podatkowego.

Część merytoryczna - wykazanie wysokości dochodów podlegających opodatkowaniu

W poz. 23 i 24 druku PIT-8C należy przedstawić wartość przychodu (poz. 23) oraz koszt jego uzyskania (poz. 24) z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych. Wiersz obejmujący ww. pola jest przeznaczony w szczególności dla instytucji finansowych tj. banki czy firmy maklerskie. Przychodem jest kwota uzyskana ze sprzedaży papierów wartościowych (cena). Kosztem uzyskania przychodu w tym wypadku są wydatki podatnika poniesione w związku z nabyciem sprzedawanego instrumentu finansowego (również część opłat i prowizji z tym związanych).

Pola 25, 27, 29, 31 płatnik wypełnia w analogiczny sposób, nie zapominając o podaniu wartości nabycia danego instrumentu finansowego (kosztu uzyskania przychodu) i wykazaniu jego kwoty odpowiednio w polu 26, 28, 30, 32.

Część merytoryczna - podsumowanie

W poz. 33-36 należy wykazać sumaryczną wartość kwot zgromadzonych w danych kolumnach. Są to pola, które stanowią informacje przenoszone bezpośrednio przez podatnika do właściwego formularza PIT-38. Oczywiście nie ma przeszkód ku temu, aby podatnik zmienił np. wartość kosztów uzyskania danego przychodu.

Część merytoryczna - inne przychody z papierów wartościowych

W przedostatniej sekcji należy wskazać przychody z papierów wartościowych, które nie mieszczą się w żadnej z kategorii w części D informacji PIT-8C.

Podpis

Końcowo należy złożyć podpis płatnika bądź osoby działającej z upoważnienia płatnika.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00