Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Rozliczenie PIT 2024 - do kiedy zwrot podatku?

Rozliczenie PIT 2024 - do kiedy zwrot podatku?

▪ 4 kwietnia 2024 r. ▪ Zaktualizowano: 9 maja 2024 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Podatnicy wysyłający rozliczenie PIT online za 2023 r. już 15 lutego, powinni otrzymać zwrot podatku nie później niż 2 kwietnia 2024 r. Pomimo złożenia deklaracji na początku okresu rozliczeniowego, wiele osób wciąż nie otrzymało pieniędzy z tytułu nadpłaconego podatku dochodowego. Co zrobić, gdy urząd skarbowy spóźnia się ze zwrotem podatku oraz kiedy dochodzi do opieszałości w tym zakresie?

Rozliczenie PIT 2024 - do kiedy zwrot podatku?

Termin zwrotu nadpłaty w PIT za 2023 r.

Zasadniczo termin zwrotu nadpłaty PIT, który wynika z wypełnionej deklaracji zależy od sposobu jej sporządzenia oraz złożenia we właściwym urzędzie skarbowym i wynosi:

 • 45 dni – jest to termin obowiązujący w przypadku rozliczenia deklaracji w formie elektronicznej. Nie ma przy tym znaczenia, czy deklaracja została sporządzona za pośrednictwem rządowego systemu rozliczeniowego (Twój e-PIT, e-Urząd Skarbowy) czy z wykorzystaniem komercyjnych aplikacji do wypełniania zeznań rocznych PIT.
 • 3 miesiące – wydłużony czas oczekiwania na zwrot podatku obowiązuje podatników, którzy zdecydowali się na wypełnienie deklaracji PIT w tradycyjnej formie “papierowej” i złożenie formularza bezpośrednio do biura podawczego urzędu skarbowego bądź nadanie go za pośrednictwem operatora pocztowego.

W zależności od indywidualnej sytuacji podatnika oraz wartości wykazanej nadpłaty wyżej wskazane terminy mogą być krótsze - więcej na ten temat w artykule: W jakim terminie nastąpi zwrot podatku?

Niezależnie od sposobu złożenia deklaracji PIT, wyżej wskazane terminy zaczynają swój bieg od dnia doręczenia deklaracji.

W przypadku wysyłki PIT za pośrednictwem operatora pocztowego Poczty Polskiej w formie poleconej, za termin doręczenia deklaracji uważa się moment nadania przesyłki.

Chcesz sprawdzić jakie ulgi i odliczenia możesz uzyskać za 2023 rok?

Sprawdź teraz!

Rozliczenie PIT za 2023 r. przed 15 lutego

Początkowym dniem rozliczeniowym PIT za 2023 r. jest 15 lutego 2024 r. Mimo tego, że nie ma żadnych przeszkód ku temu, aby rozliczyć się przed tym dniem, podatnik nie może liczyć na otrzymanie zwrotu nadpłaty PIT w szybszym terminie.

Deklaracje PIT złożone przed połową lutego uznaje się jako złożone 15 lutego 2024 r. Oznacza to, że czas do zwrotu PIT przez urząd skarbowy biegnie dopiero od tego dnia.

W przypadku rozliczenia PIT online za 2023 r. przed 15 lutego 2024 r. (lub tego dnia) ostatni dzień ustawowego terminu przypada na 2 kwietnia 2024 r.

Osoby, które rozliczyły swoją deklarację PIT w wersji papierowej przed 15 lutego mogą liczyć na zwrot nadpłaty podatku najpóźniej do 15 maja 2024 r.

Z czego wynika brak zwrotu podatku w terminie?

Do dnia publikacji niniejszego artykułu podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczenie PIT online 2024 w pierwszym możliwym terminie powinni już otrzymać zwrot nadpłaconego podatku. Jeśli do tego momentu nie doszło do przekazania środków przez urząd skarbowy warto sprawdzić, czy nie doszło do zaistnienia jednej z wymienionych okoliczności:

 • Nieopłacone należności publicznoprawne – w sytuacji, gdy podatnik nie otrzymał zwrotu podatku, a posiada zaległość podatkową, wykazana nadpłata PIT zostanie zaliczona na poczet nieuregulowanej należności. Do przepadku zwrotu podatku dojdzie również w sytuacji, gdy podatnik posiada również inne zaległości o charakterze publicznoprawnym np. mandaty karne. W takim przypadku warto porównać wartość wykazanej nadpłaty PIT z kwotą nieuregulowanych przez nas zobowiązań;
 • Błędy w rozliczeniu PIT – wskazane powyżej ustawowe terminy do realizacji zwrotu nadpłaty PIT obowiązują pod warunkiem, że złożona deklaracja nie wymaga dodatkowej weryfikacji ze strony urzędu skarbowego. W przypadku drobnych pomyłek w zeznaniu rocznym, organ podatkowy może sam dokonać korekty i poinformować o tym podatnika. Wówczas warto przyjrzeć się złożonej deklaracji podatkowej wraz z załącznikami i przeanalizować, czy nie popełniliśmy błędu przy jej wypełnianiu;
 • Brak podania numeru rachunku bankowego – w sytuacji, gdy poprawnie wypełniliśmy deklarację podatkową, opieszałość w realizacji zwrotu podatku może wynikać z braku podania numeru rachunku bankowego, na który powinna zostać przekazana nadpłata. W razie niepodania wskazanej informacji, urząd skarbowy dokona zwrotu podatku na adres zamieszkania podatnika podany w złożonej deklaracji PIT. W takim przypadku, czas oczekiwania na zwrot nadpłaty również zostaje wydłużony;
 • Złożenie deklaracji do niewłaściwego urzędu skarbowego – często dochodzi do złożenia zeznania rocznego PIT do niewłaściwego urzędu skarbowego. W takim przypadku nawet jeśli wysyłka PIT została dokonana w ostatnim dniu terminu, podatnik nie jest narażony na negatywne konsekwencje z tego tytułu, gdyż omyłkowo wskazany organ podatkowy ma obowiązek przekazać deklarację do właściwego urzędu skarbowego. Trzeba natomiast liczyć się z tym, że termin na realizację zwrotu nadpłaty będzie wydłużony, a jego bieg rozpocznie się z chwilą doręczenia deklaracji do prawidłowego organu podatkowego.

Odpowiedz na serię prostych pytań i PITax.pl wyśle Twój PIT do urzędu skarbowego!

PIT w kilka minut

Może się okazać, że brak zwrotu podatku PIT w ustawowym terminie wynika z przyczyn niezależnych od podatnika, a przyczyna tkwi w opieszałości urzędu skarbowego dokonującego rozliczenia PIT. W takiej sytuacji podatnik powinien otrzymać nadpłatę wraz z należnymi odsetkami - w tym celu warto skorzystać z kalkulatora odsetek podatkowych 2023/2024.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00