Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Niższe podatki Ulga termomodernizacyjna – odliczenie wydatków na termomodernizację budynków jednorodzinnych

Ulga termomodernizacyjna – odliczenie wydatków na termomodernizację budynków jednorodzinnych

▪ 20 maja 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Rozliczenie PIT za 2024 r. umożliwia podatnikom będącym właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego skorzystanie z podatkowej ulgi termomodernizacyjnej.  Odliczenia można dokonać od dochodu – w pełnej kwocie poniesionego wydatku.

Ulga termomodernizacyjna – odliczenie wydatków na termomodernizację budynków jednorodzinnych

Spis treści

 1. Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej
 2. Rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej
 3. Okres korzystania z ulgi termomodernizacyjnej
 4. Wysokość ulgi termomodernizacyjnej

Odliczenie w ramach ulgi termomodernizacyjnej może obejmować wydatki poniesione na zakupy materiałów budowlanych, urządzeń i usług wynikających z realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

W celu skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej należy:

 1. rozpocząć przedsięwzięcie mające na celu termomodernizację – bez konieczności audytu termomodernizacyjnego;
 2. nabywać towary, produkty i usługi (zgodnie z wykazem);
 3. zakończyć przedsięwzięcie w ciągu trzech lat;
 4. ponosić wydatki po oddaniu budynku do użytkowania;
 5. odliczać poniesione wydatki w deklaracji PIT – za dany rok.

Korzystanie z ulgi termomodernizacyjnej nie pociąga za sobą konieczności potwierdzenia, że podjęte wydatki poprawiły warunki termiczne budynku.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej

Ulga termomodernizacyjna jest dostępna dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Dotyczy budynków wolno stojących, w zabudowie szeregowej, bliźniaczej lub grupowej, które służą do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i stanowią strukturalną całość. W budynkach takich dopuszczalne jest wydzielenie najwyżej dwóch lokali mieszkalnych lub jednego lokalu mieszkalnego i jednego lokalu użytkowego – o powierzchni nieprzekraczającej 30% powierzchni budynku.

Wynika z powyższego, że z ulgi nie mogą skorzystać właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych, a także właściciele lokali przemysłowych w takich budynkach.

Jest dopuszczalne, by budynek nie był przeznaczony na cele mieszkaniowe i stał się przedmiotem ulgi termomodernizacyjnej – ważne jest, tylko by był to budynek mieszkaniowy. Prowadzenie np. biura w takim budynku nie stoi w sprzeczności z prawem do skorzystania z ulgi. Budynek może także stanowić środek trwały i być wykorzystywany w działalności gospodarczej.

Z ulgi nie można skorzystać w zakresie wydatków poniesionych na termomodernizację budynków takich jak stodoły, budynki gospodarze i garaże. Wyjątek stanowi sytuacja, w której znajdują się one w jednej bryle z budynkiem mieszkalnym.

Budynek będący przedmiotem ulgi termomodernizacyjnej może być wynajmowany innym osobom na cele mieszkaniowe – w takiej sytuacji z ulgi korzysta właściciel budynku.

Odliczeniu nie podlegają wydatki zaliczone przez podatnika do kosztów podatkowych. Nie może także skorzystać z ulgi osoba ponosząca wydatki na budynek, który nie jest jej własnością.

Ulga termomodernizacyjna może zostać zastosowania tylko w odniesieniu do budynku używanego – wydatki poniesione w czasie budowy nie kwalifikują się do niej. Decydujący jest tutaj moment oddania do użytkowania, a nie czas użytkowania.

Rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej

Ulga termomodernizacyjna jest dostępna w rozliczeniu PIT na podstawie skali podatkowej, podatku liniowego oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ulga może zostać rozliczona przez podatnika, który poniósł wydatki i który jest jednocześnie właścicielem czy też współwłaścicielem budynku podlegającego modernizacji termicznej. Ulgę należy wykazać w odpowiedniej deklaracji (PIT-37, PIT-36, PIT-36L lub PIT-28) oraz w załączniku PIT/O.

W przypadku, gdy dochody podatnika były w danym roku niższe od wyliczonej kwoty ulgi – wykazuje się ulgę w pełnej wartości. Odliczenie nieznajdujące pokrycia w dochodzie podatnika może zostać zastosowane w kolejnych latach (do 6 lat – od końca roku, w którym poniesiono wydatek) – oznacza to przesunięcie ulgi na kolejne lata. Ważne jest jednak, by pamiętać, że odliczenie przeprowadza się za rok podatkowy, w którym faktycznie poniesiono wydatki. Nie jest więc możliwe odliczenie wydatków poniesionych w ciągu kilku lat od dochodu z jednego roku. Z drugiej strony istnieje możliwość przygotowania korekty deklaracji podatkowej za lata wcześniejsze – jeśli z jakichś powodów podatnik nie odliczył przysługującej mu wcześniej ulgi.

Okres korzystania z ulgi termomodernizacyjnej

Inwestycja poprawiająca standard energetyczny budynku może trwać do 3 lat, licząc od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek. W przypadku, gdy prowadzone prace nie wymagają dokumentacji powykonawczej, inwestycja zostaje formalnie zakończona z dniem wykonania prac i poniesienia wydatków – nie ma żadnych dodatkowych dokumentacyjnych obowiązków. Oznacza to, że na potrzeby ulgi wystarczy samodzielnie udokumentować koniec inwestycji.

Wysokość ulgi termomodernizacyjnej

Kwota odliczenia wynikającego z ulgi termomodernizacyjnej nie może przekroczyć 53 tys. zł – nie ma przy tym znaczenia liczba realizowanych przedsięwzięć. Pomimo że limit ten zasadniczo dotyczy nieruchomości – dla podatnika, który posiada kilka nieruchomości, jest on łączny i wciąż wynosi 53 tys. zł. W przypadku małżonków posiadających budynki objęte współwłasnością limit dotyczy każdego z małżonków z osobna.

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00