Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Poradnik rozliczenia Co może wpłynąć na niemożność skorzystania z ulgi dla klasy średniej i jak tego uniknąć?

Co może wpłynąć na niemożność skorzystania z ulgi dla klasy średniej i jak tego uniknąć?

▪ 8 lutego 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 12 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Karolina Kuropka

Ulga dla klasy średniej stanowi pewną możliwość obniżenia podstawy opodatkowania i dotyczy tylko pewnej grupy podatników. Warto zastanowić się nad tym, czy będziemy mogli z niej skorzystać?

Co może wpłynąć na niemożność skorzystania z ulgi dla klasy średniej i jak tego uniknąć?

Spis treści

  1. Ulga dla klasy średniej tylko dla określonej grupy podatników
  2. Jak obliczyć ulgę dla klasy średniej?
  3. Podatniku zastanów się, czy nie zrezygnować z naliczania ulgi w ciągu roku
  4. Ulga dla klasy średniej a wspólne rozliczanie małżonków

Ulga dla klasy średniej tylko dla określonej grupy podatników

Ulga dla klasy średniej zaczęła obowiązywać od 2022 r., jednak podatnicy rozliczą ją dopiero w zeznaniach podatkowych w 2023 r.

Z ulgi dla klasy średniej skorzystają osoby zatrudnione na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz przedsiębiorcy, którzy jako formę opodatkowania swoich dochodów wybrali skalę podatkową (17%,32%). Warto również wspomnieć o tym, że w tej grupie znajdują się osoby zatrudnione na etacie za granicą, które samodzielnie obliczają i wpłacają zaliczki na podatek.

Ponadto należy mieć na uwadze planowane zmiany w tym zakresie, obecnie Ministerstwo Finansów pracuje bowiem nad rozszerzeniem jej stosowania o kolejne grupy podatników, m.in. o emerytów, rencistów i osoby pracujące na podstawie umów zleceń.

Ulga przysługuje osobom zarabiającym między 5700 zł brutto a 11 141 zł brutto miesięcznie, zatem ich przychody roczne powinny zmieścić się w widełkach od 68 412 zł do 133 692 zł.

Należy jednak zaznaczyć, że przedsiębiorcy przy ustaleniu prawa ulgi powinni pomniejszyć uzyskany przychód o koszty jego uzyskania, z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne.

W przypadku gdy podatnik w finalnym rozrachunku nie osiągnie przychodów mieszczących się w powyższym przedziale, wówczas w rozliczeniu rocznym będzie zobowiązany do zwrotu uwzględnionej w ciągu roku ulgi. Zatem podatnicy muszą mieć na uwadze to, że gdy przykładowo w ciągu roku stracą pracę, pójdą na długotrwałe zwolnienie lekarskie, ale i również, gdy zarobią więcej, np. otrzymają znaczącą premię do wynagrodzenia, nagrodę lub tzw. trzynastkę – mogą stracić prawo do ulgi.

Należy również zaznaczyć, że ostrożność muszą zachować osoby zatrudnione na dwóch lub więcej etatach, gdy każdy z zatrudniających powinien w ciągu roku przy rozliczeniu wynagrodzenia uwzględniać ulgę.

Jak obliczyć ulgę dla klasy średniej?

Ulgę dla klasy średniej można rozliczać po zakończeniu roku lub co miesiąc wraz z obliczaniem zaliczek na podatek dochodowy. Pierwsza z opcji wydaje się prostsza, podatnik na koniec roku zna bowiem już swoje przychody, które osiągnął w danym roku, a zatem wie, czy przysługuje mu ulga.

W przypadku rozliczenia po zakończeniu roku przepisy odnoszące się do ulgi dla klasy średniej wskazują na dwa wzory jej obliczenia.

Dla przychodów osiągniętych w skali roku od 68 412 zł do 102 588 zł
kwota ulgi = [(kwota przychodu x 6,68%) – 4 566] ÷ 0,17,
Dla przychodów osiągniętych w skali roku ponad 102 588 zł do 133 692 zł
kwota ulgi = [(kwota przychodu x (-7,35%)) + 9 829 zł] ÷ 0,17.

W przypadku rozliczenia miesięcznego wysokość ulgi oblicza się w następujący sposób:

Dla przychodów miesięcznych od 5 701 zł do 8549 zł
kwota ulgi = [(kwota przychodu x 6,68%) – 380,50 zł] ÷ 0,17,
Dla przychodów miesięcznych od 8549 zł do 11 141 zł:
kwota ulgi = [(kwota przychodu x (-7,35%)) + 819,08 zł] ÷ 0,17.

Jeśli w danym miesiącu podatnik, przykładowo, osiągnął zbyt niskie lub za wysokie przychody, wówczas nie oznacza to, że utracił prawo do korzystania z ulgi w kolejnych miesiącach.

W takim przypadku należy pamiętać , że dopiero na koniec roku podatnik będzie w stanie ustalić, czy jego przychody mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł. Zatem, w przypadku gdy po zakończeniu roku okaże się, że podatnikowi prawo do ulgi nie przysługiwało, wówczas będzie musiał on zwrócić wartość ulgi, która została odliczona w ciągu roku. Wobec tego podatnik będzie musiał dopłacić podatek w zeznaniu rocznym.

Może się również zdarzyć tak, że jeśli ulga była naliczona w ciągu roku w zbyt niskiej wysokości, wówczas podatnik będzie mógł ubiegać o zwrot podatku.

Podatniku zastanów się, czy nie zrezygnować z naliczania ulgi w ciągu roku

Celem ulgi dla klasy średniej jest zrekompensowanie strat, jakie wskutek zmian wprowadzonych Polskim Ładem mogą ponieść pracownicy i przedsiębiorcy zaliczający się do klasy średniej.

Obecnie koniecznie jest, aby każdy z podatników przeprowadził audyt własnej sytuacji dochodowej i analizy opłacalności ulgi, np. pod kątem brania dodatkowych zleceń w prowadzonej działalności gospodarczej.

Należy przy tym pamiętać, że w sytuacji, gdy podatnik nie ma pewności co do jego przyszłorocznych przychodów, wówczas może zrezygnować ze stosowania ulgi w trakcie roku.

W przypadku pracowników należy złożyć wniosek u pracodawcy o rezygnację z naliczania ulgi, w innym bowiem wypadku, jeśli przychody pracownika mieszczą się w uprawniających do ulgi przedziale, wówczas pracodawca jest zobowiązany do jej uwzględniania w każdym z miesięcy.

Ponadto z naliczania ulgi można zrezygnować w trakcie roku, co nie zamyka możliwości do skorzystania z niej po jego zakończeniu.

Ulga dla klasy średniej a wspólne rozliczanie małżonków

Pewne wątpliwości co rozliczenia ulgi dla klasy średniej rodzi przypadek wspólnego rozliczenia małżonków. Jak dotąd podatnicy nie wiedzą, czy przysługuje im prawo do rozliczenia ulgi w przypadku, gdy jeden z małżonków, ma np. przychody na poziomie 20 000 zł rocznie, a drugi na poziomie 150 000 zł. W tej sytuacji jeden z podatników zarabia zbyt mało, żeby skorzystać z ulgi dla klasy średniej, a drugi osiąga zbyt wysokie wynagrodzenie.

W tym zakresie co do zasady limit ulgi należy ustalać osobno dla każdego z podatników, a w przypadku małżonków mogłoby to oznaczać, że jeśli jedno z nich nie zmieści się w limicie, wówczas traci też prawo do wspólnego rozliczenia.

Należy jednak mieć na uwadze to, że kwestię tę należy nadal monitorować, Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie PAP wyjaśniło bowiem, że jeśli któryś z małżonków nie uzyska prawa do ulgi dla klasy średniej, wówczas przy wspólnym rozliczeniu małżonkowie będą mogli tę ulgę uwzględnić.

Przeczytasz o tym również: Ulga dla klasy średniej komplikuje wspólne rozliczenie małżonków

karolina.kuropka@pitax.pl

Karolina Kuropka

Ekspert podatkowy posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, wykładowca akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz trener podatkowy. Swoje wieloletnie doświadczenie zdobyła, pracując w międzynarodowych instytucjach finansowych oraz w spółkach doradztwa podatkowego realizując projekty w zakresie podatku PIT, CIT, VAT i podatku od nieruchomości, w tym na gruncie międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00