Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Poradnik rozliczenia Na jakich formularzach wykazujemy dochody z zagranicy?

Na jakich formularzach wykazujemy dochody z zagranicy?

▪ 12 marca 2015 r. ▪ Zaktualizowano: 14 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w Polsce.

Na jakich formularzach wykazujemy dochody z zagranicy?

Spis treści

 1. Zapłaciłem podatek za granicą czy musze pałcić również w Polsce?
 2. Formularze do rozliczeń dochodów  z zagranicy - jak rozliczyć przychody zagraniczne?
 3. Ustalenie dochodu do opodatkowania - ile będę musiał zapłacić?  

Zapłaciłem podatek za granicą czy musze pałcić również w Polsce?

Dochody osiągane poza terytorium Polski nie będą opodatkowane dwukrotnie. Przeciwdziałają temu bowiem umowy dwustronne o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierane przez Polskę z innymi krajami, które regulują kwestie opodatkowania dochodów z pracy najemnej za granicą. Umowy te przewidują dwie metody opodatkowania tj. metodę wyłączenia z progresją oraz metodę zaliczenia proporcjonalnego. Ustalenie, która z nich będzie miała zastosowanie w danym przypadku wynika z treści umowy.

W przypadku metody wyłączenia z progresją, gdy dochód zagraniczny jest jedynym źródłem dochodu, podatnik nie ma obowiązku składania jakiegokolwiek zeznania rocznego. Natomiast w sytuacji, gdy ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia, podatnik zawsze ma obowiązek wykazać te dochody w Polsce składając zeznanie roczne PIT-36.

Sposób opodatkowania dochodów uzyskiwanych za granicą zależy również od tego, w którym kraju mamy miejsce zamieszkania. Jeżeli osoba fizyczna nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu tj. opodatkowaniu podlega tylko ta część jej dochodów (przychodów) która została osiągnięta w Polsce. Jeśli natomiast osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. ma obowiązek opodatkować całość swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce ich uzyskania.

Formularze do rozliczeń dochodów  z zagranicy - jak rozliczyć przychody zagraniczne?

Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, należy złożyć zeznanie  na formularzu PIT-36. Załącznikiem do tego zeznania podatkowego jest w szczególności formularzPIT /ZG oraz PIT /O.W załączniku PIT/ZG podatnik wykazuje dochody z tytułu działalności wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów położonych za granicą oraz podatek zapłacony za granicą, rozliczane w danym zeznaniu podatkowym. Załącznik składa się odrębnie dla każdego państwa uzyskania dochodu.Natomiast w załączniku PIT /O podatnik wykazuje m.in. tzw. „ulgę abolicyjną” (zgodnie a w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Ustalenie dochodu do opodatkowania - ile będę musiał zapłacić?  

Przy rozliczeniu pit z tytułu dochodów osiąganych poza granicami kraju podatnicy mają prawo do pomniejszania swoich dochodów o

 • diety w wysokości 30% za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy. Wysokość diet ustalona jest w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. z 2013 r. poz. 167). Diety odlicza się tylko w przypadku osiągania dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą i ze stypendiów zagranicznych.

 • koszty uzyskania przychodu – zgodnie z ustawą o podatku dochodowym przysługują zryczałtowane koszty uzyskania przychodu

 • składki ubezpieczenia społecznego – płacone do polskiego systemu ubezpieczeń.

Po uwzględnieniu diet dochód przelicza się na złote wg kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

W przypadku gdy podatnik przebywa za granicą, wypełnione rozliczenie roczne pit może złożyć w polskim urzędzie konsularnym w ustawowych Terminach składania PIT 2024/2025 - do 30 kwietnia 2025 roku za rok podatkowy 2024. Zeznanie można również przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pocztą, najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jednak termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zeznanie zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (Poczty Polskiej)

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00