Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Przepisy i wskaźniki Tarcza Antykryzysowa 3.0

Tarcza Antykryzysowa 3.0

▪ 6 maja 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Trwają prace legislacyjne nad kolejną odsłoną Tarczy Antykryzysowej – najnowszy projekt zakłada zmiany kilkudziesięciu ustaw i ma przynieść korzystne rozwiązania dla polskich firm

Tarcza Antykryzysowa 3.0

Spis treści

  1. Najważniejsze zapisy ustawy
  2. Poprawki Senatu

30 kwietnia Sejm przyjął Tarczę Antykryzysową 3.0, tj. rządową ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, a obecnie jest ona procedowana przez Senat.

Najważniejsze zapisy ustawy

Wśród najbardziej istotnych dla przedsiębiorców zmian w regulacjach uwzględnionych w Tarczy Antykryzysowej 3.0 należy wymienić rozszerzenie zwolnienia z opłacania składek z ZUS-u dla osób samozatrudnionych w sytuacji, gdy ich przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2020 r., lecz ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie przekroczył 7000 zł.

Inną ważną zmianą jest zwolnienie ze składek ZUS za kwiecień oraz maj dla przedsiębiorców korzystających z tzw. ulgi na start.  Ulga na start zwalnia z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) i składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przez sześć pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności. Dotychczas przedsiębiorcy korzystający z preferencyjnych warunków w czasie pierwszych sześciu miesięcy działalności nie mieli prawa do całkowitego zwolnienia ze składek ZUS w ramach regulacji antykryzysowych.

Tarcza Antykryzysowa 3.0 zawiera także przepisy antylichwiarskie. W sytuacji znacznego obciążenia gospodarki może to być szczególnie istotnie dla osób, które znajdą się w szczególnie trudnej sytuacji. Nowe przepisy antylichwiarskie zakładają kary więzienia za żądanie zapłaty od dłużnika kosztów innych niż odsetki w kwocie przekraczającej co najmniej dwukrotnie maksymalną wysokość tych kosztów określoną w ustawie. Podobna reguła ma dotyczyć także odsetek. Nowe regulacje stanowią także, że w okresie epidemii COVID-19 nie będzie legalne przeprowadzenie licytacji mieszania lub domu, w którym mieszka dłużnik.

W nowelizacji znalazły się również zmiany prawa telekomunikacyjnego. Zgodnie z nowymi przepisami obecna kadencja szefa UKE (2016-2021) zostaje skrócona i zakończy się 14 dni po wejściu w życie ustawy.

W nowelizacji znalazły się także przepisy, które zapewniają podstawę do anulowania ogłoszonej przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej aukcji 5G. Wcześniej resort cyfryzacji uzasadniał decyzję o unieważnieniu postępowania wątpliwościami natury prawnej, które pojawiły się po ogłoszeniu przez Prezesa UKE informacji o zawieszeniu aukcji.

Tracza Antykryzysowa zakłada dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu w wysokości 900 mln zł na cele dodatkowego wsparcia dla przedsiębiorców w celu m.in. zwiększenia inwestycji prowadzonych przez firmy. Ustawa przewiduje, że w 2020 r. środki z Funduszu Reprywatyzacji mogłyby zostać przeznaczone na objęcie przez Skarb Państwa akcji w spółce Agencja Rozwoju Przemysłu.

W ustawie znalazło się miejsce także na rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie przemysłu drzewnego. Według nich jednostki organizacyjne Lasów Państwowych nie będą naliczać odsetek w przypadku opóźnionych transakcji handlowych i kar umownych, jeśli firma zrezygnuje do 31 maja z kupna zamówionego drewna.

Nowelizacja Tarczy Antykryzysowej zakłada, że dochody Polskiego Związku Łowieckiego i kół łowieckich będzie można wykorzystać celach związanych z walką z COVID-19.

W nowelizacji znalazł się także zapis dotyczący obowiązku uiszczania opłaty w wysokości 1,5% przychodu z opłat na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Obowiązkowi mają podlegać portale usług medialnych.

Tarcza Antykryzysowa 3.0 zawiera także zapisy dotyczące waloryzacji emerytur i wydłużenia do 24 maja dostępności dodatkowego zasiłku opiekuńczego, z którego mogą skorzystać rodzice w przypadku braku możliwości skorzystania z przedszkola, żłobka lub szkoły.

Poprawki Senatu

4 maja biuro legislacyjne Senatu zgłosiło blisko 80 zastrzeżeń do procedowanej ustawy. W większości były to poprawki redakcyjne i techniczno-legislacyjne. Senat wskazał także na zapisy ustawy, które według jego opinii nie pozostają w bezpośrednim związku z neutralizowaniem skutków epidemii COVID-19.

Wśród zakwestionowanych przez Senat zapisów należy wymienić te dotyczące prawa spółdzielczego, które są według jego opinii rozbieżne z zapisem w uzasadnieniu.

Senatorowie zwrócili też uwagę na przepisy dotyczące prawa telekomunikacyjnego przewidujące przerwanie kadencji prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej – ma się ona skończyć 14 dni po wejściu w życie najnowszej wersji Tarczy Antykryzysowej. Podkreślono przy tym brak jakiegokolwiek uzasadnienia skrócenia kadencji prezesa UKE. W opinii senackich legislatorów zapis ten nie wiąże się z walką z epidemią COVID-19.

 

 

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00