Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Przepisy i wskaźniki Zmiany w PIT i CIT na rok 2020/2021

Zmiany w PIT i CIT na rok 2020/2021

▪ 1 lipca 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 12 lutego 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Zmiany podatkowe zazwyczaj są ustalane przez rząd dwa razy w roku, tj. w styczniu i w czerwcu. Jakie zmiany w PIT na rok 2021 przygotowało Ministerstwo Finansów? Część najnowszych zmian podatkowych została uchwalona lub była w fazie projektów w czerwcu 2020. Pozostałe zmiany zostały wprowadzone ustawą ogłoszoną w 2019 r., która ustaliła obowiązywanie niektórych przepisów na rok 2021.

Zmiany w PIT i CIT na rok 2020/2021

Spis treści

 1. Nowa skala podatkowa i kwota zmniejszająca podatek
 2. Wyższy limit zwolnienia z podatku w uldze „Bez PIT dla młodych”
 3. Wyższe koszty uzyskania przychodów z pracy
 4. Nowa ulga od dochodu – odliczenie darowizny przekazanej na cele walki z koronawirusem
 5. Likwidacja PIT-40A dla niektórych emerytów/rencistów
 6. Zmiana zasad opodatkowania dochodów z zagranicy
 7. Doręczenie pism od organów podatkowych na e-maila, e-doręczenie oraz usługa hybrydowa
 8. Nowa ulga od podatku na zakup mieszkania (ulga na zasiedlenie)
 9. Estoński CIT w Polsce – niektórzy przedsiębiorcy nie zapłacą CIT

Nowa skala podatkowa i kwota zmniejszająca podatek

Zmiana ta wynika z ustawy z 2019 r. W rozliczeniach PIT za 2020 skala podatkowa wynosi 17%. Inna w stosunku do roku poprzedniego jest także kwota zmniejszająca podatek.

Skala podatkowa w rozliczeniu rocznym za 2020 (składanym w roku 2021) 

Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi

do 85 528 zł

17%*(podstawa obliczenia podatku)

 

 

minus kwota zmniejszająca podatek

ponad 85 528 zł

14 539 zł 76 gr + 32%*(podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł)

 

 

 

Kwota zmniejszająca podatek w rozliczeniach PIT za 2020 (składanych w roku 2021) wyniesie:

 • 1360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;
 • 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
 • 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
 • 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł;
 • dla podstawy obliczenia podatku przekraczającej kwotę 127 000 zł – brak kwoty zmniejszającej podatek.

Wyższy limit zwolnienia z podatku w uldze „Bez PIT dla młodych”

W roku 2020 zerowym podatkiem PIT objęte zostały przychody osób do 26 roku życia, z umów o pracę i zlecenie do kwoty 85 528 zł (w poprzednim roku limit ten wynosił 35 636,67 zł). Limit jest łączny dla wszystkich umów.

Zwolnienie z podatku osób do 26 roku życia obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Przy wyższych zarobkach dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.

Wyższe koszty uzyskania przychodów z pracy

Koszty uzyskania przychodu w PIT za 2020 kształtują się następująco:

Miesięczne

(jednoetatowcy, miejscowi)

250 zł

 

Miesięczne

(jednoetatowcy, dojeżdżający)

 

300 zł

Roczne

(jednoetatowcy, dojeżdżający)

 

3 000 zł

Roczne

(jednoetatowcy, dojeżdżający)

 

3 600 zł

Roczne

(wieloetatowcy, dojeżdżający)

 

4 500 zł

Roczne

(wieloetatowcy, dojeżdżający)

 

5 400 zł

 

Nowa ulga od dochodu – odliczenie darowizny przekazanej na cele walki z koronawirusem

W rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT-37 składanym w roku 2021 będzie można odliczyć przekazane w 2020 roku darowizny gotówkowe lub rzeczowe na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Odliczeniu podlegają darowizny przekazane podmiotom medycznym, Agencji Rezerw Materiałowych czy Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Wysokość przysługującego odliczenia:

 • 200% wartości darowizny – jeśli została przekazana do końca kwietnia 2020 r.;
 • 150% wartości darowizny – jeśli została przekazana w maju 2020 r.;
 • 100% wartości darowizny – jeśli została przekazana od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r.

 

Przekazanie darowizny powinno być udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej. W przypadku darowizny niepieniężnej wymagany jest dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Likwidacja PIT-40A dla niektórych emerytów/rencistów

Na mocy przyjętej przez rząd ustawy, która oczekuje już tylko na podpis Prezydenta, od 2021 organy rentowe, ZUS oraz KRUS, zamiast PIT-40A wystawią PIT-11A dla emerytów/rencistów, którym w rocznym obliczeniu wyjdzie nadpłata podatku. Pozostali podatnicy zostaną rozliczeni na PIT-40A.

Zmiana ta nie nałoży na powyższych podatników nowych obowiązków ani konieczności złożenia PIT, ponieważ PIT dla emerytów jest rozliczany przez rządowy program Twój E-PIT.

Dopiero gdy emeryt będzie chciał rozliczyć się z małżonkiem jako osoba samotnie wychowująca dziecko, odliczyć ulgi, czy zmienić OPP, dla której przekazuje 1% podatku – będzie musiał wypełnić PIT-37.

Ponadto od 2021 roku wystarczy, że wniosek o niepomniejszanie o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek złoży się do organu rentowego tylko raz. Będzie on dotyczył również kolejnych lat podatkowych, chyba że podatnik go wycofa. W przypadku wycofania wniosku organ rentowy pomniejszy zaliczkę o wskazaną kwotę od miesiąca, w którym nastąpiło wycofanie wniosku, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu wycofania wniosku nie miał takiej możliwości.

Zmiana zasad opodatkowania dochodów z zagranicy

Dla dochodów uzyskanych z zagranicy z krajów: Wielka Brytania, Irlandia, Finlandia, Izrael, Japonia, Litwa, Nowa Zelandia, Słowacji zmieni się zasada opodatkowania. 

W rozliczeniach za 2020 rok dochody zagraniczne z powyższych krajów (uzyskane od 1 stycznia 2020) podlegać będą opodatkowaniu na podstawie zasady proporcjonalnego odliczenia, a nie na metodzie wyłączenia z progresją. Oznacza to, że jeśli podatnik nie uzyskał żadnych dochodów w Polsce (uzyskał dochody tylko za granicą) – jest zobowiązany do złożenia polskiego rocznego zeznania PIT, w którym może odliczyć ulgę abolicyjną (na powrót). Metoda zwolnienia z progresją nie dawała takiego prawa.

Metoda proporcjonalnego odliczenia polega na tym, że dochód osiągnięty za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku polskiego odlicza się podatek zapłacony za granicą. Jednakże odliczenie to jest limitowane wysokością podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie. Limit odliczenia wylicza się wg wzoru: podatek należny polski *(dochód zagraniczny/dochód łączny).

Doręczenie pism od organów podatkowych na e-maila, e-doręczenie oraz usługa hybrydowa

Wprowadzone zostanie elektroniczne doręczenie pism, początkowo jako domyślny, a następnie jako podstawowy kanał wymiany pism między podmiotami publicznymi a podatnikami.

Zgodnie z powyższym, pisma od urzędu podatnicy otrzymają na e-maila. Jeśli jednak podatnik nie będzie miał możliwości odbierania w ten sposób korespondencji, administracja państwowa skorzysta z publicznej usługi hybrydowej – np. pismo zostanie elektronicznie wysłane na pocztę, która je wydrukuje i dostarczy podatnikowi w formie papierowej.

Doręczenie elektroniczne będzie miało taką samą moc jak w przypadku tradycyjnej przesyłki listowej lub doręczenia osobistego.

Ponadto podmioty publiczne będą zobowiązane do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych. Oznacza to, że będzie można nie tylko odebrać, ale i wysłać pismo urzędowe drogą elektroniczną.

Nowa ulga od podatku na zakup mieszkania (ulga na zasiedlenie)

Przepis ten znajduje się w projekcie ustawy, która nie jest jeszcze uchwalona i znajduje się w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów na III kwartał 2020 r. Projekt ustawy zakłada wprowadzenie nowej ulgi mieszkaniowej, tzw. ulgi na zasiedlenie.

Nowa ulga mieszkaniowa będzie przysługiwać osobom w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństw liczyć się będzie wiek młodszego małżonka) na nabycie pierwszego domu/mieszkania o określonych parametrach wielkościowych. W przypadku małżeństwa wystarczy, że młodszy z małżonków będzie spełniał kryterium wiekowe.

W przypadku rodzin z co najmniej trójką dzieci, ulga na zakup mieszkania będzie przysługiwać niezależnie od wieku osób kupujących mieszkanie/budujących dom.

Ponadto rodzinom z co najmniej trójką dzieci, ulga na zasiedlenie będzie przysługiwać, nawet jeśli kupią lub wybudują nieruchomość, która nie będzie ich pierwszym mieszkaniem.

Warunkiem do skorzystania z ulgi będzie zasiedlenie domu przez przynajmniej 5 lat.

Odliczeniu podlegać mają wydatki faktycznie poniesione na zakup/budowę domu, do określonego limitu – maksymalna wysokość ulgi ma zależeć od wysokości kosztów w budownictwie mieszkaniowym oraz liczby dzieci.

W opisie projektu ustawy czytamy: Według aktualnych danych (na koniec IV kwartału 2019), w 2020 r. hipotetycznie od dochodu byłoby można odliczyć następujące kwoty:

 • podatnik (singiel) – 4597 zł;
 • podatnik z 1 dzieckiem – 5 746,25 zł;
 • podatnik z 2 dzieci – 6 895,50 zł;
 • Podatnik z 3 dzieci – 8 044,75 zł.
 • małżeństwo bezdzietne – 9194 zł;
 • małżeństwo z 1 dzieckiem – 10 343,25 zł;
 • małżeństwo z 2 dzieci – 11 492,50 zł;
 • małżeństwo z 3 dzieci – 12 641,75 zł.

 

Obecnie projekt ustawy jest w fazie opiniowania. Planowaną datą wejścia w życie ustawy jest 1 stycznia 2021 r.

Estoński CIT w Polsce – niektórzy przedsiębiorcy nie zapłacą CIT

Z podatku CIT będą zwolnieni przedsiębiorcy, którzy będą przeznaczać środki na rozwój swojej działalności.

Firmy nie będą płacić podatku CIT w kwartalnych zaliczkach, jak również w rocznym rozliczeniu. Uczynią to dopiero w momencie dystrybucji zysku, czyli gdy osiągnięty w firmie zysk wspólnicy zdecydują się przeznaczyć na własne niebiznesowe cele.

Ze zwolnienia z CIT będą mogły skorzystać spółki kapitałowe (spółki akcyjne oraz spółki z o.o.) spełniające następujące warunki:

 • przychody nie przekraczają 50 mln zł;
 • udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne;
 • zatrudniają co najmniej 3 pracowników (oprócz udziałowców);
 • nie posiadają udziałów w innych spółkach;
 • wykazują nakłady inwestycyjne;
 • przychody pasywne nie są wyższe niż przychody z działalności operacyjnej.

 

Podatnik będzie mógł wybrać system estoński na okres 4 lat i będzie mógł go przedłużyć na kolejne 4-letnie okresy. Przedłużenie będzie możliwe, jeśli w ostatnim, czwartym roku korzystania ze zwolnienia z CIT, przedsiębiorca wciąż spełnia powyższe kryteria.

Przekroczenie przez przedsiębiorcę progu 50 mln zł w trakcie 4-letniego okresu nie wyklucza go z systemu estońskiego.

W przypadku większego podatnika stawka nominalna CIT ma wynosić 25%, a obniżona 20%. Natomiast w przypadku małego podatnika stawka nominalna CIT ma wynosić 15%, a obniżona 10%.

Skorzystanie ze zwolnienia z CIT wyklucza z możliwości skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej.

Wprowadzenie braku CIT to obecnie jedynie zapowiedzi rządu, jednak ze znacznym prawdopodobieństwem można się spodziewać, że estoński CIT w Polsce zacznie obowiązywać od 2021 roku.

Warto jednak mieć na uwadze, że dokładne szczegóły tej preferencji podatkowej poznamy w momencie opublikowania projektu ustawy, jak i uchwalenia samej ustawy, która może różnić się od pierwotnych założeń zawartych w projekcie. Niemniej jednak istota rozwiązania pozostaje niezmienna – zwolnienie z CIT dla spółek akcyjnych oraz z ograniczoną odpowiedzialnością, które ponoszą koszty na rozwój swojej działalności.

 

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00