Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Rozliczanie PIT Rezydencja podatkowa

Rezydencja podatkowa

620x100 dziecinnie proste

Polacy pracujący za granicą powinni znać terminy składania PIT 2018/2019 oraz wiedzieć, gdzie mają obowiązek rozliczenia pit.

Rezydencja podatkowa

Obowiązek rozliczenia dochodów w Polsce spoczywa na osobach, które w roku podatkowym posiadały polską rezydencję podatkową.Zasada rezydencji podatkowej została wyrażona ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.(Art. 3.pkt.1.). Kraj rezydencji podatnika to ten, w którym znajduje się centrum interesów życiowych podatnika. Ustawa podatkowa nie precyzuje pojęcia centrum interesów życiowych. W rzecznictwie najczęściej brane jest pod uwagę  miejsce przebywania najbliższej rodziny podatnika, znajomych, miejsce położenia majątku, zatrudnienia, działalności politycznej, kulturalnej i wszelkiej innej, miejsce działalności gospodarczej i miejsce, z którego osoba zarządza swoim majątkiem. Drugim kryterium decydującym o rezydencji podatkowej jest

liczba dni spędzonych w Polsce w roku podatkowym - suma 183 dni. Wystarczy spełnienie jednego z tych kryteriów, aby zostać uznanym za rezydenta polskiego.

 

Rezydencja podatkowa oznacza nieograniczony obowiązek podatkowy, któryobejmujecałość dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika, bez względu na to gdzie (w jakim kraju) zostały one uzyskane.

Ograniczony obowiązek podatkowy występuje w kraju źródła osiągania dochodów i obejmuje jedynie przychody osiągnięte w danym kraju.

Kiedy podatnik posiada w Polsce ograniczony Obowizek podatkowy?

O tym, czy dana osoba rozliczy w Polsce wszystkie swoje dochody, czy wyłącznie dochód tu uzyskany, decyduje to, czy spełnia lub nie kryteria rezydencji.

Z przepisów ustawy o PIT wynika, że jeśli

- dana osoba fizyczna nie posiada w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodka interesów życiowych) i

- przebywa na terytorium Polski nie więcej niż 183 dni w roku podatkowym (rozumianym jako rok kalendarzowy),

wówczas nie jest rezydentem i zapłaci w Polsce podatek wyłącznie od dochodów uzyskanych na terytorium Polski.Nie będzie natomiast zobowiązana do zapłacenia w Polsce podatku od dochodów zagranicznych.

Podsumowując: osoba uzyskująca dochody za granicą, jeżeli jest polskim rezydentem podatkowym, powinna złożyć deklarację PIT-36 (oraz ewentualnie załącznik PIT-ZG) w Polsce i rozliczyć na niej wszystkie swoje dochody, w tym  uzyskane w innym państwie. (Portale podatkowe oferują darmowe programy do rozliczania pit 2018. Popularne staje się rozliczanie pit online.)

Natomiast osoba nie posiadająca w Polsce swego ośrodka interesów osobistych ani gospodarczych i nie przebywająca w kraju więcej niż 183 dni w roku podatkowym, nie jest uznawana za polskiego rezydenta podatkowego i na terytorium Polski nie ciąży na niej żaden obowiązek podatkowy z tytułu dochodów uzyskanych w innych krajach.

Czy w takim przypadku trzeba rozliczać PIT? Jeżeli nierezydent uzyskuje w Polsce przychody, to musi złożyć on deklarację z tytułu przychodów uzyskiwanych na terytorium kraju (chyba że podatek w jego przypadku pobierany jest ryczałtowo przez płatnika).

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Aby uniknąć konfliktu dwukrotnych roszczeń do tych samych dochodów i konfliktu między fiskusami różnych krajów, podpisywane są przez kraje (przeważnie dwustronne, rzadko wielostronne) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Możemy mieć podwójną rezydencję podatkową, jednak opodatkowani od wszystkich swoich dochodów możemy być tylko w jednym kraju.

 

Pomoc techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

  • (22) 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00