Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Sytuacje podatkowe Czy bezrobotni muszą rozliczać PIT?

Czy bezrobotni muszą rozliczać PIT?

▪ 4 marca 2013 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Bezrobotni również mają obowiązek rozliczania podatku dochodowego PIT. Jak prawo definiuje osobę bezrobotną, kiedy jest ona zobowiązana rozliczyć się z urzędem i jaki formularz musi w tym celu wypełnić?

Czy bezrobotni muszą rozliczać PIT?

Spis treści

 1. Kim jest bezrobotny?
 2. Jak rozliczyć się jako bezrobotny?
 3. Termin składania zeznań podatkowych
 4. Których przychodów nie zawiera się w rocznym rozliczeniu?

Kim jest bezrobotny?

W ogólnym rozumieniu bezrobotny to osoba zdolna i gotowa do podjęcia pracy, ale niezatrudniona, nieprowadząca działalności gospodarczej i niewykonująca żadnej innej pracy zarobkowej. Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotny to osoba poszukująca pracy, która:

 • ukończyła 18 lat;

 • nie osiągnęła wieku emerytalnego;

 • nie pobiera emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego;

 • nie uczy się w szkole (z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym);

 • jest zameldowana w Polsce lub przebywa legalnie w kraju (jest obywatelem UE, posiada kartę stałego lub czasowego pobytu itd.).

Jak rozliczyć się jako bezrobotny?

Obowiązek rozliczenia PIT mają osoby zarejestrowane w urzędzie pracy, które otrzymują zasiłek dla bezrobotnych. Określone jest to w art. 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą zasiłek dla bezrobotnych stanowi dochód.

Osoby bezrobotne wypełniają PIT-37 w oparciu o PIT-11, który powinny otrzymać od płatnika (w tym przypadku od urzędu skarbowego) do końca lutego. Wysokość zasiłku wykazujemy w PIT-37 w wierszu zatytułowanym „Inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 4” w części D w polach 66-71:

W przypadku gdy korzystamy z formularza PIT-36, w polu przeznaczonym na koszty uzyskania przychodu wpisujemy 0.

Z zasiłku dla bezrobotnych należy rozliczać się zawsze. Nawet wtedy, gdy jego wysokość nie przekroczyła kwoty wolnej od podatku.

Podczas rozliczenia osobom bezrobotnym przysługują wszystkie ulgi. Mogą też rozliczyć się wspólnie z małżonkiem – jest to korzystniejsze rozwiązanie, niż rozliczanie się osobno.

Termin składania zeznań podatkowych

Zeznanie podatkowe składa się standardowo w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Można jest złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub wypełnić elektronicznie i wysłać przez internet, bez konieczności potwierdzania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Których przychodów nie zawiera się w rocznym rozliczeniu?

Dochody, których nie uwzględniamy rozliczając się z fiskusem to:

1) zwrot kosztów:

 • przejazdu do miejsca pracy,

 • przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne

 • przejazdu do miejsca odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,

 • przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych,

 • zakwaterowania w miejscu pracy lub miejscu odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych;

2) jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej;

3) stypendia stażowe finansowane ze środków europejskich (z programów UE, np. z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Powyższe przychody są zwolnione z podatku, dlatego nie trzeba ich wpisywać do rocznego zeznania. Nie mamy obowiązku rozliczania się z urzędem jeśli otrzymujemy tylko jeden z wymienionych wyżej dochodów i nie otrzymujemy zasiłku.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00