Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Sytuacje podatkowe Dodatek aktywizacyjny – komu przysługuje, w jakiej wysokości i czy trzeba go rozliczać w PIT?

Dodatek aktywizacyjny – komu przysługuje, w jakiej wysokości i czy trzeba go rozliczać w PIT?

▪ 29 marca 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 29 marca 2020 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Dodatek aktywizacyjny to świadczenie dla osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku, która samodzielnie znalazła pracę lub podjęła zatrudnienie na podstawie skierowania przez urząd pracy.

Dodatek aktywizacyjny – komu przysługuje, w jakiej wysokości i czy trzeba go rozliczać w PIT?

Komu przysługuje dodatek aktywizacyjny

Dodatek aktywizacyjny przysługuje:

 • bezrobotnym z prawem do zasiłku, którzy z własnej inicjatywy podejmą zatrudnienie lub inną pracę zarobkową;
 • osobom, które w wyniku skierowania przez urząd pracy podejmą zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy i będą otrzymywać wynagrodzenie niższe od minimalnego.

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje osobom, które:

 • podjęły zatrudnienie w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy do wykonywania robót publicznych lub prac interwencyjnych;
 • podjęły zatrudnienie u pracodawcy, dla którego wykonywały pracę bezpośrednio przed zarejestrowaniem;
 • podjęły zatrudnienie za granicą, u zagranicznego pracodawcy;
 • przebywają na urlopie bezpłatnym.

Okres pobierania dodatku aktywizacyjnego

Dodatek aktywizacyjny jest wypłacany pracującym przez urząd pracy:

 • przez połowę okresu, w jakim danej osobie przysługiwałby zasiłek – w przypadku osób, które samodzielnie znalazły zatrudnienie. Dodatek wynosi maksymalnie 50% zasiłku dla bezrobotnych, czyli 430,70 zł;
 • przez cały okres, w jakim danej osobie przysługiwałby zasiłek – w przypadku osób, które podjęły zatrudnienie na podstawie skierowania przez urząd. Wysokość dodatku aktywizacyjnego dla tej kategorii osób, to różnica między otrzymywanym a minimalnym wynagrodzeniem, nie więcej jednak niż 50% wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Jak otrzymać dodatek aktywizacyjny?

Aby otrzymać dodatek aktywizacyjny, należy złożyć w urzędzie pracy wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym podjęcie pracy.

Czy dodatek aktywizacyjny podlega rozliczeniu w PIT

Dodatek aktywizacyjny jest opodatkowany. Oznacza to, że jego kwotę należy wykazać w rocznym PIT w wierszu „Inne źródła”.

Dane w zeznaniu rocznym należy uzupełnić na podstawie PIT-11 otrzymanego z urzędu pracy.

W celu uniknięcia dopłat do podatku w rozliczeniu rocznym należy poinformować pracodawcę o otrzymywaniu dodatku aktywizacyjnego – w takiej sytuacji nie będzie on odliczał kwoty zmniejszającej podatek (można odliczyć ją tylko raz).

Z racji tego, że dodatek aktywizacyjny podlega opodatkowaniu, jego kwota jest pomniejszana o kwotę zmniejszającą podatek przez urząd pracy.

Jeśli zarówno pracodawca będzie odliczał tę kwotę (z powodu braku wiedzy, że urząd pracy już ją odlicza), jak i urząd pracy (który odliczyć ją musi ze względu na odpowiednie przepisy) – podatnik będzie musiał zwrócić nienależnie odliczoną kwotę.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00