Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Sytuacje podatkowe Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w Hiszpanii

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w Hiszpanii

▪ 3 kwietnia 2015 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Podatek dochodowy od osób fizycznych, w Polsce znany jako PIT, to po hiszpańsku: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas – w skrócie I.R.P.F. Dotyczy wszystkich dochodów osób fizycznych i powiększenia majątku. Podatek dochodowy dotyczy zarówno obywateli hiszpańskich, jak i cudzoziemców zamieszkałych w Hiszpanii, z wyjątkiem dyplomatów i pracowników delegowanych do pracy w tym kraju.

Spis treści

 1. Podatek IRPF w Hiszpanii
 2. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Hiszpanią

Jest to podatek progresywny, czyli stopa opodatkowania rośnie wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania. Skale opodatkowania znaleźć można na stronach Urzędu Skarbowego (hiszp. Agencia Tributaria). Ile wynosi kwota wolna od podatku? W Hiszpani przewidziano kwotę, od której nie jest naliczany podatek  w wysokosci 17707 euro. Osoby zobowiązane do płacenia tego podatku składaja rozliczenie roczne pit w urzędzie skarbowym (hiszp. Delegación de Hacienda), który ma prawo do weryfikacji rozliczenia przedstawionego przez podatnika. W hiszpańskim systemie podatkowym możliwe jest łącznerozliczenie pit z małżonkiem.

Podatek IRPF w Hiszpanii

Podatek IRPF dotyczy całego obszaru Hiszpanii i obejmuje całość dochodów uzyskanych przez osoby  fizyczne jak też powiększenie ich majątku w ciągu roku kalendarzowego. Jednakże regulacja niektórych aspektów  tego podatku została częściowo przekazana poszczególnym wspólnotom autonomicznym Hiszpanii, w konsekwencji czego  wybrane regulacje prawne dotyczące IRPF, na przykład, jakie ulgi można odliczyć, podlegają odmiennym uregulowaniom poszczególnych wspólnot autonomicznych. Hiszpańskie przepisy podatkowe przewidują różnego rodzaju ulgi i odliczenia, jak dla osób samotnie wychowujących dzieci lub rodzin wielodzietnych. Ponadto, na podatek IRPF składa się nie tylko stawka ogólna, ale także lokalna, która jest uzależniona od miejsca zamieszkania podatnika.                                               

Podatek dochodowy IRPF płacony jest zarówno przez obywateli hiszpańskich, jak i cudzoziemców, którzy mają status rezydenta, mieszkających w Hiszpanii czy uzyskujących dochody w tym kraju, z wyłączeniem dyplomatów oraz pracowników oddelegowanych do pracy w Hiszpanii. Do kiedy składamy PITy 2024/2025 w Hiszpanii?Rozliczenie pit 2024 odbywa się między 1 kwietnia a 30 czerwca 2025 roku, przy czym dla większości podatników (np. pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) część lub całość podatku już została odprowadzona w formie zaliczek przez płatników, tj. pracodawców. Niezłożenie zeznania podatkowego lub złożenie go po wyznaczonym terminie – kiedy jest to wymagane - wiąże się z nałożeniem sankcji na podatnika.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Hiszpanią

Kraje członkowskie Unii Europejskiej – i nie tylko te kraje - podpisały ze sobą fiskalne porozumienia bilateralne, które mają na celu uniknięcie podwójnego opodatkowania dochodów osób, które zamieszkują i uzyskują przychody w różnych krajach. W przypadku relacji polsko - hiszpańskich obowiązuje Umowa między Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana dnia 15 listopada 1979 r. ratyfikowana dnia 20 czerwca 1980 r. i opublikowana 15 czerwca 1982 r.

Nierezydentów przebywających w Hiszpanii (np. Polaków) obowiązuje ustawa o dochodach nierezydentów. Nierezydenci mieszkający w Hiszpanii mają możliwość rozliczania się z urzędem skarbowym na dwa sposoby:

 1. Na zasadach stosowanych dla rezydentów (Hiszpanów): podatek od dochodów niezależnie od miejsca ich uzyskania odprowadzany jest w Hiszpanii (podatek odprowadzony w innych krajach, np. w Polsce podlega odliczeniu);

 2. Na zasadach stosowanych dla nierezydentów: rozliczając się w ten sposób nierezydenci odprowadzają podatek tylko od dochodów uzyskanych w Hiszpanii. W przypadku rozliczania się w ten sposób wymagane jest wcześniejsze uzyskanie dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do rozliczania podatku na zasadach „nierezydenta”.

Osoba fizyczna jest uznawana za rezydenta Hiszpanii, kiedy spełnione jest jedno z następujących kryteriów:

 • Gdy przebywa ponad 183 dni w roku kalendarzowym na terenie Hiszpanii.

 • Gdy główny ośrodek, podstawa działalności, czy jej centrum interesów gospodarczych znajduje się w formie bezpośredniej lub pośredniej w Hiszpanii;

 • Gdy zamieszkują na stałe w Hiszpanii jej współmałżonek oraz nieletnie dzieci danej osoby fizycznej zależne od niej.

Osoby fizyczne, które zakładają działalność gospodarczą, mogą wybrać trzy możliwe formy działalności: indywidualną oraz wspólnotę mienia i spółkę cywilną (w tym przypadku muszą być co najmniej dwie osoby). Od dochodów uzyskanych w ramach tej działalności odprowadza się podatek dochodowy od osób fizycznych.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00