Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Sytuacje podatkowe Premie pieniężne banków (cashback)

Premie pieniężne banków (cashback) nie podlegają rozliczeniu PIT

▪ 9 marca 2019 r. ▪ Zaktualizowano: 3 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Aby oferta banku była bardziej atrakcyjna, wiele z nich zwraca część kosztów, np. za realizowanie płatności kartami płatniczymi. Zwykle robi się to w taki sposób, aby bank dodał odpowiednią kwotę na nasze konto pod koniec miesiąca. Jednak z fiskalnego punktu widzenia istnieją pewne wątpliwości, czy taka rekompensata nie powinna być traktowana jako przychód, od którego należy zapłacić podatek.

Premie pieniężne banków (cashback) nie podlegają rozliczeniu PIT

Premie z banków a podatek dochodowy

Aby zabezpieczyć się przed oskarżeniem o naruszenie przepisów podatkowych, należy postępować zgodnie z interpretacją dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 maja 2012 r., IPPB4 / 415-210 / 12-2 / MP. 

Z faktycznego wniosku złożonego w skardze wynika, że wnioskodawca - bank - wystawił swoim klientom karty debetowe i karty kredytowe. Aby zwiększyć satysfakcję klientów, bank wprowadził programy premiowe. Poprzez zorganizowane programy i kampanie reklamowe, klienci banku mogą otrzymywać premie za działania zgodnie z odpowiednimi zasadami kampanii reklamowych.

Użytkownicy kart otrzymali nagrody, których wielkość stanowiła procent zakupu dokonanego kartą kredytową. Kwota premii została ustalona zgodnie z warunkami kampanii reklamowej.

Limit w przypadku nagród i bonusów

Według art. 21 par. 1, nr 68, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolniona z podatku jest wartość zysków z konkursów i gier organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursy w dziedzinie nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu oraz te, związane ze sprzedażą premiową - gdy unikalna wartość tych nagród lub nagród nie przekracza 760 zł.

Należy spełnić określone warunki!

  • Nagroda musi być powiązana ze sprzedażą bonusową,
  • Wartość jednorazowej nagrody nie może przekroczyć 760 PLN,
  • Sprzedaż premiowa nie odnosi się do bonusów, które osoby fizyczne otrzymują w związku z ich działalnością pozarolniczą.

Sprzedaż premiowa

Niestety przepisy ustawy o podatku dochodowym nie definiują pojęcia sprzedaży premiowej. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej, sprzedaż premiowa jest umową kupna między sprzedającym a kupującym, ale jest powiązana ze sprzedawcą, który przekazuje premię osobie nabywającej.

Premie bankowe - cashback

Organ podatkowy potwierdził, że świadczenia, które bank zapewnia swoim klientom w ramach programów promocyjnych realizowanych przez bank, stanowią zyski ze sprzedaży na podstawie przepisów o podatku dochodowym. Tak więc, jeżeli nie przekraczają one 760 PLN, jednorazowa wartość tych nagród zostanie zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z artykułem 1. § 1, paragraf 1. 68, w ustawie o podatku dochodowym, a zobowiązanie podatnika do zapłaty tego podatku nie jest ponoszone przez bank.

Należy również podkreślić, że liczba nagród otrzymanych w ciągu roku i ich całkowita wartość nie ma wpływu na możliwość skorzystania z powyższego wyjątku.

Należy jednak pamiętać, że dana zasada może być stosowana tylko wtedy, gdy korzyści otrzymywane przez osoby fizyczne nie są powiązane z biznesem, takim jak działalność pozarolnicza i nie stanowią przychodów z działalności.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00