Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Sytuacje podatkowe Rozliczenie PIT za zmarłego podatnika

Rozliczenie PIT za zmarłego podatnika

▪ 3 lipca 2013 r. ▪ Zaktualizowano: 12 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Czy musimy składać PIT za zmarłą osobę? Czy możemy odebrać za nią podatek? Jakie konsekwencje podatkowe ponosimy za zmarłą osobę? Co dzieje się z oszczędnościami zmarłej osoby, zgromadzonymi na IKE lub IKZE?

Rozliczenie PIT za zmarłego podatnika

Spis treści

  1. Czy mogę rozliczyć się ze zmarłym małżonkiem?
  2. Czy muszę rozliczyć zmarłego członka rodziny?
  3. Czy spadkobiercom również należy się zwrot podatku?
  4. Co ze środkami zgromadzonymi w ZUS, OFE, na IKE i IKZE?

Czy mogę rozliczyć się ze zmarłym małżonkiem?

Jeżeli podatnik był w związku małżeńskim, to małżonek może rozliczyć się ze zmarłym małżonkiem (poprzez wskazanie rozliczenia wspólnego w ramach PIT-36 lub w PIT-37). PIT wypełnia się w taki sam sposób, jak przed śmiercią małżonka. Wspólne rozliczenie pozwoli na zapłatę mniejszego podatku. Aby móc się rozliczyć ze zmarłym małżonkiem, trzeba spełniać takie same warunki jak przed jego lub jej śmiercią.

Czy muszę rozliczyć zmarłego członka rodziny?

Gdy osoba, która zmarła nie była w związku małżeńskim to nikt (np. spadkobiercy) nie musi za nią składać PIT-u. Urząd skarbowy wypełnia PIT na podstawie danych przesłanych od pracodawcy, ZUS-u, itp.

Spadkobiercy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji są zobowiązani do zapłaty podatku, jaki wyliczy urząd skarbowy.

Jeżeli mamy informację na temat ulg przysługujących zmarłej osobie przed śmiercią, to możemy o tym poinformować urząd. Możemy to uczynić  w ciągu 30 dni od dnia otrzymania decyzji.

Czy spadkobiercom również należy się zwrot podatku?

Za długi lub zwroty podatkowe odpowiedzialni są tylko spadkobiercy – osoby, które na podstawie postępowania spadkowego otrzymają taki status, które przyjmują spadek.

Jeżeli nie chcemy spłacać długów podatkowych zmarłego możemy odmówić przyjęcia spadku. Wtedy również nie dostaniemy zwrotu – jeżeli taki przysługiwał zmarłemu.

Przed przyjęciem lub odrzuceniem spadku mamy prawo sprawdzić, jakimi zobowiązaniami podatkowymi był obciążony spadkodawca.

Wystarczy, że złożymy wniosek do urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia o wysokości podatku do zapłaty lub do zwrotu. Aby urząd wydał nam to zaświadczenie musimy uprawdopodobnić fakt, że możemy być spadkobiercą. Możemy tego dokonać przedstawiając takie dokumenty, jak np. odpis aktu zgonu oraz odpis swojego aktu urodzenia.

Co ze środkami zgromadzonymi w ZUS, OFE, na IKE i IKZE?

W przypadku śmierci posiadacza IKE (Indywidualnego Konta Emerytalnego) zgromadzone tam przez niego środki przekazywane są wskazanym przez niego osobom. Posiadacz konta wyszczególnia osobę (lub kilka osób), której po jego śmierci zostaną przekazane środki z IKE, podczas podpisywania umowy. Jeśli właściciel uposażył do konta kilka osób, powinien też wskazać przypadające im w razie jego śmierci udziały.

W przeciwnym razie zgromadzone środki dzielone są między wszystkich spadkobierców po równo. Spadkobiercami ustawowymi powołanymi w pierwszej kolejności do dziedziczenia są dzieci zmarłego i jego współmałżonek. W dalszej kolejności są to wnuki, później rodzice, rodzeństwo, zstępni (dzieci i wnuki) rodzeństwa, dziadkowie zmarłego, a na końcu pasierbowie.

Warto wiedzieć, że pieniądze z IKE dziedziczyć może również nienarodzone jeszcze dziecko zmarłego – pod warunkiem, że zostało poczęte przed jego śmiercią.

Wypłaty odziedziczonych na IKE środków nie obowiązuje podatek dochodowy 19%. Spadkobierca traktowany jest jak w pełni uprawniony do wypłaty środków właściciel konta (osoba, która osiągnęła wiek emerytalny i spełnia pozostałe warunki, które uprawniają go do bezpłatnego pobierania środków z IKE).

Podobna zasada dotyczy wypłaty odziedziczonych środków z IKZE – wypłacając pieniądze z konta spadkobierca zapłaci taki sam podatek, jaki zapłaciłby oszczędzający po osiągnięciu wieku emerytalnego, czyli zryczałtowany podatek w wysokości 10%.

Spadkobierca ma również możliwość przeniesienia środków zaoszczędzonych przez właściciela IKE lub IKZE na swoje własne konto emerytalne na zasadach wypłaty transferowej. Przeniesione pieniądze nie będą wliczały się do limitu wpłat spadkobiercy.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00