Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Sytuacje podatkowe Trudne sytuacje w życiu

Trudne sytuacje w życiu

620x100 dziecinnie proste

Nie od wszystkich dochodów musimy płacić podatek.
Tak jest, np. w przypadku otrzymanej zapomogi ze względu na trudną sytuację życiową
. W niektórych okolicznościach można również poprosić urząd skarbowy o rozłożenie podatku na raty lub jego umorzenie (zwolnienie z zapłaty).

Trudne sytuacje w życiu

Trudna sytuacja życiowa, to np. śmierć osoby bliskiej, niemożliwość zarobkowania, długotrwała choroba, dotknięcie klęską żywiołową oraz indywidulane zdarzenia losowe.
Jeżeli otrzymaliśmy zapomogę na skutek powyższych zdarzeń, to nie zapłacimy od niej podatku pod warunkiem, że zapomoga dla jednej osoby nie przekroczyła w roku 2 280 zł. Jeżeli otrzymana kwota była wyższa, to podatek płacimy od nadwyżki tej kwoty.
Całkowicie zwolnione z podatku są świadczenia materialne dla uczniów, studentów
i doktorantów oraz zasiłki z pomocy społecznej.
Indywidualne zdarzenia losowe, to zdarzenia, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć
oraz nie zależą od nas, np. pożar, kradzież, zalanie domu wodą.

Przykład 1.

Wdowa po zmarłym pracowniku, który był jedynym żywicielem rodziny zwróciła się do zakładu pracy męża o zapomogę. Pracodawca męża wypłacił zapomogę na rzecz wdowy oraz jej 5 dzieci w łącznej wysokości 12 000 zł (po 2 000 zł na każdą osobę) na konto matki. Czy wdowa musi zapłacić podatek od otrzymanego dochodu - zapomogi?

Nie. Zwolnienie z podatku przysługuje jeśli wartość zapomogi przekroczyla 2 280 zł dla  jednej osoby. Wdowa otrzymała 12 000 zł, ale po rozdzieleniu tej kwoty na członków rodziny, na jedną osobę wypada 2 000 zł - a kwota ta mieści się w limicie kwoty wolnej od podatku, czyli 2 280 zł.

Jeżeli jesteśmy w trudnej sytuacji finansowej/ekonomicznej możemy wystąpić do urzędu skarbowego z wnioskiem o rozłożenie podatku na raty, jego odroczenie lub umorzenie – jeżeli jest to, jak jest napisane w ustawie – uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem społecznym.

Pojęcia „ważny interes podatnika” oraz „interes społeczny” nie są terminami jasno określonymi. Co jest takim interesem decyduje każdorazowo dany urząd skarbowy,
jest to zależne od indywidualnej sprawy, orzecznictwa sądów oraz zasad współżycia społecznego.

Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego powinien zawierać rodzaj ulgi, o którą się ubiegamy (odroczenie płatności, rozłożenie na raty, umorzenie podatku), okoliczności, które spowodowały, że występujemy z wnioskiem o ulgę.

Urząd skarbowy po rozpatrzeniu sprawy wydaje decyzję potwierdzającą lub odrzucającą przyznanie nam ulgi, o którą wnioskujemy.
Przyznanie ulgi w spłacie podatku jest dobrowolną decyzją urzędu – nie ma on obowiązku przyznać nam ulgi, nawet jeśli bardzo dobrze uzasadnimy wniosek.

Wzór wniosku znajdziesz tutaj: wzór wniosku o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych

Do wniosku powinno się dołączyć:

UWAGA:
Powyższych dokumentów nie masz obowiązku dołączać do wniosku. Ich brak nie spowoduje poozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Ale wtedy urząd oprze swoją decyjzę na materiale jakim dysponuje, który może być niewystarczajacy do udzielenia ulgi.  

 

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00