Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski przez uchodźców z Ukrainy

Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski przez uchodźców z Ukrainy

▪ 16 marca 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 6 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

W dniu 12 marca 2022 r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W szeregu jej zapisów została zagwarantowana również możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez uciekających przed wojną obywateli Ukrainy.

Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski przez uchodźców z Ukrainy

Warunki do spełnienia celem prowadzenia działalności

Uchwalona ustawa regulująca m. in. zasady przebywania uchodźców z Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej również przyznaje szereg praw przedsiębiorczym obywatelom okupowanego kraju. W myśl przyjętych przepisów oraz towarzyszących jej założeń aby móc rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej przez te osoby należy:

  • legalnie przebywać w Polsce,
  • posiadać nr PESEL.


Spełnienie wyżej wyszczególnionych warunków jest równoznaczne z możliwością podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce na tożsamych zasadach jak obywatele Rzeczypospolitej Polskiej.

Legalny pobyt w Polsce

Specustawa reguluje kwestie pobytu tych Ukraińców, którzy przedostali się na terytorium Rzeczypospolitej bezpośrednio z terytorium okupowanej Ukrainy po 24 lutego 2022 roku. Oznacza to, że nie obejmie ona tych obywateli tego państwa, którzy uciekali ze swojej ojczyzny pośrednio przez inne kraje. W przypadku adresatów specustawy, ich pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny jeśli zadeklarowały zamiar pozostania na terenie Rzeczypospolitej. W takich sytuacjach Ukraińcy będą mieli zalegalizowany pobyt na okres 18 miesięcy. Osoby, które dotychczas legalnie przebywały na terenie Polski będą mogły ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Przysługuje ono jednorazowo na okres 3 lat i jest przyznawane w drodze decyzji administracyjnej.

Posiadanie nr PESEL

Specustawa gwarantuje uchodźcom, którzy przybyli bezpośrednio z terytorium Ukrainy nadanie nr PESEL. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy oraz jej dalszymi regulacjami jest to rozwiązanie ukierunkowane na zapewnienie całościowego pakietu usług publicznych na rzecz Ukraińców. W tym celu przewidziano specjalny tryb uzyskania numeru PESEL, na wniosek zawierający katalog podstawowych danych. Jest to odformalizowana procedura umożliwiająca uzyskanie numeru PESEL bez konieczności wykazywania podstawy prawnej dla jego posiadania. Ponadto jest to rozwiązanie, które ma zagwarantować sprawną komunikację z administracją publiczną i zapewniać uzyskanie dostępu do profilu zaufanego przez uchodźców. W kontekście prowadzenia działalności gospodarczej nr PESEL pełni istotną funkcję w relacjach zagranicznego przedsiębiorcy z organami administracji publicznej w Polsce, gdyż umożliwia to m. in. skorzystania z platformy e-PUAP oraz złożenie stosownych wniosków w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Uzyskanie numeru PESEL przez obywateli Ukrainy nie wpłynie na kwestię uzyskania polskiego obywatelstwa.

Wykreślenie z rejestru

Należy wskazać, że naturalną konsekwencją niespełniania powyższych warunków na jakimkolwiek etapie prowadzenia działalności gospodarczej jest zakończenie jej bytu. Zatem jeśli obywatel Ukrainy przestanie legalnie przebywać na terytorium Polski prowadzona przezeń działalność gospodarcza będzie podlegała wykreśleniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00