Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności Nowe druki PIT

Nowe druki PIT

▪ 9 września 2015 r. ▪ Zaktualizowano: 3 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Jeśli chodzi o druki PIT, to w roku 2016 nie ma rewolucyjnych zmian
w odniesieniu do roku 2015.

Jednakże istotną zmianą jest usunięcie PIT-UZ jako załącznika, a pola, które występowały w PIT_UZ dodano do zeznań głównych; PIT-37
oraz PIT-36. Poza tym dodano ok. 4 pola informacyjne do PIT-11
oraz PIT-40A/11A. Pozostałe formularze PIT są takie same jak w roku poprzednim – nie odnotowano zmian.

Nowe druki PIT

1. PIT-37, PIT-36 oraz PIT-UZ

W roku 2016 nie obowiązuje już PIT-UZ jako załącznik do zeznania PIT-37 lub PIT-36.
Dane, które w 2015 wpisywaliśmy do PIT-UZ teraz będziemy wpisywać bezpośrednio do PIT-37
lub PIT-36. Przewidziano na to pola od 130 do 135 (sekcja H) – w przypadku PIT-37 oraz pola
od 196 do 200 (sekcja K), 215 i 217 (sekcja L) – w przypadku PIT-36.

Przypomnijmy, że PIT-UZ służył do odliczenia całej kwoty ulgi na dziecko. Wypełnialiśmy go
w przypadku, gdy przysługująca ulga na dzieci była wyższa niż ta, którą pozwolił odliczyć nasz podatek, czyli gdy podatek był za niski, aby odliczyć całą ulgę na dzieci.
Wtedy niewykorzystaną część ulgi rozliczaliśmy poprzez PIT-UZ – dzięki temu rozwiązaniu przysługiwał nam większy zwrot podatku lub płaciliśmy mniejszy podatek.

Obecnie zasady rozliczania ulgi na dziecko są identyczne jak w roku 2015, z tym że zamiast PIT-UZ wypełniamy odpowiednie pozycje w PIT-37 lub w PIT-36 – w obu PIT-ach jest to sekcja zatytułowana „Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci”.
Dane przeniesione z PIT-UZ do tej sekcji, to:

 • Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – pole to jest wymagane,
  ponieważ dodatkowy zwrot ulgi na dziecko nie może być wyższy niż odliczone składki w Picie głównym pomniejszone o składki odliczone w PIT-36L, PIT-28 lub PIT-16A/PIT-19A.
 • Różnica między kwotą przysługującego odliczenia na dzieci a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym,
  (czyli różnica między sumą kwot z poz.7/8 części E PIT-O a pozycją 41/42 w PIT-O).
 • Przysługująca kwota róznicy z tytułu dodatkowego zwrotu ulgi na dziecko,
 • Łączna kwota zwrotu, czyli zwrot wynikający z rozliczenia zasadniczego powiększony o dodatkowy zwrot ulgi na dziecko.

2. PIT-11 oraz PIT-40A/11A

W PIT-11 (od pracodawcy i innych płatników) oraz w PIT-40A/11A (od organów rentowych) dodano parę pól informacyjnych w sekcji „Dane identyfukacyjne i adres zamieszkania podatnika”. W związku z dodaniem pól do powyższej sekcji zmieniła się numeracja w tych PIT-ach.

Pola, jakie dodano (są one wypełniane przez pracodawców, organ rentowy), to:

 • Rodzaj obowiązku podatkowego podatnika (nieograniczony lub ograniczony).
 • Zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika.
 • Rodzaj numeru identyfikacyjnego (dokumentu stwierdzającego tożsamość).
 • Kraj wydania numeru identyfikacyjnego (dokumentu stwierdzającego tożsamość).

Zmiany te nie wpływają na sposób rozliczenia głównego PIT-u.

3. PIT-28 oraz załącznik PIT-28A

W momencie pisania artykulu (6 października 2015 r.) nowy wzór PIT-28 oraz PIT-28A jest w fazie projektu. Obecny projekt przewiduje możliwość opodatkowania 2% ryczałtem przychodów pochodzących ze „sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych” w roku 2016.
W związku z tym do projektowanego PIT-u dodano wiersz o tytule „Ze sprzedaży przetworzonych produktów rośłinnych i zwierzęcych” oraz kolumnę z nagłówkiem „2%” w sekcji C. Oraz konsekwentnie, w sekcjach E, F, G dodano wiersze z treścią „2%”. Jednocześnie – na skutek dodania wcześniej wspomnianych informacji zmianie uległa numeracja PIT oraz opisy do poszczególnych pól, a także treść przypisów.

UWAGA!
Na rok 2016 (czyli za rok 2015) Ministerstwo Finansów przewiduje jedynie zmianę graficzną (opisaną powyżej) PIT-28 oraz PIT-28A. Natomiast przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych” formą ryczałtową będzie można rozliczyć dopiero w roku 2017 (czyli uzyskane w roku 2016).
W roku 2016 (za rok 2015) PIT-28 prawdopodobnie będzie miał wersję 19 (obecnie obowiązująca wersja, to 18), a dla PIT-28A przewidzianio wersję 16 (obecnie obowiązująca wersja, to 15).

4. Załączniki PIT-O oraz PIT-D

Załączniki PIT-O oraz PIT-D (podobnie jak PIT-28) w momencie pisania artykułu są w fazie projektu, który jeszcze nie został zatwierdzony przez przepisy podatkowe. Najprawdopodobniej, projektowany PIT-28 oraz załączniki PIT-O oraz PIT-D zostaną zatwierdzone – ale póki co, są to nasze analizy, na pewne informacje potwierdzone prawem musimy jeszcze poczekać.

W zaprojektowanych załącznikach PIT-O oraz PIT-D zmianie uległy jedynie opisy do poszczególnych pól. Są to opisy informujące, do którego pola oraz którego PIT-u przenieść daną liczbę. Ta zmiana jest konsekwencją zmiany PIT-28 (w którym zmodyfikowano m.in. numerację). Ponieważ, skoro w PIT-28 będzie istnieć nowa numeracja, to i oczywistym jest zmienić opisy do pól, które w swojej treści odnosiły się do PIT-28.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00