Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności Nowe zwolnienia podatkowe

Nowe zwolnienia podatkowe

▪ 28 grudnia 2015 r. ▪ Zaktualizowano: 2 września 2019 r.

W roku 2016 pracodawcy do kosztów uzyskania przychodów będą mogli zaliczyć koszty utworzenia przyzakładowych żłobków, przedszkoli, klubów dziecięcych, czy wsparcie pracowników w zapewnieniu opieki nad dziećmi (np. dofinansowanie pobytu w innej placówce niż przyzakładowa). Natomiast dla pracowników wolne od opodatkowania będą kwoty otrzymywane od pracodawców w związku z pobytem dzieci w powyższych placówkach.

Nowe zwolnienia podatkowe

Nowe przepisy prawne w 2016 r. wprowadzają dodatkowe zwolnienie od podatku oraz poszerzają katalog wydatków, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów przez pracodawców.

ZWOLNIENIA PODATKOWE DLA PRACOWNIKÓW

Dochodami wolnymi od opodatkowania będą od 2016 r.:

 • świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych lub przedszkolach - bez limitów kwotowych;

 • świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu:

a) objęcia dziecka opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego -  do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 400 zł na każde dziecko,

b) uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola -  do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 200 zł – na każde dziecko.

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW DLA PRACODAWCÓW

Pracodawcy do kosztów uzyskania przychodów będą mogli zaliczyć:

a) utworzenie przyzakładowych żłobków, przedszkoli lub klubów dziecięcych. Te koszty nie są limitowane przez przepisy. A zatem do kosztów można zaliczyć wydatki faktycznie poniesione.

Koszty związane z utworzeniem placówki, to np.:

 • budowa, przystosowanie, adaptacja pomieszczeń,

 • nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych,

 • nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie wartości niematerialnych i prawnych,

 • koszty dotyczące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

 • koszty związane z utrzymywaniem przyzakładowych placówek dla dzieci.

b)  prowadzenie przyzakładowego żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego. Koszty związane z prowadzeniem danej placówki będzie można zaliczyć do kosztów wedle wydatków faktycznie poniesionych, jednak nie więcej niż 400 zł miesięcznie na jedno dziecko pracownika uczęszczające do zakładowego żłobka (klubu dziecięcego) lub 200 zł – w przypadku przedszkola.

c) wspieranie pracowników w zapewnieniu opieki nad dzieckiem. Przykładem takiego wsparcia jest dofinansowanie pobytu dziecka w innej placówce (żłobek, przedszkole, klub dziecięcy) niż przyzakładowa. Również i w tym przypadku do kosztów można zaliczyć maksymalnie 400 zł miesięcznie na jedno dziecko pracownika uczęszczające do  żłobka (klubu dziecięcego) lub 200 zł – w przypadku przedszkola. Rodzice muszą posiadać udokumentowane wydatki poniesione na placówki dla dzieci.

Koszty ponoszone z tytułu utworzenia lub prowadzenia placówki zakładowej i świadczenia w postaci dofinansowania dla pracowników, będą podlegały zaliczeniu do kosztów podatkowych, jeżeli nie zostaną pracodawcy w jakiejkolwiek formie sfinansowane lub zwrócone. Również sfinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kosztów, o których mowa powyżej, wyłączy możliwość skorzystania z nowych regulacji prawnych.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00