Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Informacje podatkowe Jak rozliczyć dochody z korepetycji - działalność gospodarcza Korepetycje - opodatkowanie liniowe, wg stawki podatku 19%

Korepetycje - opodatkowanie liniowe, wg stawki podatku 19%

620x100 dziecinnie proste

Jednym z rodzajów opodatkowań, jakie możemy wybrać dla korepetycji prowadzonych w formie działalności gospodarczej jest opodatkowanie liniowe, czyli wg 19-procentowej stawki podatku.

Korepetycje - opodatkowanie liniowe, wg stawki podatku 19%

Dla tej formy działalności podatek wynosi 19% dochodu. Podatek obliczamy od dochodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne.

Dochód, to przychód pomniejszony o  koszty jego uzyskania. Przychody oraz koszty należy wykazywać w księgach rachunkowych lub księdze przychodów i rozchodów. Dochody z korepetycji jako z  działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo ujmujemy w PIT-36L w wierszu “działalność gospodarcza” oraz w załączniku PIT-B. W PIT-36L wykazujemy przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody oraz należne i wpłacone zaliczki.

Przychody, to faktycznie otrzymane kwoty.

Koszty uzyskania przychodu, to kwoty związane z uzyskaniem przychodu, np. zakup materiałów edukacyjnych, dojazd do uczniów i wszystkie wydatki, które musieliśmy ponieść, aby otrzymać przychód.

Zaliczki należy wpłacić do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, a jeśli wybraliśmy zaliczki kwartalne - to należy je wpłacić do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka.

Jak już wspomnieliśmy dochody z dział. gosp. opodatkowane liniowo rozliczamy w rocznym zeznaniu PIT-36L (i w załączniku PIT-B), wpisując odpowiednie dane w sekcji D w wierszu “pozarolnicza działalność gospodarcza” - należy tu ująć przychody, koszty oraz zaliczki z całego poprzedniego roku (te należne oraz wpłacone). W poz. 48 PIT-36L wpisujemy sumę należnych zaliczek, w tym zapłaconych, i jest to suma kwot z poz. 17 i 22. W pozycji 51 wpisujemy sumę wpłaconych do urzędu zaliczek, jeśli nie wpłacaliśmy ich w trakcie roku, to wpisujemy “0”.

W sekcji “Należne zaliczki, o których mowa w art. 44 ust.1 pkt 1 ustawy” (sekcja M i pola od 84 do 95) należy wpisać należne zaliczki za poszczególne miesiące, czyli takie, które były należne, niezależnie od tego, czy je zapłaciliśmy, czy nie.

Uwaga! Numeracja pól dotyczy PIT-36L wersji 12, czyli składanego w urzędzie skarbowym w roku 2017 (z dochodami za rok 2016).

Przy rozliczaniu dochodów z korepetycji jako z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo jedyne ulgi jakie nam przysługują, to ulga na ikze, ulga zagraniczna oraz odliczenie składek zdrowotnych i społecznych. Na PIT-36L nie możemy rozliczyć się ze współmałżonkiem ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Natomiast jeśli oprócz działalności gospodarczej liniowej uzyskaliśmy również inne dochody z pracy na etacie, to należy je rozliczyć w PIT-37.

Na złożenie PIT-36 i zapłatę podatku z niego wynikającego mamy czas do ostatniego dnia kwietnia.

Na złożenie PIT-36 i zapłatę podatku z niego wynikającego mamy czas do ostatniego dnia kwietnia.

Jeśli swoje dochody z korepetycji chcemy rozliczać jako działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo, to musimy zgłosić do urzędu skarbowego wybór tej formy opodatkowania składając odpowiednie oświadczenie:

  • do 20 stycznia - gdy działalność rozpoczynamy wraz z nowym rokiem;
  • do dnia uzyskania pierwszego przychodu - jeśli działalność rozpoczynamy w trakcie roku.

Jeśli w następnych latach nadal chcemy nadal być rozliczani na zasadach liniowych, to nie musimy już składać oświadczeń, natomiast jeśli w kolejnych latach chcemy zmienić formę opodatkowania, to 20 stycznia roku podatkowego musimy zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złożyć w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie zryczałtowanych form opodatkowania.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00