Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Niższe podatki Polski Ład – ryczałt dla nowych inwestorów

Polski Ład – ryczałt dla nowych inwestorów

▪ 12 stycznia 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Marcin Sądej

Ryczałt dla nowych inwestorów jest bardzo ciekawym rozwiązaniem wprowadzonym w ramach Polskiego Ładu. Instytucja ta ma na celu zachęcić osoby osiągające dochody za granicą do przeniesienia swojego miejsca zamieszkania na terytorium Polski. W poniższym artykule przyjrzymy się najważniejszym regułom ryczałtu dla inwestorów.

Polski Ład – ryczałt dla nowych inwestorów

Spis treści

 1. Zakres podmiotowy ryczałtu dla nowych inwestorów
 2. Zakres przedmiotowy ryczałtu dla nowych inwestorów
 3. Warunek skorzystania z ryczałtu dla nowych inwestorów
 4. Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem od przychodów zagranicznych osób

Zakres podmiotowy ryczałtu dla nowych inwestorów

Katalog osób fizycznych, które mogą skorzystać z ryczałtu, został określony w nowo dodanym art. 30j ustawy PIT. Czytamy tam, że ta forma opodatkowania jest zasadniczo przewidziana dla osób fizycznych przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo trzeba jeszcze łącznie spełnić następujące warunki:

 1. Do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na teren RP, podatnik złoży urzędowi skarbowemu oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem. Oświadczenie to składa się jednorazowo za cały okres opodatkowania ryczałtem.
 2. Podatnik nie posiadał miejsca zamieszkania na terenie Polski przez co najmniej pięć z sześciu lat podatkowych poprzedzających bezpośrednio rok podatkowy, w którym przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (co podlega udokumentowaniu certyfikatem rezydencji lub innym dowodem).
Ryczałt dla nowych inwestorów dotyczy tych osób fizycznych, które przeniosły do Polski swoje miejsce zamieszkania i przez to stały się polskimi rezydentami podatkowymi podlegającymi pod nieograniczony obowiązek podatkowy.

Zakres przedmiotowy ryczałtu dla nowych inwestorów

Następnie zastanówmy się, jakich przychodów będzie dotyczył ryczałt.

Wprowadzone przepisy wskazują, że opodatkowaniu tym podatkiem podlegają przychody uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym (z wyłączeniem przychodów z zagranicznej spółki kontrolowanej).

Co istotne owych zagranicznych przychodów nie łączy się z dochodami podlegającymi opodatkowaniu w RP na zasadach ogólnych. Zagranicznych dochodów nie uwzględnia się w zeznaniach podatkowych ani w księgach podatkowych.

Ryczałt został określony kwotowo i wynosi 200 000 zł za rok podatkowy niezależnie od wysokości uzyskanych w tym roku przychodów zagranicznych (w przypadku przeprowadzki w trakcie roku ryczałt jest ustalany proporcjonalnie). Termin płatności ryczałtu to 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Przykładowo, jeżeli osoba fizyczna przeniesienie swoje miejsce zamieszkania do Polski i uzyska dochód z praw autorskich w USA w kwocie 15 000 000 zł, to kwota ryczałtu będzie wynosić 200 000 zł. Tak samo będzie, jeżeli dochód będzie wynosił 50 000 000 zł.

Dodatkowo dochód ten nie łączy się ewentualnymi dochodami osiągniętymi na terenie RP, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Opodatkowanie ryczałtem stosuje się przez okres 10 kolejnych lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na teren Polski.

Ryczałt dla nowych inwestorów wynosi 200 000 zł niezależnie od kwoty faktycznie uzyskiwanego przychodu za granicą. Podatnik może stosować ryczałt przez 10 kolejnych lat podatkowych.

Warunek skorzystania z ryczałtu dla nowych inwestorów

Trzeba przy tym zaznaczyć, że możliwość skorzystania z ryczałtu dla nowych inwestorów jest determinowana określonym warunkiem.

Mianowicie podatnik jest obowiązany do poniesienia wydatków na:

 • wzrost gospodarczy,
 • rozwój nauki i szkolnictwa,
 • ochronę dziedzictwa kulturowego,
 • krzewienie kultury fizycznej

 

– w wysokości co najmniej 100 000 zł w roku podatkowym począwszy od roku podatkowego następującego bezpośrednio po roku podatkowym, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nadwyżka wydatkowania z danego roku podlega przeniesieniu na kolejny rok podatkowy.

Podatnik zobowiązany jest corocznie do składania urzędowi skarbowemu oświadczenia o poniesieniu ww. wydatków w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.

W powyższym zakresie należy kierować się także Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie rodzajów wydatków uprawniających do skorzystania z prawa do opodatkowania ryczałtem przychodów uzyskanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby przenoszące miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo do ryczałtu dla nowych inwestorów przysługuje pod warunkiem wydatkowania minimum 100 000 zł co rok na określone cele społeczne.

Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem od przychodów zagranicznych osób

Ustawa PIT reguluje również przypadki, gdy podatnik traci prawo do opodatkowania ryczałtem.

Otóż po pierwsze ma to miejsce od początku roku podatkowego, w którym złożył oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem – jeżeli w terminie do końca stycznia tego roku podatkowego złoży urzędowi skarbowemu oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem.

Po drugie z końcem roku podatkowego poprzedzającego rok:

 • w którym przeniósł miejsce zamieszkania do innego kraju, albo
 • za który nie wpłacił w terminie w całości lub części ryczałtu za rok podatkowy, albo
 • w którym nie poniósł wydatków na cele społeczne.

 

Podatnik może zarówno zrezygnować z ryczałtu dla nowych inwestorów, jak również utracić prawo do tej formy opodatkowania z uwagi na ziszczenie się przesłanek ustawowych.

 

Mając powyższe na uwadze, możemy wskazać, że ryczałt dla nowych inwestorów jest rozwiązaniem dla osób mieszkających za granicą, które osiągają bardzo duże dochody i planują przeprowadzkę na terytorium Polski. Ta szczególna forma opodatkowania może być stosowana przez kolejnych 10 lat podatkowych.

Prawnik, Spec. ds. Rachunkowości i Rewizji Finansowej

marcin.sadej@pitax.pl

Marcin Sądej

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Ukończył kurs agenta celnego, kurs analityka finansowego oraz szkolenie w zakresie sporządzania dokumentacji podmiotów powiązanych. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00