Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Niższe podatki Zwrot faktury VAT za remont lub budowę domu

Zwrot faktury VAT za remont lub budowę domu

▪ 20 grudnia 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 23 lutego 2022 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Obecnie podatek VAT za materiały budowlane wynosi 8% i 23%. Po drastycznym wzroście stawki podatku z 7%, z czasów przed przystąpieniem Polski do UE, administracja państwowa chcąc złagodzić skutki tak wysokiego wzrostu stawki podatku VAT na materiały budowlane, wprowadziła ulgę budowlaną, nazywaną także ulgą remontową. Kto otrzyma zwrot VAT za materiały budowlane?

Zwrot faktury VAT za remont lub budowę domu

Spis treści

 1. Dla kogo zwrot VAT za materiały budowlane?
 2. Ograniczenia w zwrocie podatku VAT za materiały budowlane
 3. Zwrot VAT za materiały budowlane – kto nie skorzysta?
 4. Nowe zasady zwrotu VAT za materiały budowlane
 5. Zwrot VAT na nowych zasadach – ograniczenia powierzchniowe
 6. VAT za materiały budowlane - zwrot na starych zasadach
 7. Wykaz robót zaliczanych do remontu budynku i lokalu mieszkalnego
 8. Polska klasyfikacja wyrobów i usług (PKWIU)
 9. Najczęściej zadawane pytania

Dla kogo zwrot VAT za materiały budowlane?

Zwrot podatku VAT na materiały budowlane dotyczy jednak tylko nielicznych. Mogą się o niego ubiegać jedynie osoby fizyczne, które w latach 2004-2013 zostały obciążone wyższymi kosztami z tytułu zakupu materiałów budowlanych. Proces oraz zasady zwrotu podatku VAT za zakupione materiały budowlane, regulują przepisy ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

O zwrocie podatku VAT może mówić osoba, która poniosła koszty na zakup materiałów budowlanych w latach 2004-2013 oraz jako dowód, posiada faktury VAT imienne. Faktury te muszą posiadać termin wystawienia maksymalnie z datą 31 grudnia 2013 roku.

Ograniczenia w zwrocie podatku VAT za materiały budowlane

1 stycznia 2014 roku w życie weszła ustawa, która w znacznym stopniu ograniczyła zasadność wielu osób fizycznych do ubiegania się o zwrot podatku VAT. Mowa tutaj o ustawie z 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych.

Ograniczenie to było dość restrykcyjnym, bowiem wedle niego, zwrotu domagać mogą się jedynie osoby w wieku do 35 lat i to dodatkowo tylko w przypadku, gdy materiały budowlane, których dotyczą imienne faktury VAT, zostały spożytkowane na budowę ich pierwszego domu.

Zwrot VAT za materiały budowlane – kto nie skorzysta?

W myśl przepisów regulujących przyznawanie zwrotów z tytułu ulgi budowlanej, zwrot ten może otrzymać osoba, która materiały budowlane spożytkowała na budowę pierwszego domu mieszkalnego. Warto zaznaczyć, że jeśli przed zakupem, osoba była właścicielem nieruchomości lub dokonała budowy, nie skorzysta z ulgi budowlanej.

Nowe zasady zwrotu VAT za materiały budowlane

Zwrot podatku VAT za materiały budowlane na nowych zasadach to wiele ograniczeń i utrudnień w jego uzyskaniu. Nadrzędna kwestią jest spełnianie przez osobę fizyczną określonych warunków, które uregulowane są w art. 20 ust. 3 ustawy.

Nie można również pominąć faktu, że w tym przypadku niemożliwym jest uzyskanie zwrotu podatku VAT za zakup materiałów, których zakupu dokonano zanim osoba fizyczna uzyskała pozwolenie na wzniesienie budynku.

Wedle nowych zasad niestety osoby, które pozwolenie na budowę otrzymały do 31 grudnia 2013 roku, a budowę rozpoczęły po 1-szym stycznia 2014 roku, mają mnóstwo problemów z uzyskaniem pozytywnej decyzji dotyczącej zwrotu.

Zwrot VAT na nowych zasadach – ograniczenia powierzchniowe

Jakby mało było ograniczeń, z dniem 1 stycznia 2014 roku wprowadzono również regulacje dotyczące metrażu, który warunkuje przysługiwanie zwrotu podatku VAT. Wedle tego powierzchnia domu może mieć maksymalnie 100 m2, a w przypadku mieszkania – 75.

Wartości te wzrastają o 10 m2 w każdym z przypadków, jeśli na utrzymaniu wnioskodawcy pozostaje co najmniej trójka dzieci w wieku poniżej 18 r.ż.

VAT za materiały budowlane - zwrot na starych zasadach

Na wygranej pozycji z pewnością znajdują się osoby, które mogą domagać się zwrotu podatku VAT za materiały budowlane, na starych zasadach. Wedle tego, wszystkie osoby, które przed 2014 rokiem uzyskały prawo do odliczenia VAT za materiały budowlane, mogą nadal z niego korzystać.

Tego typu okoliczności jak ulga budowlana, to rodzaj praw nabytych, które przestały przysługiwać od 1 stycznia 2019 roku.

Wykaz robót zaliczanych do remontu budynku i lokalu mieszkalnego

WYKAZ ROBÓT ZALICZANYCH DO REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO

1. Remont lub modernizacja przyłączy, elementów przyłączy budynku lub wykonanie nowych przyłączy, obejmujące:

 • przyłącza wodociągowe, hydrofornie;
 • przyłącza kanalizacyjne, bezodpływowe zbiorniki ścieków, urządzenia
 • oczyszczania ścieków;
 • przyłącza sieci cieplnej, węzły cieplne, kotłownie;
 • przyłącza do linii elektrycznej.


2. Wykonanie nowego przyłącza do sieci gazowej.

3. Remont i modernizacja fundamentów, łącznie z izolacjami, obejmujące:

 • wzmocnienie fundamentów lub ich zabezpieczenie;
 • izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne;
 • osuszanie fundamentów.


4. Remont lub modernizacja elementów konstrukcyjnych budynku lub ich części, dotyczące:

 • konstrukcji stropów;
 • konstrukcji ścian nośnych i zewnętrznych;
 • konstrukcji i pokrycia dachu;
 • docieplenia stropów i stropodachów;
 • kanałów spalinowych i wentylacyjnych;
 • pozostałych elementów konstrukcyjnych budynku, jak np. słupów, podciągów, schodów, zadaszeń, balkonów, loggii, izolacji przeciwwodnych, dźwiękochłonnych.


5. Remont lub modernizacja elewacji budynku, obejmujące:

 • tynki i okładziny zewnętrzne;
 • malowanie elewacji;
 • docieplenie ścian budynku;
 • obróbki blacharskie i elementy odwodnienia budynku.


6. Wbudowanie nowych, wymiana lub remont okien oraz drzwi zewnętrznych.

7. Przebudowa układu funkcjonalnego budynku, obejmująca:

 • sanitariaty i kuchnie;
 • wjazdy, podjazdy, zabezpieczenia i wykonanie innych elementów związanych z udostępnieniem i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych.


8. Remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji budynku,
obejmujące rozprowadzanie po budynku instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących:

 • instalacji sanitarnych;
 • instalacji elektrycznych, odgromowych i uziemienia;
 • instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych;
 • instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych;
 • przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych;
 • instalacji i urządzeń grzewczych;
 • wykonanie nowych instalacji gazowych;
 • wykonanie nowych instalacji wykorzystujących alternatywne źródła energii.

WYKAZ ROBÓT ZALICZANYCH DO REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO

1. Remont, modernizacja lub wykonanie nowych elementów w lokalu mieszkalnym:

 • ścianek działowych, sufitów, tynków i okładzin wewnętrznych;
 • podłóg i posadzek;
 • okien, świetlików i drzwi;
 • powłok malarskich i tapet;
 • elementów kowalsko-ślusarskich;
 • izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, dźwiękochłonnych i cieplnych.


2. Remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji w lokalu 
mieszkalnym, obejmujące rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących:

 • instalacji sanitarnych;
 • instalacji elektrycznych;
 • instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych;
 • instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych;
 • instalacji i urządzeń grzewczych;
 • przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych;
 • instalacji wykorzystujących alternatywne źródła energii.


3. Wykonanie nowych instalacji gazowych.

WYKAZ ROBÓT ZALICZANYCH DO REMONTU I MODERNIZACJI W ZAKRESIE INSTALACJI GAZOWEJ, URZĄDZEŃ EKSPLOZYMETRYCZNYCH LUB URZĄDZEŃ GAZOWYCH

1. Wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji budynku mieszkalnego w zakresie instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych:

 • wymiana lub remont części wspólnej instalacji gazowej (przyłącza, poziomy i piony);
 • przemieszczenie głównego kurka gazowego na zewnątrz budynku;
 • zastąpienie miejscowych instalacji ciepłej wody - z zastosowaniem gazowych grzejników ciepłej wody - instalacją centralnej ciepłej wody;
 • zainstalowanie urządzeń lub systemów służących poprawie bezpieczeństwa użytkowników gazu;
 • wyposażenie instalacji w gazomierze indywidualne;
 • wykonanie instalacji gazu płynnego.


2. Wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji
lokalu mieszkalnego w zakresie instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych:

 • remont i wymiana urządzeń gazowych,
 • remont i wymiana instalacji gazowej służącej do rozprowadzania gazu do urządzeń,
 • zainstalowanie, naprawa i wymiana urządzeń eksplozymetrycznych oraz czujników tlenku węgla,
 • zainstalowanie gazomierza.

Polska klasyfikacja wyrobów i usług (PKWIU)

Jak posługiwać się wykazem jeżeli znany jest PKWIU wyrobu

Przykład: Kupiłam okna PCV i na fakturze podany jest symbol PKWiU: 25.23.14 

– Sprawdzam, czy w wykazie znajduje się grupowanie PKWiU o takim dokładnie symbolu albo zaczynające się od tych samych cyfr. Jeżeli znajdę dokładnie taki sam symbol PKWiU, a nazwa grupy towarów odpowiada nazwie zakupionego przeze mnie wyrobu, to znaczy, że dany wyrób jest objęty systemem zwrotu VAT.

– Jeżeli znajdę symbol PKWiU składający się z mniejszej liczby cyfr niż symbol zakupionego przeze mnie towaru (np. w wykazie znajdę symbol 25.23, a mój symbol na fakturze to 25.23.14), wówczas – jeżeli symbol PKWiU z faktury (25.23.14) ma dokładnie te same cyfry co symbol z wykazu (czyli 25.23), a różni się jedynie rozszerzeniem grupowania (czyli cyframi następującymi po cyfrach 25.23), oznacza to, że symbol PKWiU na mojej fakturze stanowi rozszerzenie symbolu PKWiU 25.23 (czyli zawiera się w grupowaniu 25.23 i podlega systemowi zwrotu VAT, o ile nie jest wyłączony – patrz pkt 3 – co oznacza „ex”).

Jeżeli symbol PKWIU nie jest znany

Można próbować ustalić go poszukując wyrobu w PKWiU (pomocna może tu być wyszukiwarka internetowa). Wpisujemy nazwę naszego wyrobu oraz „and PKWiU” (dzięki dodaniu słowa „and” wyszukiwarka pokaże tylko te wyniki, które zawierają wszystkie poszukiwane frazy).

Przykład: poszukujemy symbolu okien PCV. W wyszukiwarce wpisujemy zatem następujący tekst: okna PCV and PKWiU

Co oznacza EX

Jeżeli przy symbolu danego grupowania PKWiU znajduje się „ex”, oznacza to, że z całego grupowania (np. ex 25.23) wyłączone są z systemu zwrotu VAT jakieś wyroby (np. budynki prefabrykowane z tworzyw sztucznych o symbolu PKWiU 25.23.2). Zatem systemowi zwrotu podlega grupowanie 25.23 (łącznie z wszelkimi bardziej rozbudowanymi symbolami PKWiU, które zaczynają się tak samo, czyli 25.23 + ewentualne dalsze cyfry), jednak z wyłączeniem wyrobów wymienionych (na ogół po zwrocie „z wyłączeniem”) w rubryce nr 3 wykazu.

Jak należy czytać Polską klasyfikację wyrobów i usług (PKWIU)

Przy tworzeniu PKWiU przyjęto zasadę kompletności podziału grupowań macierzystych, jako podstawowy i nieodzowny warunek poprawności całej klasyfikacji; zasada ta stanowi, że suma zakresów grupowań pochodnych musi być równa zakresowi bezpośrednio nadrzędnego grupowania macierzystego; oznacza to, że suma zakresów grupowań pochodnych musi w pełni wyczerpywać zakres grupowania macierzystego i nie może być od niego większa.

Najczęściej zadawane pytania

Kto otrzyma zwrot VAT za materiały budowlane?

Zwrot VAT za materiały budowlane może otrzymać osoba, która poniosła koszty na zakup materiałów budowlanych w latach 2004-2013, a jako dowód poniesionych kosztów posiada imienne faktury VAT. .

Jakie są ograniczenia w zwrocie VAT za materiały budowlane?

O zwrot VAT za materiały budowlane mogą ubiegać się tylko osoby w wieku do lat 35 i jedynie w przypadku, gdy materiały budowlane, których dotyczą imienne faktury VAT, zostały wykorzystane przy budowie ich pierwszego domu.

Kto nie dostanie zwrotu VAT za materiały budowlane?

Ponieważ zwrot VAT za materiały budowlane może otrzymać tylko osoba, która wykorzystała je przy budowie swojego pierwszego domu mieszkalnego, osoba, która była (przed zakupem) właścicielem nieruchomości lub dokonała budowy, nie ma do niego prawa.

Jakie są nowe zasady zwrotu VAT za materiały budowlane?

Nowe zasady zwrotu VAT za materiały budowlane to przede wszystkim ograniczenia dotyczące powierzchni: w przypadku domu może to być maksymalnie 100 m2, a w przypadku mieszkania 75 m2. Ponadto nie można uzyskać zwrotu, jeśli zakupu materiałów dokonano przed uzyskaniem pozwolenia na wzniesienie budynku. .

Czy można uzyskać zwrot VAT za materiały budowlane na starych zasadach?

Osoby, które przed rokiem 2014 uzyskały prawo do odliczenia VAT za materiały budowlane, nadal mogą z niego korzystać na starych zasadach.

Często zadawane pytania

Kto otrzyma zwrot VAT za materiały budowlane?

Zwrot VAT za materiały budowlane może otrzymać osoba, która poniosła udokumentowane wydatki na zakup materiałów budowlanych w latach 2004-2013. Jako dowód poniesionych przez nią kosztów stanowią w szczególności imienne faktury VAT.

Jakie są ograniczenia w zwrocie VAT za materiały budowlane?

O zwrot VAT za materiały budowlane mogą ubiegać się jedynie osoby w wieku do lat 35. I wyłącznie w przypadku, gdy materiały budowlane, których dotyczą imienne faktury VAT, zostały wykorzystane przy budowie ich pierwszego domu.

Kto nie dostanie zwrotu VAT za materiały budowlane?

Ponieważ zwrot VAT za materiały budowlane może otrzymać tylko osoba, która wykorzystała je przy budowie swojego pierwszego domu mieszkalnego, osoba, która przed zakupem nieruchomości była jej pierwotnym właścicielem lub dokonała budowy nie ma prawa do ubiegania się o zwrot podatku.

Jakie są nowe zasady zwrotu VAT za materiały budowlane?

Nowe zasady zwrotu VAT za materiały budowlane to przede wszystkim ograniczenia dotyczące powierzchni: w przypadku domu może to być maksymalnie 100 m2, a w przypadku mieszkania 75 m2. Ponadto nie można uzyskać zwrotu, jeśli zakupu materiałów dokonano przed uzyskaniem pozwolenia na wzniesienie budynku.

Czy można uzyskać zwrot VAT za materiały budowlane na starych zasadach?

Osoby, które przed rokiem 2014 uzyskały prawo do odliczenia VAT za materiały budowlane, nadal mogą z niego skorzystać na starych zasadach.

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00