Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Sytuacje podatkowe Rozwód

Rozwód

620x100 dziecinnie proste

Z rozwodem często wiążą się alimenty. Otrzymane alimenty na rzecz dzieci są zwolnione z opodatkowania bez względu na ich kwotę.

Rozwód

Przepisy przewidują, że wolne od podatku dochodowego są alimenty:

 

 

 


● na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
● na rzecz innych osób niż wyżej wymienione, otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.

Separacja oraz rozwód pozbawiają małżonków możliwości wspólnego rozliczenia się, ponieważ - mimo utrzymywania małżeństwa - dochodzi do rozdzielności wspólnoty majątkowej. A wspólnota majątkowa jest jednym z warunków, jaki należy spełnić, aby móc się wspólnie rozliczyć.

Rozwiedziony małżonek (lub w separacji) odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie
z byłym małżonkiem za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej. Odpowiedzialność ta jest ograniczona do wartości udziału małżonka w majątku wspólnym; ma charakter odpowiedzialności solidarnej (wspólnej). Wybór, z którego majątku ściągnąć dług – czy męża, czy żony – będzie należał do organu egzekucyjnego.

Rozliczenie się jako osoba samotnie wychowująca dziecko
Mogłoby się wydawać, że rozwód uprawnia do rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Nie zawsze tak jest. Przywilej takiej formy opodatkowania mają osoby, które faktycznie same zajmują się wychowywaniem dziecka, niezależnie od stanu cywilnego. Jeżeli małżonkowie są po rozwodzie, ale dzieckiem zajmuje się i ojciec, i matka (dziecko przebywa raz z jednym, raz z drugim rodzicem) to żadno z nich nie może rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Nie ma tu znaczenia płacenie alimentów, ale czynny udział w życiu dziecka.
W przypadku, gdy jedno z małżonków płaci alimenty na dziecko, drugi małżonek może rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Co prawda, jeden z rodziców łoży na utrzymanie dziecka, ale nie zajmuje się nim.


Ulga na dzieci a rozwód
Rodzic, który płaci alimenty na małoletnie dziecko, może odliczyć ulgę prorodzinną, gdy nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej (nawet jeśli płaci alimenty), powoduje utratę  prawa do ulgi prorodzinnej (nie ma znaczenia płacenie alimentów).
O uldze decyduje wykonywanie władzy rodzicielskiej, a nie płacenie alimentów.
Np. gdy rodzic nie płaci alimentów, ale wykonuje władzę rodzicielską, ma prawo do odliczenia ulgi na dzieci.

Natomiast jeśli chodzi o dzieci pełnoletnie, to warunkiem skorzystania z ulgi nie jest wykonywanie władzy rodzicielskiej (władza ta wygasa wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności) lecz utrzymywanie dziecka. Prawo do ulgi ma ten rodzic, który utrzymuje dziecko. Jeśli dziecko jest utrzymywane przez dwoje rodziców, to ulga przysługuje obojgu.

Podsumowując: ulgę na dzieci może odliczyć ten rodzic, który ma władzę rodzicielską -
w przypadku dzieci niepełnoletnich lub ten, który utrzymuje dziecko - w przypadku dzieci pełnoletnich. Natomiast przywilej rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko ma ten rodzic, który faktycznie zajmuje się dzieckiem, bierze czynny udział w życiu dziecka.


Słowa kluczowe: wspólne rozliczenie podatku a rozwód, podatek a alimenty, rozliczenie podatku jako osoba samotnie wychowująca dzieci, preferencyjne rozliczenie podatku, ulga na dzieci a rozwód

Pomoc techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

  • (22) 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00