Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Sytuacje podatkowe Narodziny dziecka i ich wpływ na podatek

Narodziny dziecka i ich wpływ na podatek

▪ 28 grudnia 2012 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Narodziny dziecka są ważnym wydarzeniem w życiu mamy i taty, które przesłania cały świat dookoła. Warto jednak mieć oczy szeroko otwarte, aby nie przegapić ulgi na dziecko, którą możemy odliczyć od podatku.

Narodziny dziecka i ich wpływ na podatek

Spis treści

 1. Ulga prorodzinna
 2. Czy można odliczyć ulgę za miesiące wakacyjne?
 3. Ulga prorodzinna - poszczególne sytuacje podatkowe

Ulga prorodzinna

Ulga ta przysługuje rodzicom (także żyjącym w konkubinacie), rodzicom zastępczym (muszą być w związku małżeńskim) oraz opiekunom dziecka. Aby opiekunowie prawni mogli skorzystać z ulgi, muszą zamieszkiwać z dzieckiem.

Ulga prorodzinna przysługuje na:

 • dzieci małoletnie,
 • dzieci, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny, rentę socjalną (bez względu na ich wiek oraz dochody),
 • dzieci do 25. roku życia pod warunkiem, że dzieci te uczą się lub studiują oraz w danym roku podatkowym nie uzyskały dochodu wyższego niż 16 061,28 zł (do tych dochodów nie wlicza się renty oraz dochodów z umów zleceń o wartości nie wyższej niż 200 zł).

Ulga przysługuje łącznie obojgu małżonkom.

Zasady obliczania ulgi prorodzinnej za 2024 r.

Wychowując:

 • jedno dziecko: ulga przysługuje, jeśli łączny dochód rodziców nie przekroczy 112 000 zł. Taki sam limit jest dla osób samotnie wychowujących dzieci. Natomiast limit dochodu osoby w konkubinacie wynosi 56 000 zł.
 • dwójkę dzieci: ulga wynosi 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko, bez względu na dochody rodziców,
 • co najmniej trójkę dzieci: ulga na pierwsze dziecko wyniesie 92,67 zł miesięcznie, na drugie - 92,67 zł miesięcznie, na trzecie - 166,67 zł miesięcznie. A na każde kolejne dziecko - 225 zł. Nie ma znaczenia dochód rodziców.

Szczegółowe przykłady, jak obliczyć wysokość ulgi na dzieci znajdziesz tutaj: Jak obliczyć wysokość ulgi prorodzinnej?

Kiedy ulga rodzinna nie przysługuje?

Ulga prorodzinna nie przysługuje:

 • jeżeli dziecko lub Ty prowadzisz działalność gospodarczą objętą ryczałtem lub opodatkowaną stawką 19%.

Uzyskiwanie przez dziecko lub przez Ciebie dochodów z najmu objętego ryczałtem realizowanego poza działalnością gospodarczą nie powoduje utraty prawa do ulgi rodzinnej.

 • jeżeli dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • jeżeli dziecko wstąpiło w związek małżeński.

Czy można odliczyć ulgę za miesiące wakacyjne?

 1. W przypadku uczniów kontynuujących naukę w szkole po wakacjach ulga przysługuje za cały rok  (12 miesięcy).
 2. W przypadku maturzystów, którzy nie podejmą nauki na studiach ulga przysługuje także za miesiące wakacyjne.
 3. W przypadku maturzystów, którzy podejmą naukę na studiach ulga przysługuje za cały rok.
 4. W przypadku studentów, którzy po studiach licencjackich podejmują naukę na studiach magisterskich, ulga przysługuje za cały rok. Jeżeli student nie podejmuje studiów magisterskich, to ulga przysługuje za miesiące nauki, łącznie z miesiącem, w którym złożono egzamin dyplomowy.

Ulga prorodzinna - poszczególne sytuacje podatkowe

Urodziny dziecka

W przypadku narodzin dziecka ulgę oblicza się za pełne miesiące (ulga wynosi 92,67 zł miesięcznie).

Przykład:

Za dziecko urodzone 15.02.2024 rodzice w roku 2025 odliczą ulgę w wysokości 1019,37 zł (11 miesięcy * 92,67).

Ślub dziecka

Ulga przepada począwszy od miesiąca, w którym dziecko wzięło ślub (nawet dziecko małoletnie).

Przykład:

Gdy ślub odbył się 2.06.2024 r., to ulga przysługuje za miesiące od stycznia do maja, czyli w wysokości 463,35 zł (92,67 * 5 miesięcy).

Ukończenie 25 lat przez dziecko

Gdy dziecko ukończy 25 lat, to za miesiąc, w którym dziecko obchodziło 25 urodziny, ulga przysługuje. Po tym miesiącu ulgi już nie ma.

Przykład:

Gdy dziecko kończy 25 lat 13.10.2024 r., to ulga przysługuje za miesiące od stycznia do października, czyli w wysokości 926,70 zł (92,67 * 10 miesięcy).

Zakończenie edukacji przez dziecko

Sposób obliczania ulgi jest analogiczny do ukończenia 25. lat przez dziecko. Miesiąc, w którym dziecko ukończyło naukę, wlicza się jeszcze do ulgi.

Sprawowanie pieczy nad dzieckiem

W przypadku, gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza rodzicielska, pełniona funkcja opiekuna prawnego lub sprawowana opieka przez rodzinę zastępczą, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie 3,09 zł za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem (art. 27f ust.3 ustawy o PIT).

Ulga będzie liczona dziennie, np. wtedy, gdy rodzic został pozbawiony funkcji władzy rodzicielskiej w trakcie miesiąca, a sąd przekazał ją opiekunowi prawnemu.

Ulga na dziecko a separacja

Ulga przysługuje wspólnie obojgu rodzicom. Mogą ją podzielić w dowolnych proporcjach.

W przypadku rodziców, w stosunku do których orzeczony został rozwód albo separacja, lecz nadal oboje posiadają prawa rodzicielskie, odliczenie przysługuje temu, u którego dziecko faktycznie zamieszkuje.

Jeżeli przez część roku dziecko mieszka u każdego z rodziców, odliczenie będzie odpowiednio dzielone między podatników, stosownie do liczby miesięcy pobytu dziecka u danego rodzica. Jednak gdy rodzice takich proporcji nie ustalili, to przyjmuje się, że ulga przysługuje każdemu z nich w równych częściach.

Pobyt dziecka  w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie

Ulga nie przysługuje od miesiąca, w którym dziecko rozpoczęło pobyt w placówce. Takimi instytucjami są: dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkoła wojskowa lub inna szkoła, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00