Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Sytuacje podatkowe Czy ulga mieszkaniowa przysługuje przy zakupie mieszkania za granicą?

Czy ulga mieszkaniowa przysługuje przy zakupie mieszkania za granicą?

▪ 12 marca 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Karolina Kuropka

Jednym ze zwolnień podatkowych zawartych w ustawie o PIT jest ulga mieszkaniowa. Co istotne, zwolnienie to nie tylko ma zastosowanie do mieszkań zakupionych w Polsce, ale i także do nieruchomości położonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej.

Czy ulga mieszkaniowa przysługuje przy zakupie mieszkania za granicą?

Spis treści

 1. Po upływie 5 lat nie zapłacisz podatku
 2. Warunki skorzystania z ulgi mieszkaniowej
 3. Wydatki na cele mieszkaniowe
 4. Ulga mieszkaniowa a zakup mieszkania za granicą

Po upływie 5 lat nie zapłacisz podatku

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli podatnik PIT sprzeda swoje mieszkanie lub inną nieruchomość w ciągu 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie lub wybudowanie oraz osiągnie z tej sprzedaży dochód, wówczas będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego w wysokości 19%.

Zatem, jeśli podatnik zdecyduje się na sprzedaż nieruchomości po upływie 5 lat – obowiązek zapłaty podatku nie powstanie.

Natomiast należy mieć na uwadze to, że nawet jeśli osoba fizyczna zdecyduje się na sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat, to i tak nadal ma możliwość zwolnienia z opodatkowania PIT przed upływem tego okresu.W tym zakresie pewne „koło ratunkowe” stanowi tzw. ulga mieszkaniowa.

Warunki skorzystania z ulgi mieszkaniowej

Warunkiem skorzystania z ulgi jest poniesienie przez podatnika wydatków na własne cele mieszkaniowe, począwszy od dnia odpłatnego zbycia i nie później niż w okresie 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Ponadto należy pamiętać o tym, że kwota ulgi jest limitowana i zależy od tego, w jakiej części uzyskany przychód zostanie wydatkowany na cele mieszkaniowe, tzn. zwolniony od podatku jest dochód w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Wydatki na cele mieszkaniowe

Regulacje zawarte ustawie o PIT wskazują na to, iż aby przesłanka wydatkowania na cele mieszkaniowe była spełniona, musi nastąpić nabycie własności rzeczy.

Wobec tego przykładowo, gdy podatnik podpisze umowę deweloperską, ale przeniesienie prawa własności do mieszkania odbędzie się dopiero po trzech latach, wówczas podatnikowi nie będzie przysługiwać prawo do ulgi.

Ponadto w zakresie ulgi mieszkaniowej została wydana interpretacja ogólna MF z 13 października 2021 r. (nr DD2.8202.4.2020), w której wskazano katalog wydatków spełniających kryteria wydatków na cele mieszkaniowe. Są to przykładowo wydatki na zakup:

 • kuchenki gazowej lub gazowo-elektrycznej, płyty indukcyjnej;
 • piekarnika;
 • szafki stanowiącej element mocowania umywalki;
 • oświetlenia, w tym taśm LED i oczek halogenowych;
 • okapu, pochłaniacza;
 • mebli, które są trwale połączone konstrukcyjnie z elementami budowlanymi, w tym tzw. mebli pod wymiar.

Ulga mieszkaniowa a zakup mieszkania za granicą

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT wydatki na cele mieszkaniowe muszą zostać poniesione na nieruchomość położoną w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Nie można zatem skorzystać z ulgi mieszkaniowej, przeznaczając przychody z odpłatnego zbycia lokalu na cele mieszkaniowe w Kanadzie, czy też Wielkiej Brytanii.

W tym zakresie warto pamiętać , że tę kwestię mogą również regulować umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Organy podatkowe mają bowiem prawo do uzyskania informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe.

karolina.kuropka@pitax.pl

Karolina Kuropka

Ekspert podatkowy posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, wykładowca akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz trener podatkowy. Swoje wieloletnie doświadczenie zdobyła, pracując w międzynarodowych instytucjach finansowych oraz w spółkach doradztwa podatkowego realizując projekty w zakresie podatku PIT, CIT, VAT i podatku od nieruchomości, w tym na gruncie międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00