Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Sytuacje podatkowe Kto może wnioskować o zwrot zapłaconej akcyzy?

Kto może wnioskować o zwrot zapłaconej akcyzy?

▪ 16 lutego 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Marcin Sądej

Instytucja zwrotu akcyzy kojarzy się przede wszystkim z samochodami osobowymi. W naszym dzisiejszym artykule przeanalizujemy najważniejsze przepisy dotyczące procedury wnioskowania o zwrot uprzednio zapłaconej akcyzy.

Kto może wnioskować o zwrot zapłaconej akcyzy?

Spis treści

 1. Samochód osobowy jako przedmiot podatku akcyzowego
 2. Procedura wnioskowania o zwrot akcyzy
 3. Czasowa rejestracja samochodu a prawo do zwrotu podatku akcyzowego

Samochód osobowy jako przedmiot podatku akcyzowego

Jednym z przedmiotów objętych podatkiem akcyzowym są samochody osobowe. Przy czym opodatkowanie dotyczy określonych czynności dokonywanych w związku z takimi pojazdami.

Przedmiotem opodatkowania w przypadku samochodu osobowego jest:

 • import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej w Polsce,
 • nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej w Polsce,
 • pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju lub od którego nie została wcześniej zapłacona akcyza.

 

Podatnikowi, który jako właściciel nabył prawo rozporządzania samochodem osobowym niezarejestrowanym wcześniej na terytorium kraju, przysługiwać może zwrot uprzednio zapłaconej akcyzy. Może to mieć miejsce w przypadku eksportu lub WDT tego samochodu osobowego.

Przykładowo, jeżeli osoba fizyczna zakupi nowy samochód od dealera, który wcześniej nie został zarejestrowany w RP, to z tytułu takiej sprzedaży dealer zapłaci akcyzę, której jednak ekonomiczny ciężar podatku poniesienie osoba fizyczna, ponieważ kwota podatku akcyzowego zostanie ujęta w cenie samochodu zapłaconej dealerowi.

Jeżeli następnie po zakupie osoba fizyczna postanowi sprzedać samochód osobie fizycznej mającej miejsce zamieszkania w innym kraju, to na tej podstawie będzie uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o zwrot akcyzy.

Osoba, która dokonuje sprzedaży niezarejestrowanego w kraju samochodu osobowego do innego kraju (w drodze eksportu lub WDT) może wnioskować o zwrot akcyzy.

Procedura wnioskowania o zwrot akcyzy

Akcyza w opisanym przypadku zwracana jest na wniosek podatnika.

Do wniosku o zwrot akcyzy podatnik jest zobowiązany dołączyć dokumenty potwierdzające zagraniczną sprzedaż oraz dowód zapłaty akcyzy na terytorium kraju lub fakturę z wykazaną kwotą akcyzy.

W kwestii właściwości organów podatkowych wskażmy, że wniosek należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego, któremu została złożona deklaracja podatkowa w sprawie tej akcyzy.

Rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego określa wzór urzędowy takiego wniosku.

Zwrot akcyzy jest dokonywany w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku:

 • w kasie właściwego organu podatkowego,
 • przelewem na rachunek bankowy.

 

Powyższy termin zwrotu może ulec wydłużeniu do 90 dni, jeżeli zwrot akcyzy wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Zwrot akcyzy następuje na wniosek, który złożyć należy do właściwego organu podatkowego. Organ ten ma prawo przeprowadzić postępowanie wyjaśniające zasadność dokonania zwrotu akcyzy.

Czasowa rejestracja samochodu a prawo do zwrotu podatku akcyzowego

Z przedstawionych regulacji wynika, że procedura zwrotu dotyczy tych pojazdów, które nie zostały zarejestrowane na terytorium kraju.

W związku z powyższym pojawia się pytanie, w jaki sposób na prawo do zwrotu wpływa czasowa rejestracja samochodu osobowego.

Wskażmy, że na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe.

Trzeba podkreślić, że jednym z warunków umożliwiających zwrot akcyzy od samochodu osobowego jest brak jego rejestracji na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Przepis ustawy o podatku akcyzowym wprost wskazuje, że chodzi o samochód osobowy, który nie był zarejestrowany na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym w momencie wywozu samochodu za granicę.

Ustawa ta nie wprowadza również żadnego rozróżnienia pojęcia rejestracji, co powoduje, że odnosić to pojęcie należy również do rejestracji czasowej. Bez znaczenia jest także, w przypadku rejestracji czasowej dla celów podatkowych, cel dokonania takiej rejestracji.

Takie też stanowisko potwierdzają sądy administracyjnego, czego najlepszym przykładem jest treść wyroku NSA z dnia 22.09.2016 r., I GSK 896/15:

„Ustawa o podatku akcyzowym nie wprowadza w tej kwestii jakiegokolwiek zróżnicowania na rejestrację czasową albo rejestrację stałą. Językowe brzmienie przepisu wskazuje, że prawo zwrotu podatku akcyzowego warunkowane jest tym, aby samochód osobowy był pojazdem wcześniej w ogóle niezarejestrowanym na terytorium kraju”.

Dokonanie jakiejkolwiek rejestracji samochodu – również rejestracji czasowej – wyklucza ubiegania się o zwrot akcyzy. Podatnik, który dokona wywozu za granicę samochodu (w ramach eksportu lub WDT), który został uprzednio czasowo zarejestrowany na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, nie otrzyma zwrotu podatku akcyzowego.

Zwrot akcyzy zapłaconej od samochodu osobowego przysługuje tym podmiotom, które dokonują określonych czynności względem samochodów osobowych niezarejestrowanych na terytorium Polski. O taki zwrot ubiegać się może osoba, która dokonuje sprzedaży samochodu w ramach eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Prawnik, Spec. ds. Rachunkowości i Rewizji Finansowej

marcin.sadej@pitax.pl

Marcin Sądej

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Ukończył kurs agenta celnego, kurs analityka finansowego oraz szkolenie w zakresie sporządzania dokumentacji podmiotów powiązanych. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00