Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Sytuacje podatkowe Nowe podatki i podwyżki obecnie obowiązujących opłat w roku 2021

Nowe podatki i podwyżki obecnie obowiązujących opłat w roku 2021

▪ 16 listopada 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

W roku 2021 należy spodziewać się podwyżek podatków. Wprowadzone zostaną także zupełnie nowe daniny. Wśród nowych obciążeń fiskalnych znajdzie się podatek cukrowy, podatek handlowy, opodatkowanie CIT spółek komandytowych, a także podatki wynikające z prawa Unii Europejskiej.

Nowe podatki i podwyżki obecnie obowiązujących opłat w roku 2021

Spis treści

 1. Podatek cukrowy
 2. Opłata od „małpek”
 3. Ograniczenie ulgi abolicyjnej
 4. Opodatkowanie CIT spółek komandytowych oraz nadanie im statusu podatnika podatku dochodowego
 5. Podatek handlowy
 6. Opłata węglowa
 7. Podatek od plastyku
 8. Podatek cyfrowy
 9. Opłata targowa i uzdrowiskowa
 10. Podatek od nieruchomości
 11. Podatek od deszczu
 12. Podatek od psa
 13. VAT i kwota wolna od opodatkowania – bez zmian
 14. Reforma OFE
 15. Podwyżka abonamentu RTV

Pomimo wcześniejszych zapewnień, że w dobie pandemii nie zostaną nałożone nowe podatki, a istniejące nie zostaną podwyższone, należy się tego spodziewać już od początku przyszłego roku.

Podatek cukrowy

Podatek cukrowy miał według wstępnych założeń obowiązywać już od połowy 2020 roku, jednak przypisy wprowadzające to obciążenie wejdą w życie w styczniu 2021 r. (odpowiednia ustawa została już podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę).
Opłata cukrowa zostanie nałożona na firmy sprzedające produkty zawierające cukier (także alkohol) oraz substancje aktywne. Podatek będzie płacony przez przedsiębiorców z chwilą wprowadzenia produktów do sprzedaży. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów precyzuje, że opłata będzie pobierana w przypadku napojów zawierających:

 • cukier lub substancje słodzące (także napoje alkoholowe w opakowaniach poniżej 300 ml);
 • substancje aktywne: kofeinę lub taurynę.

Sama opłata będzie powiązana z ilością substancji słodzącej w napoju i składać się będzie z dwóch części:

 • 50 gr na litr napoju z zawartością cukru lub substancji słodzących (dodatkowo 5 groszy za każdy nadmiarowy gram cukru – jeśli cukru jest więcej niż 5 gr na 100 ml);
 • 10 gr w przypadku zawartości w produktach kofeiny, tauryny lub guarany.

Opłata od „małpek”

Wynikająca z tej samej ustawy co podatek cukrowy opłata od „małpek” obciąży przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe w opakowaniach do 300 ml. Opłata będzie pobierana od przedsiębiorców w momencie sprzedaży do sklepu i wyniesie 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu.

Ograniczenie ulgi abolicyjnej

Od roku 2021 ulga abolicyjna będzie stosowana w powiązaniu z wysokością dochodów osiągniętych za granicą. Wysokość odliczenia w związku z ulgą abolicyjną zostanie ograniczona do 1360 zł. Oznacza to, że jeśli dochody podatnika osiągnięte za granicą przekroczą kwotę 8 tys. zł rocznie, ulga abolicyjną przestanie w jego przypadku obowiązywać.

Opodatkowanie CIT spółek komandytowych oraz nadanie im statusu podatnika podatku dochodowego

Według projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (UD 126) spółki komandytowe uzyskają status podatnika podatku dochodowego. Spółki komandytowe mają stać się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Podatek handlowy

W budżecie na rok 2021 uwzględniono także podatek handlowy, jednakże nie jest jeszcze znana jego ostateczna postać. Pomimo że odpowiednie przepisy weszły w życie już w roku 2016, podatek ten został zawieszony w konsekwencji postępowania wszczętego przez Komisję Europejską. Rząd najwyraźniej liczy, że pojawi się możliwość uruchomienia tej daniny od początku 2021.

Uchwalone w 2016 r. przepisy przewidywały dwie stawki podatku z przeznaczeniem dla przedsiębiorstw z sektora handlu:

 • 0,8% – w przypadku miesięcznego obrotu w wysokości 17-170 mln zł;
 • 1,4% – w przypadku miesięcznego obrotu w wysokości powyżej 170 mln zł miesięcznie.

Opłata węglowa

Komisja Europejska przedstawi w pierwszej połowie 2021 r. projekt regulacji dotyczących opłaty węglowej, która ma opierać się na dodatkowym obłożeniu cłem towarów związanych z dużą emisją CO2. W zamyśle przepisy te mają zapobiegać przenoszeniu produkcji w obszarze wysokoemisyjnego przemysłu do państw, w których nie obowiązują opłaty za emisję gazów cieplarnianych.

Podatek od plastyku

Podatek od plastyku to kolejna danina wynikająca z implementacji prawa europejskiego, której możemy spodziewać się w roku 2021. Podatek ten będzie wynosił 80 eurocentów w przeliczeniu na jeden kilogram odpadów z tworzyw sztucznych niepoddanych recyclingowi.

Podatek cyfrowy

Podatek cyfrowy to podatek, który zostanie nałożony na największych dostawców usług cyfrowych na świecie. Jest to danina zaprojektowana przez Unię Europejską, która ma zostać wprowadzona w połowie 2021 roku. Podatek cyfrowy zakłada opodatkowanie firm, których roczne przychody przekraczają 750 mln rocznie (Facebook, Amazon, Google itp.).

Opłata targowa i uzdrowiskowa

Maksymalna dopuszczalna opłata targowa może wzrosnąć w 2021 roku do 823,11 zł (obecnie wynosi ona 792,21 zł). Z kolei opłata uzdrowiskowa może zostać podniesiona do 4,66 zł dziennie (o 18 gr).

Podatek od nieruchomości

W roku 2021 podwyższeniu mogą ulec stawki podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości płaci każdy właściciel mieszkania, domu, budynku lub terenu przeznaczonego na cele gospodarcze oraz rolnicze. Podatek może wzrosnąć (decyzję podejmują gminy) z uwagi na wystąpienie w pierwszym półroczu 2020 roku inflacji – stawki podatku mogą zostać podwyższone o współczynnik inflacji, tj. o 3,9% (w roku 2019 było to zaledwie 1,9%).

Stawki podatku od nieruchomości od 1 m kw. mogą maksymalnie wynieść:

 • 0,85 zł – w przypadku budynków mieszkalnych (powierzchnia użytkowa);
 • 0,99 zł – w przypadku gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (powierzchnia);
 • 24,84 zł – w przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i budynków mieszkalnych (ich części) przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej (powierzchnia użytkowa).

Podatek od deszczu

Od roku 2022 zaczną obowiązywać nowe zasady podatku od deszczu, który dotychczas dotyczył tylko właścicieli nieruchomości powyżej 3500 m kw. Nowa ustawa dotycząca inwestycji w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy odnosi się już do wszystkich działek, począwszy od powierzchni 600 m kw., przy zabudowie ponad 50% (ten ostatni warunek sprawia, że część właścicieli domków jednorodzinnych uniknie konieczności zapłaty podatku).

Projektowane przepisy zakładają trzy stawki opłat za 1 m kw.:

 • 1,50 zł – działki bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych i trwale związanych z gruntem;
 • 0,90 zł – działki z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych i trwale związanych z gruntem;
 • 0,45 zł – działki z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności od 10% do 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych i trwale związanych z gruntem.

Podatek od psa

W roku 2021 górny limit opłaty za psa wzrośnie ze 125,40 zł do 130,30 zł.

VAT i kwota wolna od opodatkowania – bez zmian

Decyzję rządu o utrzymaniu stawek VAT na niezmienionym poziomie również można traktować jako podwyżkę podatków. Przed dziewięcioma laty rząd „na trzy lata” podniósł (o jeden punkt procentowy) stawki podatku od towarów i usług do pułapu 8% i 23%. Wbrew obietnicom obniżenia tego podatku – będziemy je płacić także w roku 2021.

Przed pięciu laty Trybunał Konstytucyjny zobowiązał rząd do systematycznego zwiększania wymiaru kwoty wolnej od podatku. Kwota ta jednak nie zmieniła się, co oznacza, że podatku nie płacimy jedynie od zarobków do wysokości 8000 zł rocznie.

Reforma OFE

Z nowymi opłatami będzie się wiązać reforma OFE. W przypadku, gdy oszczędzający po likwidacji OFE wybiorą przeniesienie zgromadzonych środków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, staną wobec konieczności zapłacenia podatku dochodowego. Z kolei wybór IKE usunie konieczność zapłaty podatku, ale będzie się wiązał koniecznością uiszczenia opłaty przekształceniowej w wysokości 15% aktywów.

Podwyżka abonamentu RTV

Zgodnie z informacją przekazaną przez KRRiT w roku 2021 wzrosną stawki abonamentu RTV i będą wynosić:

 • 7,50 zł (wzrost o 50 groszy) – w przypadku odbiornika radiofonicznego;
 • 24,50 zł (wzrost o 1,80 zł) – w przypadku odbiornika telewizyjnego (lub telewizyjnego i radiofonicznego);

 

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00