Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Sytuacje podatkowe Opodatkowanie dochodów w Wielkiej Brytanii

Opodatkowanie dochodów w Wielkiej Brytanii

▪ 12 marca 2015 r. ▪ Zaktualizowano: 3 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

W Wielkiej Brytanii dochody osób fizycznych podlegają opodatkowaniu (czyli zaliczają się do taxable income), ale niektóre dochody nie są objęte podatkiem dochodowym (non-taxable income), zaś część dochodów normalnie podlegających opodatkowaniu (taxable income) można otrzymać w formie wolnej od podatku (tax-free).

Opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii podlega:

 1. dochód z pracy zarobkowej; Dochody z tytułu zatrudnienia na pełny lub niepełny etat oraz z pracy tymczasowej. Świadczenia i dodatki od pracodawcy także mogą podlegać opodatkowaniu;
 2. dochód z tytułu samozatrudnienia;Zyski z samozatrudnienia, osiągnięte w ramach działalności prowadzonej samodzielnie  lub jako partner w spółce;
 3. większość rent i emerytur (państwowe, indywidualne lub zapewnione przez firmę, dochody z tytułu wykupionej renty dożywotniej);
 4. odsetki od większości oszczędności; Odsetki od oszczędności przechowywanych w banku lub towarzystwie budowlanym – poza indywidualnymi kontami oszczędnościowymi, konta i obligacje w ramach oszczędności i inwestycji państwowych;
 5. dywidendy (dochód z akcji spółek działających w Wielkiej Brytanii);
 6. dochód z najmu; pochodzący od lokatora, wynajmującego pomieszczenie w domu, jeśli posiadamy jeden dom  lub w domu rodzinnym, jeśli czynsz ten przekracza £4 250 rocznie (£2 215 jeśli jest podzielony między dwie osoby), jeżeli wynajem dotyczy drugiej nieruchomości;
 7. dochód z inwestycji; Dywidendy z posiadanych udziałów w spółce;
 8. niektóre zasiłki, m.in.: zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych,  zasiłek dla bezrobotnych,  zasiłek żałobny;
 9. inne dochody, np.obligacje emerytalne, dochody z funduszy powierniczych.

Od powyższych zasad istnieją wyjątki.

Dochody niepodlegające opodatkowaniu:

 1. Benefity państwowe. Do najczęściej wypłacanych i nieopodatkowanych benefitów zaliczają się: zasiłek dla osób niepełnosprawnych, dodatek pielęgnacyjny, zapomoga żałobna pobrana jednorazowo, wyrównanie emerytury, darmowy abonament radiowo-telewizyjny dla osób, które ukończyły 75 lat, dopłaty do ogrzewania, bonus świąteczny, zasiłek mieszkaniowy, zależny od dochodów zasiłek dla osób niepełnosprawnych i niezdolnych do pracy, które nie odprowadziły wystarczającej kwoty składek na ubezpieczenie społeczne, niektóre wypłaty w ramach zasiłku dochodowego, zasiłek na dziecko, zasiłek dla osób sprawujących opiekę nad dzieckiem, zasiłek dla matek, zasiłek dla osób niepełnosprawnych lub chorych w wyniku wykonywanej pracy, zasiłek dla osób o wysokim stopniu niepełnosprawności, renta dla wdów po kombatantach wojennych, zasiłek dla młodych osób, wypłacany w przerwach między okresami edukacji lub zatrudnienia.
 2. Odsetki od oszczędności. Dotyczy wszystkich indywidualnych kont oszczędnościowych (ISA) oraz certyfikatów oszczędnościowych.
 3. Dochody z pobieranego czynszu. Pierwsze £4 250 pobrane w danym roku od lokatora wynajmującego pomieszczenia w swoim jedynym domu lub domu rodzinnym – £2 125, jeśli wypłata jest rozdzielona na dwie osoby.
 4. Dodatki do dochodów: dodatek dla osób o niskich zarobkach, dodatek na dziecko.
 5. Obligacje Premium Bonds. Wygrane z tytułu posiadanych obligacji Premium Bonds są zwolnione od obowiązującego na terenie Wielkiej Brytanii podatku dochodowego i podatku od zysków kapitałowych.

Podlegające opodatkowaniu dochody, które mogą zostać zwolnione od podatku

Niemalże każdemu podatnikowi przysługuje określona kwota dochodów, którą w danym roku podatkowym może on uzyskać bez konieczności odprowadzania od nich podatku. Podatnik może odpisać całą kwotę wolną od podatku w rozliczeniu rocznym pit. Jest to tzw. osobista kwota wolna od podatku, a jej wysokość wzrasta w przypadku osób, które ukończyły 65 rok życia. Zarejestrowane w Anglii osoby niewidome, jak i mieszkańcy Szkocji i Irlandii Północnej, którzy ze względu na problemy ze wzrokiem nie mogą wykonywać pracy, wymagającej poprawnego widzenia, mogą ubiegać się także o kwotę wolną od podatku dla osób niewidomych.

Informacje na temat opodatkowania dochodów i zwolnień podatkowych mogą być użyteczne przy rozliczeniu pit. Czy trzeba rozliczać PIT? Czy można zrobić rozliczenie PIT z małżonkiem? Jakie ulgi można odliczyć? Co można odliczyć od dochodu? Co można odliczyć od podatku? PIT a Darowizna. Jeżeli potrzebujesz Szczegółowe informacje na temat podatku dochodowego lub pomocy w wypełnianiu zeznań podatkowych można je uzyskać w brytyjskich urzędach skarbowych albo na specjalnej automatycznej infolinii.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00