Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Sytuacje podatkowe Opodatkowanie dochodów w Wielkiej Brytanii

Opodatkowanie dochodów w Wielkiej Brytanii

▪ 12 marca 2015 r. ▪ Zaktualizowano: 23 listopada 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

W Wielkiej Brytanii dochody osób fizycznych podlegają opodatkowaniu (czyli zaliczają się do taxable income), ale niektóre nie są objęte podatkiem dochodowym (non-taxable income). Obowiązuje również kwota wolna od podatku (tax-free).

Spis treści

 1. Co podlega opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii?
 2. Dochody niepodlegające opodatkowaniu
 3. Czy trzeba rozliczać PIT w Wielkiej Brytanii?
 4. Progi_podatkowe_i_kwota_wolna_od_podatku'>Progi podatkowekwota wolna od podatku

Co podlega opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii?

Opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii podlega:

 1. dochód z pracy zarobkowej – dochody z tytułu zatrudnienia na pełny lub niepełny etat oraz z pracy tymczasowej, świadczenia i dodatki od pracodawcy także mogą podlegać opodatkowaniu;

 2. dochód z tytułu samozatrudnienia – zyski z samozatrudnienia osiągnięte w ramach działalności prowadzonej samodzielnie lub jako partner w spółce;

 3. większość rent i emerytur – państwowe, indywidualne lub zapewnione przez firmę, dochody z tytułu wykupionej renty dożywotniej);

 4. odsetki od większości oszczędności – odsetki od oszczędności przechowywanych w banku lub towarzystwie budowlanym, poza indywidualnymi kontami oszczędnościowymi, konta i obligacje w ramach oszczędności i inwestycji państwowych;

 5. dywidendy – dochód z akcji spółek działających w Wielkiej Brytanii);

 6. dochód z najmu – pochodzący od lokatora, wynajmującego pomieszczenie w domu, jeśli posiadamy jeden dom lub w domu rodzinnym, jeśli czynsz ten przekracza £4 250 rocznie (£2 215 jeśli jest podzielony między dwie osoby), jeżeli wynajem dotyczy drugiej nieruchomości;

 7. dochód z inwestycji – dywidendy z posiadanych udziałów w spółce;

 8. niektóre zasiłki – m.in.: zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek żałobny;

 9. inne dochody, np.obligacje emerytalne, dochody z funduszy powierniczych.

Od powyższych zasad istnieją wyjątki, o których piszemy poniżej.

Dochody niepodlegające opodatkowaniu

W Wielkiej Brytanii za dochody niepodlegające opodatkowaniu uważa się:

 1. Benefity państwowe. Do najczęściej wypłacanych i nieopodatkowanych benefitów zaliczają się: zasiłek dla osób niepełnosprawnych, dodatek pielęgnacyjny, zapomoga żałobna pobrana jednorazowo, wyrównanie emerytury, darmowy abonament radiowo-telewizyjny dla osób, które ukończyły 75 lat, dopłaty do ogrzewania, bonus świąteczny, zasiłek mieszkaniowy, zależny od dochodów zasiłek dla osób niepełnosprawnych i niezdolnych do pracy, które nie odprowadziły wystarczającej kwoty składek na ubezpieczenie społeczne, niektóre wypłaty w ramach zasiłku dochodowego, zasiłek na dziecko, zasiłek dla osób sprawujących opiekę nad dzieckiem, zasiłek dla matek, zasiłek dla osób niepełnosprawnych lub chorych w wyniku wykonywanej pracy, zasiłek dla osób o wysokim stopniu niepełnosprawności, renta dla wdów po kombatantach wojennych, zasiłek dla młodych osób, wypłacany w przerwach między okresami edukacji lub zatrudnienia.

 2. Odsetki od oszczędności. Dotyczy to wszystkich indywidualnych kont oszczędnościowych (ISA) oraz certyfikatów oszczędnościowych.

 3. Dochody z pobieranego czynszu. Pierwsze £4 250 pobrane w danym roku od lokatora wynajmującego pomieszczenia w swoim jedynym domu lub domu rodzinnym (£2 125 jeśli wypłata jest rozdzielona na dwie osoby).

 4. Dodatki do dochodów. Dodatek dla osób o niskich zarobkach, dodatek na dziecko.

 5. Obligacje Premium Bonds. Wygrane z tytułu posiadanych obligacji Premium Bonds są zwolnione od obowiązującego na terenie Wielkiej Brytanii podatku dochodowego i podatku od zysków kapitałowych.

Podlegające opodatkowaniu dochody, które mogą zostać zwolnione od podatku.

Niemalże każdemu podatnikowi przysługuje określona kwota dochodów, którą w danym roku podatkowym może on uzyskać bez konieczności odprowadzania od nich podatku. Podatnik może odpisać całą kwotę wolną od podatku w rozliczeniu rocznym PIT. Jest to tzw. osobista kwota wolna od podatku, a jej wysokość wzrasta w przypadku osób, które ukończyły 65 lat. Zarejestrowane w Anglii osoby niewidome, jak i mieszkańcy Szkocji i Irlandii Północnej, którzy ze względu na problemy ze wzrokiem nie mogą wykonywać pracy wymagającej poprawnego widzenia, mogą ubiegać się także o kwotę wolną od podatku dla osób niewidomych.

Informacje na temat opodatkowania dochodów i zwolnień podatkowych mogą być użyteczne przy rozliczeniu PIT. 

Czy trzeba rozliczać PIT w Wielkiej Brytanii?

Każdy, kto jest zatrudniony lub pobiera emeryturę w Wielkiej Brytanii zostaje rozliczany automatycznie w systemie PAYE i kwota należnego podatku jest regularnie odliczana z pensji bądź emerytury. Osoby, które nigdy nie rejestrowały się jako self-employed (samozatrudnione), nie muszą nic robić po zakończeniu roku podatkowego.

Osoby samozatrudnione po dokonaniu rejestracji w HMRC (rejestracji dokonuje się w przeciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej) traktowane są jako podatnik Self Assessment. Same ponoszą odpowiedzialność za opłacanie swoich podatków i mają obowiązek rozliczenia PIT za każdy rok, wypełnienia deklaracji podatkowej w formie Self Assessment (SA100) w elektronicznej lub papierowej wersji. Aby się rozliczyć należy wypełnić formularz Tax Return oraz podać informacje dotyczące wysokości swoich dochodów, osiągniętych każdego roku. Urząd skarbowy automatycznie wysyła formularz Tax Return w kwietniu wraz z końcem roku obrachunkowego w Wielkiej Brytanii. Przestrzegając ustawowych terminów formularz należy wypełnić i odesłać najpóźniej do 31 października w formie papierowej lub do 31 stycznia w formie elektronicznej przez internet. Na podstawie zeznania podatkowego brytyjski Urząd Skarbowy (HMRC) uwzględni aktualne stawki podatkowe. Mamy też obowiązek rozliczenia się z dochodu zerowego.

Istnieje również skrócona forma zeznania podatkowego – Short Tax Return (SA200). Z tej formy rozliczenia mogą skorzystać osoby, które mają przejrzystą sytuację rozliczeniową i nie muszą składać pełnego zeznania podatkowego (Self Assessment). 

Terminy do zapamiętania:

 • Rok podatkowy trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego.

 • Do 31 maja pracodawca zobligowany jest przesłać formularz P60 (P45 gdy pracownik kończy pracę w ciągu roku podatkowego).

 • Do 31 października podatnik składa zeznanie za ubiegły rok podatkowy, jeżeli chce, aby HMRC automatycznie dokonał obliczenia wysokości podatku.

 • 31 stycznia – ostateczny termin złożenia zeznania podatkowego za ubiegły rok.

Ostateczny termin na złożenie deklaracji podatkowej w mija 31 stycznia każdego roku. Jeśli nie zdążysz wysłać swojego zeznania w terminie, HMRC obciąży cię karą pieniężną. Im szybciej złożysz rozliczenie wraz z odpowiednim odwołaniem, tym większa szansa, że twoja kara zostanie anulowana lub przynajmniej zredukowana.

Jeśli spodziewasz się zwrotu podatku, w twoim interesie jest rozliczyć się jak najwcześniej.

Deklaracje podatkowe można składać w Urzędzie Skarbowym za ostatnie 4 lata.

Wszelkie dokumenty podatkowe należy przechowywać przez co najmniej 22 miesiące od daty zakończenia roku podatkowego.

Progi podatkowekwota wolna od podatku

W Wielkiej Brytanii obowiązują trzy progi podatkowe: 20%, 40% i 45%. Podstawową stawką (basic rate) jest 20%. Od 2007 roku, obowiązuje porozumienie pomiędzy Polską a Wielką Brytanią o unikaniu podwójnego opodatkowania, które oznacza, że podatek od zarobków płacony jest tylko raz, w Wielkiej Brytanii. W Polsce nie jest naliczane żadne wyrównanie, tak jak to wcześniej miało miejsce. Od roku podatkowego 2019/2020 wprowadzono w Wielkiej Brytanii szereg zmian. Przede wszystkim pojawiły się nową kwotę wolną od podatku, która wynosi 12 500 funtów. 

Z początkiem nowego roku podatkowego podatnicy otrzymują list z Inland Revenue z informacją o nadanym kodzie podatkowym. Tax code to zazwyczaj kombinacja liter i cyfr. Litery w kodzie oznaczają przysługujące nam ulgi, natomiast liczby oznaczają sumę dochodu wolnego od podatku, którą należy odjąć od całkowitego opodatkowanego dochodu. Suma ta jest podzielona przez 10. 

Litery w kodzie oznaczają:

L – podstawowa ulga osobista dla ludzi poniżej 65. roku życia, dla ludzi nie żyjących w związkach lub dla żyjących w małżeństwach lub prawnych związkach, którzy nie występują o ulgę małżeńską,

P – pełna ulga osobista dla nieżonatych mężczyzn i zamężnych kobiet między 65. a 74. rokiem życia,

V – pełna ulga osobista dla żonatych mężczyzn między 65. a 74. rokiem życia i ulga małżeńska dla ludzi do 75 roku życia,

Y – pełna ulga osobista dla ludzi powyżej 75. roku życia,

T – dla ludzi, którzy posiadają więcej niż jedną ulgę i dla tych, którzy nie chcą, żeby ulga przez nich posiadana była ujawniona

K – jeśli nie opodatkowany dochód (od którego nie został jeszcze odprowadzony podatek) jest wyższy od przydziału możliwego dochodu wolnego od podatku.

NT – jeśli nie trzeba płacić podatku (w tej konfiguracji nie ma cyfr)

BR/OT/DO – jeśli nie ma żadnej ulgi, może to być sytuacja lub kiedy ma się więcej niż jedną pracę.

Informacje o Twoim kodzie znajdziesz na każdym odcinku wypłaty (payslip). Jeśli np. na payslipie podany jest kod podatkowy 1000L, oznacza, że ulga podatkowa w tym roku podatkowym wynosi 10 000 funtów.

 

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00