Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Sytuacje podatkowe Przetwory z własnej uprawy lub hodowli - zmiany w PIT

Przetwory z własnej uprawy lub hodowli - zmiany w PIT

▪ 4 stycznia 2016 r. ▪ Zaktualizowano: 23 listopada 2023 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

W wyniku nowelizacji Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na początku 2016 r. wejdą w życie nowe przepisy, które dadzą możliwość zakwalifikowania sprzedaży przetworzonych produktów rolnych jako przychodów z innych źródeł.

Przetwory z własnej uprawy lub hodowli - zmiany w PIT

Spis treści

 1. Przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych - zmiany w prawie
 2. Przetwory z własnej uprawy lub hodowli - jaki podatek
 3. Rozliczenie przychodów ze sprzedaży przetworów z własnej uprawy lub hodowli - o czym pamiętać?

Przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych - zmiany w prawie

Nowelizacja została wprowadzona na mocy ustawy z 9 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje ona możliwość zaliczenia przychodów uzyskanych  ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, do przychodów z tzw. innych źródeł. Oznacza to, że dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, przychody ze sprzedaży takich produktów nie będą zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej. Będzie to możliwe od 1 stycznia 2016.

Przetwory z własnej uprawy lub hodowli - jaki podatek

Podstawową formą opodatkowania przychodów ze sprzedaży własnych produktów rolnych będzie skala podatkowa (PIT 36). W zależności o wysokości przychodów będzie to w rozliczeniu PIT 18 lub 32% z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku.

Podatnicy osiągający przychody ze sprzedaży takich produktów rolnych będą mogli wybrać dla tych przychodów uproszczoną, zryczałtowaną formę opodatkowania tj. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (pit 28 w rozliczeniu pit 2016, pit 2016 online). Wysokość ryczałtu określona jest na 2% uzyskanych przychodów. Podatnik wybierający ryczałt składa w tym celu pisemne oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego.

Wybór opodatkowania ryczałtem w roku rozpoczęcia działalności polegającej na sprzedaży przetworzonych produktów rolnych będzie możliwy bez względu na wysokość przychodów. Jednak w następnych latach będzie ograniczony wysokością przychodów. Jeśli przekroczą 150 000 euro, nie będzie można skorzystać z tej formy podatku w roku następnym.

Forma opodatkowania ryczałtowego obliguje podatnika do prowadzenia ewidencji sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. Ewidencja musi zawierać:

 • numer kolejny wpisu,
 • datę przychodu,
 • kwotę,
 • sumę przychodu narastająco od początku roku.

Ewidencję należy prowadzić na bieżąco, czyli przychody wpisywać w dniu sprzedaży.

Rozliczenie przychodów ze sprzedaży przetworów z własnej uprawy lub hodowli - o czym pamiętać?

 1. Do przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych będą zaliczane m.in. różne rodzaje pieczywa, różne gatunki wędlin, dżemy, kompoty, sery, a także mąka wytworzona ze zboża pochodzącego z własnej uprawy.
 2. Za przychody z innych źródeł nie będą uważane przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskane w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz opodatkowane podatkiem akcyzowym. Rozwiązanie to nie będzie miało zastosowania do osób, które jednocześnie będą prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą.
 3. Przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych będą zaliczane do przychodów z innych źródeł pod warunkiem, że ich sprzedaż nie będzie odbywać się na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.
 4. Warunkiem postawionym przez ustawodawcę jest też niezatrudnianie osób do produkcji. Produkty na sprzedaż muszą być przetwarzane samodzielnie. Zarówno przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych, jaki i  sprzedaż nie może odbywać się przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze.
 5. Kolejny warunek dotyczy miejsca sprzedaży. Sprzedaż może odbywać się wyłącznie w miejscach, w których produkty zostały wytworzone albo na targowiskach. Targowiska to wszelkie miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach.
 6. Przy sprzedaży takich produktów na targowiskach nie będzie obowiązku wystawienia rachunku. W Ordynacji podatkowej znajduje się zapis: „obowiązek wystawienia rachunku nie dotyczy rolników sprzedających produkty roślinne i zwierzęce pochodzące z własnej uprawy, hodowli lub chowu, nieprzerobione lub nieprzetworzone sposobem przemysłowym, chyba że sprzedaż jest dokonywana w ich odrębnych, stałych miejscach sprzedaży poza obrębem uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem sprzedaży na targowiskach”.
 7. Do działalności polegającej na sprzedaży przetworzonych produktów rolnych nie będą miały zastosowania przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a więc nie będzie podlegała rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Działalność ta nie będzie uznawana za działalność gospodarczą również w rozumieniu przepisów o podatkach i opłatach lokalnych, a więc podatek od nieruchomości nie będzie podwyższony.
Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00