Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Czym grozi nierozliczenie w terminie deklaracji PIT?

Czym grozi nierozliczenie w terminie deklaracji PIT?

▪ 28 kwietnia 2021 r. ▪ Zaktualizowano: 7 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

30 kwietnia 2025 r. upływa ostateczny termin rozliczenia PIT za 2024 rok. Czym grozi niedotrzymanie tego terminu? Jakie kary mogą spotkać podatników, którzy nie przekażą swoich deklaracji podatkowych fiskusowi?

Czym grozi nierozliczenie w terminie deklaracji PIT?

Deklaracje PIT stanowią informację dla urzędu skarbowego o przychodach podatnika w danym roku podatkowym. Są one obligatoryjne dla wszystkich podatników osiągających opodatkowane przychody. Deklaracje PIT mogą być rozliczane i przekazywane do urzędu skarbowego w formie elektronicznej – za pomocą rządowej usługi Twój e-PIT lub któregokolwiek z dostępnych programów do rozliczeń PIT tj. PITax.pl. Można także przekazać wydrukowany formularz do urzędu osobiście lub za pośrednictwem poczty.

W 2021 roku Krajowa Administracja Podatkowa przygotowała na podstawie posiadanych informacji deklaracje podatkowe dla 23 milionów 262 tysięcy 396 podatników. Choć wydaje się to niewiele, należy pamiętać, że w 2020 roku 5 milionów deklaracji PIT zanotowana dopiero 30 kwietnia.

Czym grozi spóźnienie się z rozliczeniem PIT?

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że termin zapłaty podatku wynikającego z deklaracji upływa w dniu jej złożenia. Podatek niezapłacony w terminie przekształca się w zaległość podatkową. W konsekwencji oznacza to, że podatnik nieregulujący na bieżąco swoich zobowiązań podatkowych będzie musiał zapłacić:

  • należność główną wartość podatku do zapłaty, która wynika z poprawnie sporządzonej deklaracji podatkowej;
  • odsetki za zwłokę – stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2%;
  • karę grzywny – w przypadku uporczywego uchylania się od zapłaty należności podatkowej.


Należy mieć na uwadze sformułowanie przepisów dotyczących sposobu ustalania wysokości odsetek od zaległości podatkowych. Ich za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%. Metoda obliczania odsetek wskazana w zdaniu poprzednim pozwalała na utrzymanie stawki na poziomie 8% od początku 2016 r. do końca 2021. Należy mieć jednak na uwadze, że w 2022 r. dochodzi do regularnego podnoszenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego. To z kolei przyczyniło się do podwyższenia stawki odsetek od zaległości podatkowych do pułapu 8,5% (stan na dzień 7 marca 2022 r.). Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Wyższe stawki odsetek od zaległości podatkowych

Złożenie deklaracji PIT po terminie lub jej niezłożenie wiąże się z odpowiedzialnością karnoskarbową. Wysokość kary wynika z zakwalifikowania niezłożenia deklaracji (lub złożenia jej z opóźnieniem) jako wykroczenia lub przestępstwa skarbowego – tego rodzaju sprawy rozpatrywane są indywidualne. Jeśli kwota niezapłaconego podatku nie przekroczy 5-krotności minimalnego wynagrodzenia – nierozliczenie podatku może zostać potraktowane jako wykroczenie podatkowe.

Ponadto podatnik, który uchylając się od opodatkowania nie ujawnia właściwemu organowi podatkowemu przedmiotu podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo nawet karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Wskazania wymaga, że wysokość stawki dziennej uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia, co oznacza, że w 2025 r. wzrosła względem minionego roku i będzie wzrastać w kolejnych latach zgodnie z zapowiedziami rządu. Stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia ani przekraczać jego 400-krotności.

Warto także pamiętać, że osoby składające deklaracje po terminie tracą prawo do pewnych przywilejów podatkowych, których uwzględnienie jest możliwe tylko w podstawowym terminie złożenia deklaracji. Składając PIT po terminie pozbawimy się możliwości przekazania 1% na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego oraz wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00