Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Niższe podatki Opłata targowa 2021 – zwolnienie dla przedsiębiorców

Opłata targowa 2021 – zwolnienie dla przedsiębiorców

▪ 5 lutego 2021 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Łukasz Kluczyński

Tacza antykryzysowa 6.0, zwana również „Tarczą branżową”, uchwalona Ustawą z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz. 2255), oprócz rozszerzenia dotychczasowych programów pomocowych, wprowadziła zwolnienie z opłaty targowej. W niniejszej publikacji przybliżamy zasady tego zwolnienia w odniesieniu do przedsiębiorców oraz samorządów.

Opłata targowa 2021 – zwolnienie dla przedsiębiorców

Spis treści

 1. Czym jest opłata targowa?
 2. Opłata targowa – ustawa, interpretacje, organ podatkowy
 3. Zwolnienie z opłaty targowej na 2021 rok

Czym jest opłata targowa?

Opłatę targową można zdefiniować jako podatek za dokonywanie sprzedaży na targowiskach, przy czym za targowisko rozumieć należy każde miejsce, w którym dokonywana jest sprzedaż poza budynkiem lub jego częścią np. targowisko, czy plac, ale też chodnik lub pas przydrożny. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na pojęcie „dokonywanie sprzedaży”, ponieważ:

 • nie należy go utożsamiać ze świadczeniem usług. Co za tym idzie, czynności usługowe nie podlegają opłacie targowej. Analizując, czy mamy do czynienia z dostawą towaru, czy ze świadczeniem usług, należy wziąć pod uwagę zasadniczy przedmiotem transakcji (Wyrok WSA z 9 września 2020 r. sygn. I SA/Sz 408/20);
 • pojęcie to na gruncie sprzedaży towarów należy rozumieć szeroko. Dokonywaniem sprzedaży jest już m.in. gotowość do sprzedaży.

 

Obowiązki na gruncie opłaty targowej, podobnie jak w przypadku innych podatków reguluje ustawa. W sprawie opłaty targowej istnieje również możliwość wnioskowania o interpretacje indywidualne, jednak kwestie te w praktyce wyglądają nieco inaczej niż w przypadku innych podatków, jak PIT, czy VAT – o tym poniżej.

Opłata targowa – ustawa, interpretacje, organ podatkowy

Obowiązki na gruncie opłaty targowej zostały unormowane w art. 15 i art. 16 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Zgodnie z przywołaną wyżej ustawą, rada gminy może (ale nie musi) wprowadzić opłatę targową za dokonywanie sprzedaży na targowiskach. Rada gminy posiada ponadto wszelkie kompetencje na gruncie tego podatku. Należą do nich:

 • określanie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (art. 19 ustawy);
 • wprowadzenie innych niż wymienionych w ustawie zwolnień przedmiotowych od opłat lokalnych;
 • wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie opłaty targowej.

 

Prerogatywa ta wynika z faktu, że wójt, burmistrz, albo prezydent miasta jest organem podatkowym w przedmiocie podatków i opłat lokalnych, w tym również opłaty targowej!

UWAGA – wysokość opłaty targowej
Rada gminy ustala wysokość opłaty targowej, jednak przepisy ustanawiają górną granicę tej opłaty, która na rok 2020 wynosiła 792,21 zł. Górne stawki podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty targowej określane są corocznie w obwieszczeniu Ministra Finansów wydawanego na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko. Przykładowo sprzedawca uiszczający opłatę za wjazd na targowisko będzie niezależnie od tego obowiązany do uiszczenia opłaty targowej. 

Zwolnione ustawowo od opłaty targowej są jedynie podmioty, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach. Przykładowo sprzedawca, który jest właścicielem kiosku będącego budowlą, nie będzie zobligowany do uiszczania opłaty targowej. Budowla jest bowiem opodatkowana podatkiem od nieruchomości.

Zwolnienie z opłaty targowej na 2021 rok

Tarcza antykryzysowa 6.0 wprowadza zwolnienie od opłaty targowej na cały 2021 rok. Zgodnie z dodanym art. 31 zzm ust. 1 niniejszej ustawy Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).

W związku z powyższym zwolnieniem samorządy otrzymają rekompensatę obliczoną na podstawie dochodów z opłaty targowej za rok 2019. Środki z tytułu rekompensaty będą przekazywane do 31 marca 2021 r. Powyższy zabieg sprawi, że realizacja bieżących zadań jednostek samorządu terytorialnego nie ucierpi wskutek wprowadzonego zwolnienia z opłaty targowej na 2021 rok.

Na marginesie należy dodać, że wspomniana powyżej wersja tarczy antykryzysowej, skierowana jest w szczególności do przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze sprzedaży detalicznej prowadzonej m.in. na targowiskach, sklasyfikowanej wg PKD 47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach, PKD 47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach oraz PKD 47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach.

Przedsiębiorcy prowadzący przeważającą działalność sklasyfikowaną wg powyższych PKD, oprócz zwolnienia z opłaty targowej, mogą ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z WUP, dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe, jednorazową dotację do 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności oraz zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 r. 

Doradca podatkowy, nr wpisu 13313

lukasz.kluczynski@pitax.pl

Łukasz Kluczyński

Doradca podatkowy, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Prowadzi biuro rachunkowe i kancelarię doradztwa podatkowego. Ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie podatków, rachunkowości oraz kadr i płac. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00