Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Niższe podatki Prawa nabyte – jakie ulgi wciąż możemy rozliczać?

Prawa nabyte – jakie ulgi wciąż możemy rozliczać?

▪ 12 stycznia 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 15 listopada 2023 r. ▪ Autor: Marcin Sądej

Stosowanie ulg w rocznym rozliczeniu pozwala na zmniejszenie podatku do zapłaty. Nie jest więc zaskakującym fakt, że podatnicy starają się maksymalnie wykorzystać wszelkie dostępne ulgi. Co ciekawe niektórzy z nas mogą korzystać z ulg na zasadzie praw nabytych

Prawa nabyte – jakie ulgi wciąż możemy rozliczać?

Spis treści

 1. Czym są ulgi na zasadzie praw nabytych?
 2. Ulgi odliczane od dochodu
 3. Ulgi odliczane od podatku

Czym są ulgi na zasadzie praw nabytych?

W przeszłości na gruncie podatku PIT obowiązywało wiele ulg podatkowych, które zostały uchylone przez ustawodawcę. Kierując się jednak konstytucyjną zasadą praw nabytych, podatnicy, którzy spełniali warunki do skorzystania z ulgi, mają prawo do dalszego odliczania odpowiednich kwot pomimo faktu, że obecnie przepisy te już nie obowiązują. Taką sytuację określamy jako ulgi na zasadzie praw nabytych. Zwróćmy również uwagę, że w tym zakresie chodzi wyłącznie o kontynuację korzystania z ulg. Obecnie nie ma już możliwości rozpoczęcia korzystania z danej ulgi, ponieważ przepisy ustanawiające zostały uchylone.

Ulgi odliczane od dochodu

Odliczenia mogą przybrać dwie formy. Będzie to albo odliczenie od dochodu (który następnie stanowi podstawę opodatkowania podatkiem) albo odliczenie od już obliczonego podatku.

W pierwszej kolejności zajmijmy się ulgami odliczanymi na zasadzie praw nabytych od dochodu. Poniżej przedstawiamy katalog możliwych ulg:

 • ulga na budowę nieruchomości w celach najmu, tj. wydatkowanie środków na wzniesienie własnego lub stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z przeznaczeniem znajdujących się w nim co najmniej pięciu lokali mieszkalnych na wynajem, oraz wydatków na zakup terenu budowlanego pod wzniesienie tego budynku (dawny art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT);
 • wydatki na nabycie nowych technologii, tj. do wysokości 50% kwoty wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii przez podatników prowadzących działalność gospodarczą. Przez nową technologię należało rozumieć wiedzę technologiczną w postaci WNiP, w szczególności rezultaty i wyniki badań. Co więcej, warunkiem skorzystania z ulgi było, aby nabyta technologia umożliwiała wytwarzanie nowych lub udoskonalenie istniejących wyrobów lub usług (dawny art. 26c ustawy PIT);
 • ulga odsetkowa, tj. w ramach regulowania odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego zawartego po 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2006 r., kredytu (pożyczki) zawartego na spłatę kredytu mieszkaniowego lub każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zawartego na regulowanie kredytu (pożyczki), o którym mowa (dawny art. 26b ustawy PIT).

Ulgi odliczane od podatku

W dalszej kolejności zastanówmy się, jakie podatnicy mogą odliczać ulgi od podatku w zakresie interesujących nas praw nabytych. Tutaj możemy wyszczególnić:

 • duża ulga budowlana, tj. środki wydatkowane na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczone na zakup nieruchomości, budowę budynku mieszkalnego, wkład budowlany, modernizację i remont budynku mieszkalnego, przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia do zamieszkania, wykończenie lokalu mieszkalnego albo wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej (dawny art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy PIT);
 • ulga z tytułu systematycznego oszczędzania, tj. 30% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 6% kwoty stanowiącej przemnożenie 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy (dawny art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy PIT);
 • ulga aktywizacyjna, tj. wydatki na składki ZUS faktycznie opłacone przez podatnika, na podstawie umowy aktywizacyjnej zawartej z osobą bezrobotną przed 1 stycznia 2007 r. Ulga przysługiwała osobie prowadzącej gospodarstwo domowe, która zawarła umowę aktywizacyjną z osobą bezrobotną w celu wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym i poniosła z tego tytułu wydatki z własnych środków na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne. Odliczenie przysługiwało pod warunkiem, że zawarta umowa aktywizacyjna została zarejestrowana w PUP, a okoliczność jej podpisania została potwierdzona zaświadczeniem (dawny art. 27e ustawy PIT);
 • ulga z tytułu wyszkolenia uczniów – ulga ta przysługiwała osobom fizycznym będącym przedsiębiorcami, w tym również spółkom cywilnym i prawa handlowego, z wyjątkiem spółki partnerskiej, mającym prawo do szkolenia uczniów i pracowników w celu przygotowania do zawodu. Ulga przysługiwała, jeżeli szkolenie ukończyło się pozytywnym wynikiem egzaminu (dawny art. 27c ustawy PIT).

Podsumowując powyższe, możemy zauważyć, że zakres możliwych do odliczenia ulg przysługujących na zasadzie praw nabytych jest nadal bardzo obszerny. Podatnicy, którzy w czasie obowiązywania przepisów statuujących daną ulgę spełnili warunki do jej wykorzystania, nadal mogą odpowiednie kwoty odliczać od dochodu lub od podatku w zeznaniu rocznym składanym za 2019 r. w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

Prawnik, Spec. ds. Rachunkowości i Rewizji Finansowej

marcin.sadej@pitax.pl

Marcin Sądej

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Ukończył kurs agenta celnego, kurs analityka finansowego oraz szkolenie w zakresie sporządzania dokumentacji podmiotów powiązanych. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00