Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Poradnik rozliczenia Druki PIT 2023/2024

Druki PIT 2023/2024

▪ 15 grudnia 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 15 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

W poniższym zestawieniu znajdziesz aktualne druki PIT za 2024 rok. Wybierz formularz odpowiedni do przychodów i rozlicz PIT w 2025 roku z PITax.pl. Możesz również pobrać wszystkie potrzebne załączniki.

Druki PIT 2023/2024
 • W 2025 r. wszystkie zeznania roczne stanowiące rozliczenie podatkowe osób fizycznych są objęte jednolitym terminem złożenia - 30 kwietnia 2025 r.
 • W zależności od informacji podawanych na deklaracji PIT może pojawić się potrzeba dołączenia załączników sporządzonych na urzędowych formularzach opracowanych przez Ministerstwo Finansów.

Termin złożenia PIT

Aby dobrze wypełnić PIT 2024 musisz wiedzieć, który druk PIT jest odpowiedni dla Twoich dochodów. Czy PIT-37, PIT-36, PIT-28, a może jeszcze jakiś inny? Jeżeli masz wątpliwości, który formularz wybrać, zapoznaj się z krótką charakterystyką najpopularniejszych PIT-ów.

Typ formularza

PDF do pobrania

Opis

Termin złożenia

PIT-11

Od 2019 tylko online

Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

31 stycznia 2025

PIT-28

Pobierz PDF

Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok

30 kwietnia 2025

PIT-36

Pobierz PDF

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

30 kwietnia 2025

PIT-36L

Pobierz PDF

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

30 kwietnia 2025

PIT-37

Pobierz PDF

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

30 kwietnia 2025

PIT-38

Pobierz PDF

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

30 kwietnia 2025

PIT-39

Pobierz PDF

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

30 kwietnia 2025

 

Załączniki do druków PIT za rok 2024

W zależności od informacji uwzględnianych przez podatnika na wypełnianej deklaracji podatkowej może pojawić się konieczność dołączenia dodatkowych danych sporządzanych na formularzach urzędowych (załącznikach do PIT). Do najważniejszych z nich zaliczamy:

 

 Typ formularza  Załącznik  Opis Termin złożenia 
PIT-37, PIT-28, PIT-36  PIT/O

Przeznaczony do wykazania ulg, które obniżają nasz dochód oraz podatek.

30 kwietnia
PIT-37, PIT-28, PIT-36  PIT/D 

Przeznaczony do wykazania ulg mieszkaniowych.

30 kwietnia
PIT-37, PIT-28  PIT/2K Przeznaczony dla osób, które rozpoczęły odliczanie ulgi mieszkaniowej pomiędzy 2002 i 2006 r. 30 kwietnia
PIT-28  PIT-28A W nim wykazujemy dochody z działalności gospodarczej prowadzonej jako jednoosobowa działalność. 30 kwietnia
PIT-28   PIT-28B  W nim wykazujemy dochody z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki. 30 kwietnia
PIT-36  PIT/BR Z ulgą badawczo-rozwojową dla przedsiębiorców. 30 kwietnia
PIT-36  PIT/B Z dochodami z działalności gospodarczej. 30 kwietnia
PIT-36  PIT/Z Z dochodami z biznesu, które w ciągu 5 lat były objęte zwolnieniem. 30 kwietnia
PIT-36, PIT-38  PIT/ZG Z dochodami zagranicznymi rozliczanymi w PIT. 30 kwietnia
PIT-36  PIT/M Z dochodami małoletnich dzieci, rozliczanymi w PIT. 30 kwietnia
PIT-36  PIT/DS Z dochodami z działów specjalnych produkcji rolnej. 30 kwietnia

 

Najpopularniejsze formularze PIT -  jaki wybrać?

Druk PIT-28

PIT-28 to formularz przeznaczony dla osób rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W formularzu tym rozliczymy dochody z:

 • działalności gospodarczej prowadzonej na własne nazwisko,
 • działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki osób fizycznych, w których podatnik jest wspólnikiem,
 • najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. 

Od początku 2023 r. przychody z tytułu najmu prywatnego mogą być rozliczane wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidenjonowanych. W następstwie wejścia w życie Polskiego Ładu wyeliminowano możliwość objęcia wskazanego źródła przychodów skalą podatkową.

Druk PIT-36

PIT-36 to formularz przeznaczony dla osób:

 • prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (stawką podatkową 12 lub 32%),
 • prowadzących działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach ogólnych (stawką podatkową 12 lub 32%),
 • uzyskujących dochody z zagranicy,
 • których małoletnie dzieci uzyskują dochody (są one wykazywane w PIT/M).

Jeżeli jednocześnie uzyskujemy dochody, które są przeznaczone dla PIT-37 oraz takie, które są przeznaczone dla PIT-36, jesteśmy zobowiązani do złożenia PIT-36.

Druk PIT-36L

PIT-36L to formularz przeznaczony dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane liniowowo (stawka podatku 19%).Wypełniając PIT-36L nie ma możliwości wspólnego rozliczania podatku.

Załącznikami do zeznania są: PIT/B, PIT/Z, PIT/ZG.

Druk PIT-37

PIT-37 jest najczęściej składanym zeznaniem podatkowym. Wypełniają go podatnicy, którzy uzyskali przychody opodatkowane na ogólnych zasadach (wg skali podatkowej 12 lub 32%), wyłącznie w Polsce, i za pośrednictwem płatnika. W PIT-37 rozliczamy w szczególności przychody:

 • ze stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy), stosunku służbowego oraz pracy nakładczej;
 • z emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), świadczeń przedemerytalnych;
 • z zasiłków przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną;
 • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłek chorobowy);
 • z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia);
 • ze świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy (np. zasiłku dla bezrobotnych) lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • z praw autorskich i innych praw majątkowych.

Druk PIT-38

W PIT-38 rozliczymy dochody z:

1) odpłatnego zbycia:

 • papierów wartościowych,
 • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
 • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
 • udziałów w spółkach mających osobowość prawną,
 • walut wirtualnych.

2) objęcia udziałów w spółkach mających osobowość prawną,

3) objęcia wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Do PIT-38 trafiają dane m.in. z PIT-8C. W tym formularzu PIT wykażemy również dochody uzyskane za granicą, o których mowa w punktach 1-3.

Jedynym załącznikiem do PIT-38 jest PIT/ZG.

Druk PIT-39

W PIT-39 rozliczymy dochody ze sprzedaży:

 • nieruchomości,
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
 • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 • innych rzeczy.

PIT-39 jest przeznaczony dla osób, które nie dokonują odpłatnego zbycia powyższych rzeczy w ramach działalności gospodarczej oraz nabyli lub wybudowali zbywane nieruchomości oraz prawa majątkowe po 31 grudnia 2008 r.

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy (bez uzasadnionej przyczyny) przychód jest określany przez organ podatkowy wg ceny rynkowej.

Przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, który w ciągu 3 lat od dnia sprzedaży został wydany na cele mieszkaniowe jest zwolniony z podatku.

Zobacz także:

Co to jest ZAP-3? - krótki artykuł z informacją jak wskazać konto do zwrotu nadpłaty podatku.

Nowa ulga mieszkaniowa - informacje o nowej uldze mieszkaniowej.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00