Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia Druki PIT

Druki PIT 2019/2020

▪ 21 czerwca 2019 r. ▪ Zaktualizowano: 16 stycznia 2020 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

W poniższym zestawieniu znajdziesz aktualne druki PIT za 2019 rok. Wybierz formularz odpowiedni do przychodów i rozlicz PIT w 2020 roku z PITax.pl. Możesz również pobrać wszystkie potrzebne załączniki.

Druki PIT 2019/2020

Aby dobrze wypełnić PIT 2019 musisz wiedzieć, który druk PIT jest odpowiedni dla Twoich dochodów. Czy PIT-37, PIT-36, PIT-28, a może jeszcze jakiś inny? Jeżeli masz wątpliwości, który formularz wybrać, zapoznaj się z krótką charakterystyką najpopularniejszych PIT-ów.

Typ formularza

PDF do pobrania

Opis

Termin złożenia

PIT-11

Od 2019 tylko online

Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

31 stycznia 2020

PIT-28

Pobierz PDF

Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok

2 marca 2020

PIT-36

Pobierz PDF

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

30 kwietnia 2020

PIT-36L

Pobierz PDF

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

30 kwietnia 2020

PIT-37

Pobierz PDF

Zeznanie o w

ysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

30 kwietnia 2020

PIT-38

Pobierz PDF

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

30 kwietnia 2020

PIT-39

Pobierz PDF

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

30 kwietnia 2020

 

Załączniki do druków PIT za rok 2019

 

 Typ formularza  Załącznik  Opis Termin złożenia 
 PIT-37, PIT-28, PIT-36  PIT/O

Przeznaczony do wykazania ulg, które obniżają nasz dochód oraz podatek.

 30 kwietnia
 PIT-37, PIT-28, PIT-36  PIT/D 

Przeznaczony do wykazania ulg mieszkaniowych.

 30 kwietnia
 PIT-37, PIT-28  PIT/2K  Przeznaczony dla osób, które rozpoczęły odliczanie ulgi mieszkaniowej pomiędzy 2002 i 2006 r.  31 stycznia
 PIT-28  PIT-28A  W nim wykazujemy dochody z działalności gospodarczej prowadzonej jako jednoosobowa działalność.  2 marca 
 PIT-28   PIT-28B   W nim wykazujemy dochody z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki.  2 marca
 PIT-36  PIT/BR  Z ulgą badawczo-rozwojową dla przedsiębiorców.  30 kwietnia
 PIT-36  PIT/B  Z dochodami z działalności gospodarczej.  30 kwietnia
 PIT-36  PIT/Z  Z dochodami z biznesu, które w ciągu 5 lat były objęte zwolnieniem.  30 kwietnia
 PIT-36, PIT-38  PIT/ZG  Z dochodami zagranicznymi rozliczanymi w PIT.  30 kwietnia
 PIT-36  PIT/M  Z dochodami małoletnich dzieci, rozliczanymi w PIT.  30 kwietnia
 PIT-36  PIT/DS  Z dochodami z działów specjlanych produkcji rolnej.  30 kwietnia

 

Najpopularniejsze formularze PIT -  jaki wybrać?

PIT-28

PIT-28 to formularz przeznaczony dla osób rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W formularzu tym rozliczymy dochody z:

 • działalności gospodarczej prowadzonej na własne nazwisko,
 • działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki osób fizycznych, w których podatnik jest wspólnikiem,
 • najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. 

PIT-36

PIT-36 to formularz przeznaczony dla osób:

 • prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (stawką podatkową 18 lub 32%),
 • prowadzących działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach ogólnych (stawką podatkową 18 lub 32%),
 • uzyskujących dochody z zagranicy,
 • których małoletnie dzieci uzyskują dochody (są one wykazywane w PIT/M).

Jeżeli jednocześnie uzyskujemy dochody, które są przeznaczone dla PIT-37 oraz takie, które są przeznaczone dla PIT-36, wypełniamy tylko PIT-36.

PIT-36L

PIT-36L to formularz przeznaczony dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane liniowowo (stawka podatku 19%).Wypełniając PIT-36L nie ma możliwości wspólnego rozliczania podatku.

Załącznikami do zeznania są: PIT/B, PIT/Z, PIT/ZG.

PIT-37

PIT-37 jest najczęściej składanym zeznaniem podatkowym. Wypełniają go podatnicy, którzy uzyskali przychody opodatkowane na ogólnych zasadach (wg skali podatkowej 18 lub 32%), wyłącznie w Polsce, i za pośrednictwem płatnika. W PIT-37 rozliczamy w szczególności przychody:

 • ze stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy), stosunku służbowego oraz pracy nakładczej;
 • z emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), świadczeń przedemerytalnych;
 • z zasiłków przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną;
 • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłek chorobowy);
 • z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia);
 • ze świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy (np. zasiłku dla bezrobotnych) lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • z praw autorskich i innych praw majątkowych.

PIT-38

W PIT-38 rozliczymy dochody z:

1) odpłatnego zbycia:

 • papierów wartościowych,
 • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
 • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
 • udziałów w spółkach mających osobowość prawną,

2) objęcia udziałów w spółkach mających osobowość prawną,

3) objęcia wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

DO PIT-38 trafiają dane m.in. z PIT-8C (z sekcji F oraz G). W Picie tym wykażemy również dochody uzyskane za granicą, o których mowa w punktach 1-3.

Załącznikiem do PIT-38 jest PIT/ZG.

PIT-39

W PIT-39 rozliczymy dochody ze sprzedaży:

 • nieruchomości,
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
 • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 • innych rzeczy.

PIT-39 jest przeznaczony dla osób, które nie dokonują odpłatnego zbycia powyższych rzeczy w ramach działalności gospodarczej oraz nabyli lub wybudowali zbywane nieruchomości oraz prawa majątkowe po 31.12.2008 r.

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy (bez uzasadnionej przyczyny) przychód jest określany przez organ podatkowy wg ceny rynkowej.

Przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, który w ciągu 2 lat od dnia sprzedaży został wydany na cele mieszkaniowe jest zwolniony z podatku.

Załącznikiem do PIT-38 jest PIT/ZG.

Zobacz także:

zmiana adresu/konta - krótki artykuł z informacją co należy zrobić, gdy zmieniliśmy adres lub konto.

nowa ulga mieszkaniowa - informacje o nowej uldze mieszkaniowej.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00