Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Sytuacje podatkowe Zarabianie przez dzieci - jak rozliczyć dochody moich dzieci?

Zarabianie przez dzieci - jak rozliczyć dochody moich dzieci?

▪ 27 lutego 2013 r. ▪ Zaktualizowano: 3 września 2019 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Zdarza się, że małoletnie dzieci same zarabiają na siebie. Przychody dzieci rodzice muszą rozliczyć w swoim zeznaniu podatkowym.
Gdy małoletnie dziecko uzyskało przychody ze stosunku pracy,
ze stypendiów lub z przedmiotów oddanych dzieciom do osobistego użytku – dzieci, mimo że są małoletnie – składają własny PIT.

Zarabianie przez dzieci - jak rozliczyć dochody moich dzieci?

Przychody dziecka - co zrobić? Jak rozliczyć?

Przychody dzieci rodzice doliczają do swoich oraz składają PIT-36, w którym w sekcji D1 i D2 wykazuje się przychody rodziców, natomiast na przychody dzieci przeznaczona jest sekcja D3. Przepisuje tu się dane z PIT/M. PIT/M to PIT, na którym wykazuje się tylko i wyłącznie przychody małoletnich dzieci (np. z renty, z najmu). Do urzędu skarbowego PIT/M składa każdy z rodziców - nawet jeśli rozliczają się razem.

Jeśli małoletnie dziecko otrzymuje przychody ze stosunku pracy, stypendiów lub
z przedmiotów oddanych dziecku do osobistego użytku, to wtedy dziecko składa swój PIT,
na którym w sekcji „Dane podatnika” wpisuje się imię i nazwisko dziecka, natomiast w miejscu przeznaczonym na podpis podpisują się rodzice.

Gdy dziecko ukończy 18 lat lub zawrze związek małżeński, musi złożyć swój PIT. Jeżeli dziecko osiągnęło pełnoletniość w trakcie roku, np. 18 sierpnia, to dochody, które dziecko uzyskało
do 18 sierpnia są doliczane do dochodów rodziców, a dochody, które dziecko uzyskało
po 18 sierpnia są rozliczane samodzielnie przez dziecko.

Zobacz więcej na temat przychodów małoletnich dzieci.

Od jakich rodzajów stypendiów nie trzeba płacić podatku?

Z podatku są zwolnione stypendia:
- naukowe (niezależnie od wysokości stypendium),
- socjalnie (niezależnie od wysokości stypendium),
- doktoranckie (niezależnie od wysokości stypendium),
- stażowe, stanowiące pomoc pieniężną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich (niezależnie od wysokości stypendium),
- wypłacane przez organizacje pozarządowe (np. fundacje , stowarzyszenia, kluby sportowe wspierające rozwój młodzieży)  –  do kwoty 3800 zł rocznie.
Pozostałe stypendia są w całości opodatkowane.

PRZYKŁAD  1.
Marek dostał z jednej fundacji stypendium w wysokości 3 500 zł, natomiast z drugiej 3 700 zł. Czy Marek musi zapłacić podatek z tytułu stypendium?

Tak. Ponieważ zwolnione z podatku jest stypendium do 3 800 zł rocznie. Limit ten liczy się łącznie dla wszystkich stypendiów. Marek otrzymał łącznie 7500 (3700 + 3500). A zatem Marek zapłaci podatek od łącznej sumy stypendiów pomniejszonej o limit 3800 zł, czyli zapłaci podatek od kwoty 3700 zł (7500-3800). Dochód ten wykaże w PIT-37 w wierszu "inne źródła".

Stypendium dziecka a ulga prorodzinna (ulga na dzieci)
Ulga przysługuje na dzieci małoletnie oraz pobierające zasiłek (lub dodatek) pielęgnacyjny
lub rentę socjalną – bez względu na dochód dzieci. Natomiast, gdy dziecko ma 18-25 lat,
to ulga na takie dziecko przysługuje, jeśli się uczy/studiuje, a jego roczny dochód nie przekroczył 3089 zł (do dochodów nie wlicza się renty rodzinnej). Jeśli dziecko pobiera rentę socjalną, to nie ma znaczenia, czy się uczy.

Jeżeli dziecko małoletnie lub pobierające zasiłek pielęgnacyjny dostało stypendium, to można na takie dziecko odliczyć ulgę. Nie ma znaczenia wysokość stypendium. Należy jedynie pamiętać, aby dziecko złożyło swój PIT, gdy stypendium nie jest zwolnione z podatku.

W przypadku dzieci uczących się pomiędzy 18 a 25 rokiem życia sytuacja wygląda trochę inaczej.
Jeśli stypendium, które nie jest zwolnione z podatku przekracza 3089 zł, to rodzice tracą prawo do ulgi na dzieci. Natomiast jeśli stypendium przekracza 3089 zł, ale jest zwolnione
z podatku (np. stypendium naukowe), to rodzice zachowują prawo do ulgi na dzieci.
Stypendiów zwolnionych z podatku nie rozlicza się w PIT.

PRZYKŁAD 2.
Basia, która ma 16 lat, dostaje stypendium za wyniki artystyczne z Urzędu Marszałkowiego
w wysokości 400 zł miesięcznie. Stypendium to podlega opodatkowaniu. Dlatego Basia musi złożyć swój PIT (na którym podpiszą się rodzice). Czy rodzice mogą odliczyć ulgę na Basię?

Tak. Ponieważ ulgę na dzieci małoletnie można rozliczyć zawsze - niezależnie od wysokości dochodów dzieci. Pomimo że Basia uzyskala dochód w wysokości 4800 zł (400*12), to rodzice wciąż mają prawo do ulgi na dzieci.

PRZYKŁAD 3. 
Tomek, który ma 23 lata, dostaje stypendium naukowe z uczelni w wysokości 400 zł miesięcznie. Czy rodzice mogą odliczyć ulgę na Tomka?

Tak. Ponieważ stypendium naukowe jest w całości zwolnione z podatku. Dlatego - mimo że Tomek uzyskał dochód w wysokości 4 800 zł - rodzice mogą odliczyć ulgę na dziecko. Tomek nie rozlicza tego stypendium w swoim Picie z racji zwolnienia z podatku tego rodzaju stypendiów.

PRZYKŁAD 4.
Aneta, która studiuje i ma 24 lata, dostaje stypendium od fundacji w wysokości 400 zł miesięcznie. Czy rodzice mogą odliczyć ulgę na dziecko?

Nie, ponieważ stypendium z fundacji nie jest zwolnione z podatku. Rodzice tracą prawo do ulgi na Anetę, ponieważ jej roczny dochód wyniósł 4800 zł, czyli przekroczył próg 3089 zł, który uprawniał do skorzystania z ulgi
na dzieci pomiędzy 18 a 25 rokiem życia.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00