Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Sytuacje podatkowe Kontrola podatkowa

Kontrola podatkowa

620x100 dziecinnie proste

Złożenie PIT-u w wymaganym terminie nie zawsze oznacza spokój
z urzędem skarbowym. Zeznania podatkowe przedawniają się dopiero po 5 latach od końca danego roku. 

Kontrola podatkowa

W 5-letnim okresie od złożenia PIT-u urzędnicy mogą weryfikować, czy to, co zapisaliśmy
w Picie jest zgodne z prawdą. Dlatego wszystkie dokumenty związane z rozliczeniem PIT-u
z danego roku powinniśmy przechowywać przez 5 następnych lat. Do dokumentów tych należą przede wszystkim rachunki potwierdzające wydatki uprawniające nas do skorzystania z ulgi (np. za internet, na leki). Ale również wszystko, co poświadcza, że dana ulga rzeczywiście nam przysługiwała, np. zaświadczenie z centrum krwiodawstwa, oświadczenie
o przyjęciu darowizny, itp.
Jakie dokumenty są wymagane, aby móc skorzystać z danej ulgi przeczytasz tutaj: http://www.pitax.pl/wiedza/poradniki/ulgi-i-odliczenia/ulgi-odliczane-od-dochodu/
oraz tutaj: http://www.pitax.pl/wiedza/poradniki/ulgi-i-odliczenia/ulgi-odliczane-od-podatku/ (należy kliknąć w odpowiednią ulgą po lewej stronie). 

Jeżeli urząd skarbowy przyśle nam wezwanie do zapłaty zobowiązania podatkowego
po upływie 5 lat od złożenia PIT-u, z którego wynikają niedociągnięcia – nie musimy płacić tej kwoty. Ponieważ z upływem 5 lat od danej czynności gasną nasze zobowiązania podatkowe.

O zamiarze kontroli urzędnicy muszą nas poinformować na co najmniej 7 dni przed planowaną kontrolą. Od czasu zawiadomienia skarbówka ma 30 dni na przeprowadzenie kontroli. Jeśli kontrola nie zostanie rozpoczęta w tym terminie, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.

Zawiadomienie urzędu skarbowego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej powinno zawierać:

 • oznaczenie organu,
 • datę i miejsce wystawienia,
 • oznaczenie kontrolowanego,
 • wskazanie zakresu kontroli,
 • pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji,
 • podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.

KIEDY KONTROLA MOŻE BYĆ PRZEPROWADZONA BEZ POINFORMOWANIA

Urzędnicy nie powiadamiają o zamiarze wszczęcia kontroli, gdy kontrola:

 • ma być przeprowadzona na żądanie organu, który prowadzi postępowanie
  w sprawach o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • dotyczy przychodów pochodzących z nieujawnionych źródeł (jeśli urząd skarbowy stwierdzi, że nasze wydatki są zbyt wysokie w stosunku do naszych dochodów,
  o których poinformowaliśmy fiskusa),
 • dotyczy niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej,
 • ma być podjęta na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy,
 • dotyczy użytkowania kas fiskalnych,
 • dotyczy podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Kontrola rozpoczyna się z chwilą doręczenia kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia wraz z okazaniem legitymacji służbowej.

Upoważnienie osoby kontrolującej powinno zawierać:

 1. oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia upoważnienia;
 2. wskazanie podstawy prawnej;
 3. imię i nazwisko kontrolującego;
 4. numer legitymacji służbowej;
 5. oznaczenie kontrolowanego;
 6. zakres kontroli;
 7. datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli;
 8. podpis, stanowisko oraz funkcję osoby udzielającej upoważnienia;
 9. pouczenie o prawach i obowiązkach.

Jeżeli upoważnienie nie spełnia wszystkich powyższych wymagań
to nie jest podstawą do przeprowadzenia kontroli.

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00