Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Sytuacje podatkowe Jak rozliczyć przychody z opieki nad dziećmi?

Jak rozliczyć przychody z opieki nad dziećmi?

▪ 12 stycznia 2017 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Osoby, które pracują jako niania, na podstawie umowy uaktywniającej, również muszą rozliczyć PIT. Dochody niani należą do kategorii “inne źródła” i należy je rozliczyć w PIT-36.

Jak rozliczyć przychody z opieki nad dziećmi?

Spis treści

  1. Rozliczenie dochodów w PIT - jak rozliczyć dochody niani?
  2. Składki społeczne oraz zdrowotne niani - jak niania płaci składki
  3. Sposób opodatkowania w PIT

Rozliczenie dochodów w PIT - jak rozliczyć dochody niani?

Umowa uaktywniająca, to umowa zawierana pomiędzy opiekunką a rodzicami, wedle której niania sprawuje pieczę nad dzieckiem od ukończenia 20 tygodni do 3 roku życia. Do umowy uaktywniającej stosuje się przepisy dotyczące umowy-zlecenia.

Swoje dochody z pracy jako niania, opiekunka powinna rozliczyć w PIT-36 w wierszu “inne źródła”. Niani przysługują również koszty uzyskania przychodu - wynoszą one 20% przychodu pomniejszonego o potrącone lub opłacone przez nianię składki społeczne (chorobowe, emerytalne, rentowe), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Jeśli koszty uzyskania przychodu niani były wyższe niż te przy zastosowaniu 20%, to można w PIT wpisać rzeczywiście poniesione koszty, ale należy posiadać dowody potwierdzające poniesienie wyższych kosztów.

niania

Rodzice nie wystawiają PIT-11 dla niani ani nie pobierają od niej zaliczek na podatek w trakcie roku, dlatego też podczas rocznego rozliczenia PIT, niania musi oprzeć swoje informacje dochodowe na wszelkich dokumentach potwierdzających wysokość uzyskania przychodu oraz odprowadzonych przez rodziców składek (np. umowa zawartą między nianią a rodzicem, pokwitowania otrzymania pieniędzy, przelewy bankowe, przekazy pocztowe itp).

Swoje dochody niania rozlicza dopiero w zeznaniu rocznym PIT-36, który składany jest do końca kwietnia. Opiekunka może jednak podjąć decyzję o opłacaniu miesięcznych zaliczek na podatek w trakcie roku, a gdy odprowadzi choć jedną zaliczkę - wtedy ma obowiązek odprowadzać je już do końca.  Zaliczki wtedy powinna obliczać oraz odprowadzać samodzielnie. Zaliczki powinny być wpłacane na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania niani, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskała dochód, a za grudzień w terminie złożenia zeznania podatkowego PIT-36 (czyli do 30 kwietnia).

Do 30 kwietnia (a gdy 30 kwietnia wypada w dzień wolny od pracy, to do pierwszego dnia roboczego następującego po 30 kwietnia) niania jest obowiązana złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości uzyskanych dochodów w PIT-36.

Jeżeli niania dokonała w trakcie roku podatkowego wpłaty zaliczki na podatek jest obowiązana do wpłacania kolejnych zaliczek od dochodów uzyskanych z tego tytułu w następnych miesiącach, aż do końca roku podatkowego. W związku z tym w poz. 89 części D.1. zeznania PIT-36 powinna wpisać łączną kwotę należnych za rok podatkowy zaliczek, zaś w części O.3. zaliczki należne za poszczególne miesiące roku podatkowego (suma zaliczek w części O.3. powinna być równa kwocie zaliczek z poz. 89). Natomiast w poz. 215 zeznania PIT-36 w sumie wpłaconych zaliczek oraz pobranych przez płatników, wykazuje się kwoty wpłacone do końca roku podatkowego. Tak więc w zeznaniu wykazuje zaliczki należne za okres od I do XII, jednak nie wykazuje kwot wpłaconych tym tytułem po zakończeniu roku podatkowego.

Składki społeczne oraz zdrowotne niani - jak niania płaci składki

Składki społeczne niani, oprócz składki chorobowej, za nianię opłaca ZUS ze swoich środków, dlatego nie ma możliwości odliczenia składki rentowej oraz emerytalnej w PIT-36.

ZUS opłaca składki za nianię od kwoty nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe opłaca niania z własnych środków, dlatego tę składkę można odliczyć w rocznym zeznaniu PIT-36.

skadki ZUS PIT 36

Składki na ubezpieczenie od kwoty ponad nadwyżkę od minimalnego wynagrodzenia finansują rodzice oraz niania. Dlatego składki pobrane przez rodzica można odliczyć w PIT-36.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy jej wymiaru. Składka ta ustalona od nadwyżki ponad kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę pobierana jest przez płatnika składek (rodzica) i o tę część składki niania może zmniejszyć podatek, jednakże zmniejszenie nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Sposób opodatkowania w PIT

Niania może korzystać zarówno z preferencyjnego opodatkowania dochodów, np. wspólnie z małżonkiem, czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko,  jak i korzystać z ulg, np. ulga na dzieci, ulga na internet, ulga rehabilitacyjna, itd - jeżeli tylko te ulgi jej przysługują.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00