Dochody niani

620x100 dziecinnie proste

Osoby zatrudnione jako opiekunki do dzieci w wieku do lat 3 mogą podpisać tzw. umowę uaktywniającą.

Umowa uaktywniająca to umowa o świadczenie usług między rodzicami a opiekunką. Podpisując taką umowę obowiązkowo podlegamy ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu
i wypadkowemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Przychody wykazujemy w PIT-36 w wierszu „Inne źródła”. Nasze przychody pomniejszamy
o koszty uzyskania przychodu, czyli o 20% (obliczamy je od przychodu pomniejszonego
o zapłacone przez rodzica lub siebie składki na uboezpieczenie). Jeżeli udowodnimy,
że ponieśliśmy większe koszty – możemy odliczyć większą stawkę.

Niania może podjąć decyzję o odprowadzaniu zaliczek na podatek w ciągu roku. W takim wypadku jest zobowiązana do ich samodzielnego wpłacania na rachunek urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
Odprowadzanie zaliczek w ciągu roku nie jest obowiązkowe.

Wypełniając PIT-36 niania może skorzystać z każdej ulgi, do której ma prawo oraz rozliczyć się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko – jeżeli spełnia warunki umożliwiające skorzystanie z tych preferencji.


ZASADY OPŁACANIA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Składki są finansowane przez ZUS do wysokości minimalnego wynagrodzenia
(obecnie to 1600 zł). Od kwoty powyżej 1600 zł składki opłaca rodzic (ze środków własnych lub niani). Powinien on również informować ZUS o każdej zmianie mającej wpływ na opłacanie składek, np. o rozwiązaniu umowy uaktywniającej.

Składki na ubezpieczenie emerytalne:
Składka wynosi 19,52%: jest finansowana po równo przez rodzica i przez opiekunkę
(po 9,76%).

Składka na ubezpieczenie rentowe:
Składka wynosi 8%: jest finansowana przez rodzica w wysokości 6,5% oraz przez nianię
w wysokości 1,5%.

Składka na ubezpieczenia wypadkowe:
Składka wynosi od 0,67 do 3,86%: jest finansowana w całości przez rodzica.

Składka na DOBROWOLNE ubezpieczenie chorobowe:
Składka wynosi 2,45%: jest finansowana w całości ze środków niani (opłacana przez rodzica). Bez względu na to, czy dochód przekracza wysokość minimalnego wynagrodzenia, czy nie.

Składka na ubezpieczenia zdrowotne:
Składka wynosi 9%: jest finansowana ze środków niani.

620x100 dziecinnie proste 

Newsletter

Krajowa Informacja Podatkowa

  • (22) 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00
  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  • Gazeta Wyborcza
  • E-Deklaracje
  • Comodo Internet Secure
  • Rzetelna Firma
  • Innowacyjna Gospodarka
  • zobacz więcej