Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Sytuacje podatkowe Praca za granicą - jak rozliczyć dochód w PIT?

Praca za granicą - jak rozliczyć dochód w PIT?

▪ 28 grudnia 2012 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Uzyskanie dochodu za granicami Polski, wynikającym z zatrudnienia poza krajem rodzi konieczność rozliczenia PIT. Przepisy nie są jednoznaczne, i zależy od tego w jakim kraju podjęto pracę, a także w jakim wymiarze czasowym. Sprawdź poradnik dot. rozliczenia podatku z pracy zagranicą.

Praca za granicą - jak rozliczyć dochód w PIT?

Spis treści

 1. Wyjazd za granicę do pracy
 2. Metoda wyłączenia z progresją
 3. Metoda odliczenia proporcjonalnego
 4. dochody_z_zagranicy'>Ustalenie dochodu do opodatkowania. Jak rozliczyć w PIT dochody z zagranicy
 5. Rozliczenie_z_małżonkiem_osiągającym_dochody_za_granicą'>Rozliczenie z małżonkiem osiągającym dochody za granicą
 6. Wyjazd za granicę do szkoły

Wyjazd za granicę do pracy

Inaczej  rozliczają się osoby wyjeżdżające za granicę do pracy  “na własną rękę”,  a inaczej osoby, które pracując w Polsce zostały delegowane przez pracodawcę za granicę.
W przypadku delegacji rozliczenia z US są dokonywane tak, jak z pracownikami zatrudnionymi w kraju.

Natomiast, gdy wyjeżdżamy do pracy najemnej za granicę rozliczenie dochodów osiągniętych za granicą jest o wiele bardziej skomplikowane niż rozliczenie dochodów osiągniętych w Polsce, ponieważ sami musimy ustalić czy podlegamy obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Musimy również wybrać metodę obliczenia dochodów, dokonać przeliczeń na polską walutę, ustalić koszty uzyskania przychodu oraz na końcu obliczyć zapłacony podatek.

Do rozliczania dochodów zagranicznych można stosować metodę wyłączenia z progresją lub metodę odliczenia proporcjonalnego. Wybór metody zależy od umowy, jaką Polska ma podpisaną z danym krajem. Gdy takiej umowy nie ma, stosuje się metodę odliczenia proporcjonalnego.

Metoda wyłączenia z progresją

Metoda ta oznacza, że w Polsce nie płaci się podatku od dochodów uzyskanych za granicą, ale dla ustalenia podatku należnego w Polsce (od dochodów polskich) stosuje się stawkę podatku właściwą dla łącznych dochodów (tych z Polski plus tych z zagranicy). A następnie ustala się odpowiednią stopę procentową dla dochodów polskich.

Jeżeli do Twoich dochodów ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, to dochody te wykazujesz w sekcji H PIT-36 w wierszu “Dochody osiągnięte za granicą”.
Jeżeli uzyskałeś dochody tylko za granicą, a w Polsce w ogóle, to nie musisz składać rozliczenia rocznego PIT.

Metoda odliczenia proporcjonalnego

Metoda ta oznacza, że w Polsce płaci się podatek od dochodów uzyskanych za granicą. Od tak obliczonego podatku odejmuje się podatek zapłacony (pobrane zaliczki na podatek przez pracodawcę) za granicą. Odejmowana kwota nie może przekroczyć limitu, który określa się wg wzoru:

Podatek wg skali *(dochód zagraniczny/dochód łączny)

Jeżeli do Twoich dochodów ma zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego, to dochody te wykazujesz w części D.1 i D.2 PIT-36 (w odpowiednich wierszach). W kolumnie F nie wpisujesz podatku zapłaconego za granicą, wpisujesz go w części H w wierszu “Podatek zapłacony za granicą- zgodnie z art. 27 ust. 9 i 9a ustawy (przeliczony na złote)”.
Przy stosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego zawsze masz obowiązek złożyć PIT-36 w Polsce. Nawet, jeżeli w Polsce nie uzyskałeś żadnych dochodów.

Jeżeli uzyskujesz dochody za granicą bez pośrednictwa płatnika, to masz obowiązek wpłacenia zaliczki na podatek w wysokości 18% dochodu do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wróciłeś do kraju.

 

Ustalenie dochodu do opodatkowania. Jak rozliczyć w PIT dochody z zagranicy

Przychód uzyskany za granicą należy pomniejszyć za każdy dzień pobytu za granicą, w którym pozostawałeś w stosunku służbowym, pracy,  pracy nakładczej, spółdzielczym stosunku pracy o kwotę odpowiadającą 30% równowartości diety z tytułu podróży służbowej za granicę.

Wysokość diety zależy od kraju, w którym zarabiasz i jest ona ogłaszana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w rozporządzeniu w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Pomniejszone o diety przychody przelicza się na złote wg kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Odliczenia od dochodu, od podatku oraz podatek zapłacony za granicą wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku.

Rozliczenie z małżonkiem osiągającym dochody za granicą

Osoby, uzyskujące dochody za granicą, powinny rozważyć zasadność wspólnego rozliczenia z małżonkiem, który osiąga dochody tylko w Polsce. Często bowiem okazuje się, że takie wspólne rozliczenie małżonków, gdy jeden osiąga dochody za granicą, jest mniej korzystne niż gdyby małżonkowie rozliczali się oddzielnie. Jest to chyba jedyny przypadek, gdy oddzielne rozliczenia małżonków są bardziej korzystne od rozliczenia wspólnego. Oczywiście, każdy przypadek należy traktować indywidualnie. Najlepiej jest po prostu przeprowadzić symulację rozliczenia wspólnego oraz indywidualnego i na tej podstawie zadecydować jaką metodę rozliczenia zastosować. 

Ulga "zagraniczna"

Nie tylko smutne obowiązki podatkowe wiążą się z pracą za granicą; są i przyjemności. Taką przyjemnością jest ulga abolicyjna. Przysługuje ona osobom, które pracowały w kraju, dla którego stosuje się metodę odliczenia proporcjonalnego (czyli w krajach, z którymi Polska ma podpisaną umowę o stosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego lub nie ma podpisanej żadnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowaniu). Ulga nie przysługuje osobom, które pracowały w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w tzw. rajach podatkowych. Od podatku można również odliczyć składki na ubezpieczenia płacone za granicą pod warunkiem, że nie zostały one już odliczone w podatku zagranicznym.

Wyjazd za granicę do szkoły

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierają postanowienia, na mocy których świadczenia otrzymywane na utrzymanie, kształcenie lub odbywanie praktyki przez studenta lub praktykanta, który przebywa w danym państwie wyłącznie w celu kształcenia się albo odbywania praktyki, a ma miejsce zamieszkania w drugim państwie, są wolne od opodatkowania w państwie czasowego pobytu - jeżeli należności te pochodzą ze źródeł spoza tego państwa.

Jeżeli student lub praktykant mający w Polsce miejsce zamieszkania przebywa za granicą wyłącznie w celu kształcenia się albo odbywania praktyki, to stypendium jakie otrzymuje z Polski, albo z trzeciego państwa nie podlega opodatkowaniu w państwie czasowego pobytu.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00