Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Sytuacje podatkowe Duża ulga budowlana - wysokość, kto może z niej skorzystać

Duża ulga budowlana - wysokość, kto może z niej skorzystać

▪ 18 marca 2014 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Ulga budowlana, to jedna z ulg, którą możemy odliczyć w ramach praw nabytych. Oznacza to, że jeżeli w okresie obowiązywania ulgi (1992-2001) ponieśliśmy odpowiednie koszty, to w 2025 możemy je nadal odliczyć, jeżeli przysługująca nam ulga w okresie jej obowiązywania była wyższa niż nasz dochód lub podatek. Niewykorzystana ulga przechodzi na następne lata.

 

Duża ulga budowlana - wysokość, kto może z niej skorzystać

Spis treści

 1. Wydatki uprawniające do odliczenia ulgi
 2. Wysokość ulgi budowlanej
 3. Gdzie rozliczyć ulgę budowlaną

Jeżeli w latach 1992-2003 ponieśliśmy wydatki uprawniające do odliczenia tej ulgi, to nadal możemy rozliczać wydatki poniesione z tego tytułu. W 2024 roku (i latach następnych) rozliczamy koszty poniesione w latach 1992-2003, jeżeli jeszcze nie rozliczyliśmy całej ulgi (pozostałą jej część, aż do całkowitego odliczenia). Nie możemy natomiast odliczać wydatków poniesionych po roku 2003.

Wydatki uprawniające do odliczenia ulgi

W ramach tej ulgi możemy odliczyć wydatki poniesione (i udokumentowane)
w latach 1992-2003 na:

a) zakup gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,

b) budowę budynku mieszkalnego,

c) wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem wkładu wynikającego z przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

d) zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osób, które wybudowały ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,

e) nadbudowę i rozbudowę budynku na cele mieszkalne,

f) przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,

g) remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego.

Wysokość ulgi budowlanej

Wysokość ulgi, jaką możemy odliczyć zależy od lat, w których ponieśliśmy powyższe wydatki (rozpoczęliśmy korzystanie z danej ulgi).

Lata 1992-1996

Gdy wydatki zaczęliśmy ponosić w latach 1992-1996, to w przypadku:

 • budowy budynku mieszkalnego,
 • nabdudowy i rozbudowy budynku na cele mieszkalne,
 • przebudowy strychu, suszarni lub przystosowania innego pomieszczenia na cele mieszkalne

-możemy odliczyć całość niewykorzystanej ulgi (bez limitów).

Natomiast, gdy nasze wydatki dotyczyły:

 • zakupu guntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
 • wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem wkładu wynikającego z przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • zakupu nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
 • remontu i modernizacji budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego

- możemy odliczyć 19% poniesionych od 1997 r. wydatków.

Lata 1997-2001

Jeżeli inwestycje mieszkaniowe rozpoczęliśmy w latach 1997-2001, to możemy odliczyć wydatki z nimi związane ponoszone do końca 2004 r. - możemy kontynuować odliczanie ulg, jeśli w odpowiednich latach zaczęliśmy je rozliczać i nie zdążyliśmy odliczyć całej przysugującej ulgi (niewykorzystana część przechodzi na lata następne, aż do całkowiego jej odliczenia).

Wysokość ulgi zależy od rodzaju wydatków (patrz: wydatki uprawniające do ulg) – i tak, w przypadku wydatków określonych w punktach b-f możemy odliczyć 19% poniesionych nieodliczonych jeszcze kosztów.

Limity ulg z punktów b-f, dla danego roku, to:

1997- 15.561 zł,

1998 – 19.285 zł,

1999 – 25.270 zł,

2000 – 29.260 zł,

2001 – 30.950 zł,

2002 i następne – 35.910 zł

W przypadku ulgi z tytułu zakupu gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu możemy odliczyć 19% wydatkowanej kwoty, nie więcej jednak niż 19% kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni 350 m kw. i ceny 1m kw. Gruntu.

Dla ulgi remontowo – modernizacyjnej kwota odliczenia wynosi 19% poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż:
a) 3% ogólnego limitu - jeżeli wydatki dotyczyły budynków mieszkalnych lub wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej,
b) 2,5% ogólnego limitu - jeżeli wydatki dotyczyły lokali mieszkalnych.

OGÓLNY LIMIT WYDATKÓW mieszkaniowych do odliczenia (z punktów a-f) wynosi – w zależności od lat ich poniesienia:

1997 r.– 81.900 zł

1998 r. – 101.500 zł

1999 r. - 133.000 zł

2000 r. – 154.000 zł

2001 r. – 161.000 zł

2002 r. – 189.000 zł

2003 r. – 189.000 zł

Limit jest łączny dla obojga małżonków.

Gdzie rozliczyć ulgę budowlaną

Odliczenia mogą dokonywać jedynie osoby, które w odpowiednich latach rozpoczęły inwestycje mieszkaniowe oraz rozpoczęły odliczanie ulgi budowlanej. Te osoby mają prawo do dalszego odliczenia ulgi – odliczają niewykorzystaną jej część. Niewykorzystana część ulgi przechodzi na lata następne.

Ulga z lat 1992-1996

Przysługującą nam ulgę wpisujemy do PIT-D w poz. 19 (odliczenia, które nie znalazły pokrycia w przychodzie/dochodzie za lata ubiegłe). Ulgę tę możemy rozliczyć, gdy wypełniamy zeznanie roczne PIT-37, PIT-36 lub PIT-28.

W poz. 23-26 w PIT-D informujemy, jaką część ulgi odlicza każdy z małżonków - gdy małżonkowie rozliczają się osobno lub gdy oprócz PIT-37 lub PIT-36 jedno z małżonków składa również PIT-28.

PIT-D małżonkowie składają tylko jeden - nawet jeśli rozliczają się indywidualnie

UTRATA PRAWA DO ULGI:

- wycofanie wkładu ze spółdzielni mieszkaniowej po uprzednim odliczeniu ulgi,

- zmiana przeznaczenia lokalu mieszkalnego na użytkowy po uprzednim odliczeniu ulgi,

- zbycie nabytego pod zabudowę gruntu/prawa wieczystego po uprzednim odliczeniu ulgi

Ulga z lat 1997-2001 a także ulga remontowo-modernizacyjna

Przysługującą nam ulgę wpisujemy do PIT-D w poz. 28 (odliczenia, które nie znalazły pokrycia w podatku za lata ubiegłe). Ulgę tę możemy rozliczyć, gdy wypełniamy zeznanie roczne PIT-37, PIT-36 lub PIT-28.

W poz. 32-35 w PIT-D informujemy, jaką część ulgi odlicza każdy z małżonków - gdy małżonkowie rozliczają się osobno lub gdy oprócz PIT-37 lub PIT-36 jedno z małżonków składa również PIT-28.

PIT-D małżonkowie składają tylko jeden - nawet jeśli rozliczają się indywidualnie

UTRATA PRAWA DO ULGI

- wycofanie ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu mieszkaniowego lub budowlanego, wniesionego od 1 stycznia 1992 r. (uwaga! wycofanie wkładu ma miejsce jedynie do czasu przydzielenia mieszkania lub zamieszkania członka w przydzielonym lokalu, po tym okresie natomiast może nastąpić zwrot wniesionych wkładów, który jest obojętny podatkowo),

- całkowita zmiana przeznaczenia lokalu lub budynku z mieszkalnego na użytkowy,

- otrzymanie zwrotu uprzednio odliczonych wydatków, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały

zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu,

- zbycie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu (także w formie darowizny).

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00